728 x 90

ไทยครองแชมป์ผู้หญิงนั่งบอร์ดบริหารการเงินมากสุดในโลก

img

สถาบันวิจัยเครดิต สวิส เผยรายงาน CS Gender 3000 ประจำปี 2019 ซึ่งเป็นรายงาน CS Gender 3000 ฉบับที่ 3 ในหัวข้อ “โฉมหน้าการเปลี่ยนแปลงของบริษัทต่างๆ (The Changing face of companies)” พบว่า ผู้หญิงดำรงตำแหน่งในบอร์ดผู้บริหารเพิ่มขึ้น 2 เท่าทั่วโลกในรอบทศวรรษ และไทยมีอัตราส่วนของผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer-CFO) มากที่สุดในโลก ร้อยละ 42

รายงานฉบับนี้ นักวิเคราะห์ของเครดิต สวิส ได้รวบรวมข้อมูลมาจากทั่วโลก จากข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล CSG 3000 เพื่อจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางเพศในองค์กรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับคณะกรรมการ (bottom up) ตามจริง โดยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทีมผู้บริหาร 30,000 ตำแหน่งในกว่า 3,000 บริษัท ครอบคลุม 56 ประเทศทั่วโลก สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งรวมประเทศญี่ปุ่น รายงาน CS Gender 3000 ได้สำรวจข้อมูลจาก 1,280 บริษัทใน 14 เขตอำนาจศาลและกฎหมาย

สำหรับประเทศไทย ในแง่จำนวนผู้หญิงที่มีบทบาทด้านงานบริหารรั้งอันดับสองของประเทศที่มีผู้บริหารหญิงมากที่สุดในโลก  อีกทั้ง ระดับความหลากหลายทางเพศในตำแหน่งผู้บริหารระดับอาวุโสของไทยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 28.9 ในปี 2019 จากร้อยละ 25.4 ในปี 2016

นอกจากนี้ ไทยมีอัตราส่วนของผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) มากที่สุดในโลก ร้อยละ 42 ตามด้วยไต้หวัน ร้อยละ 30 และมาเลเซีย ร้อยละ 29 อีกทั้ง ไทยยังครองอันดับ 3 ของประเทศที่มีผู้หญิงนั่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer-CEO) มากที่สุดในโลก ร้อยละ 9 รองจากอิตาลีและสิงคโปร์ ร้อยละ 15 เท่ากัน

ขณะที่ไทยมีอัตราส่วนของผู้หญิงที่อยู่ในระดับคณะกรรมการบริหารลดลง จากร้อยละ 12.8 ในปี 2015 เป็นร้อยละ 10.7 ในปัจจุบัน โดยรั้งอันดับที่ 27 ของโลก

โดยปัจจุบัน อัตราส่วนของผู้หญิงในระดับคณะกรรมการบริหารทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 20.6 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ผ่านมา และเพิ่มจากร้อยละ 15.3 จากรายงาน CS Gender 3000 ในปี 2016 ด้วย

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments