728 x 90

คมนาคม เร่งปรับระบบบัตรโดยสารเดิมให้ใช้เดินทางข้ามระบบได้ เหตุแผนดันตั๋วร่วม EMV ล่าช้า

img

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมว่า ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้เร่งรัดการใช้ระบบตั๋วร่วม ผ่านบัตรรถไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ได้ก่อน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนการใช้ตั๋วร่วมผ่านบัตร EMV (Euro/ Master/ Visa Card) ต้องใช้เวลาดำเนินการถึง 18 เดือน 

คณะกรรมการ จึงมีความเห็นว่า ควรเร่งพัฒนาระบบบัตรโดยสารที่มีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งประกอบด้วย Rabbit Card ของรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 12.2 ล้านใบ, บัตร MRT Plus ของ รฟม. จำนวน 2 ล้านใบ, บัตรแมงมุมที่ออกโดย รฟม. และ ARL Card จำนวน 300,000 ใบ ให้สามารถใช้ในรูปแบบระบบเปิด คือสามารถใช้เดินทางข้ามระบบได้ เพื่ออำนวยความสะดวก ต่อผู้โดยสาร 

โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เร่งหารือกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ใน 2 ประเด็น คือ 
1. การปรับปรุงระบบหัวอ่าน (Reader) และระบบที่เกี่ยวข้องของแต่ละผู้ให้บริการ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานของบัตรข้ามระบบได้ว่าจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหน 
2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเท่าไร และใครเป็นผู้รับชอบ โดยให้เวลา 2 สัปดาห์ แล้วสรุปรายละเอียดเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตัดสินใจต่อไป 

อย่างไรก็ดี หากการปรับปรุงใช้เวลาประมาณ 6 เดือน และเปรียบเทียบกับค่าลงทุนแล้วคุ้มค่า จะเร่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ทั้งนี้ในเบื้องต้นผู้บริหารรถไฟฟ้าบีทีเอส รับทราบหลักการแนวทางการใช้บัตรข้ามระบบ และมีความเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชน ส่วนเรื่องการเคลียร์บัญชีค่าโดยสารต้องมีการหารือในรายละเอียดกันอีกครั้ง แต่ในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้แนวทาง คือ ผู้โดยสารใช้บัตรใดอยู่ก็ให้เติมเงินกับผู้ประกอบการเจ้าของบัตร แล้วเมื่อเดินทางข้ามระบบ ก็จะหักเงินไปให้ผู้ประกอบการเจ้าของระบบนั้น 

สำหรับระบบบัตร EMV ที่ รฟม. ดำเนินการอยู่ ยืนยันว่ายังไม่ล้มเลิก โดย รฟม. จะเดินหน้าดำเนินการตามแผนต่อไป และเมื่อ EMV สามารถให้บริการได้ ผู้ใช้บริการบัตรเดิมข้ามระบบก็จะยังสามารถใช้งานได้อยู่ ซึ่งบัตร EMV จะไม่สามารถจัดทำเป็นบัตรผู้สูงอายุ บัตรนักเรียนนักศึกษา ที่มีส่วนลดพิเศษได้

นอกจากนั้น ยังได้มอบให้ สนข. หารือกับ กรมทางหลวง (ทล.) และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกันพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETCS) ให้เป็นระบบไร้ไม้กั้น (Non – Stop lane/Multi – Lane Free Flow) ซึ่ง สนข. จะผลักดันให้มีการพิจารณาจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม กับสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อศึกษาและจัดทำมาตรฐานกลางระบบ ETCS ของประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งศึกษาประเด็นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ ETCS ต่อไป

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments