728 x 90

เร่งแผนปั้นแลนด์มาร์คริมฝั่งเจ้าพระยา

img

แผนพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขต กทม. ไม่ได้มีเพียงแค่โครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา และโครงการสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราชเท่านั้น เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมการเดินทางทางน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วย ทำให้มีอีกหลายโครงการอยู่ในลิสต์รอคิวที่จะพัฒนา 

กทม.เตรียมสร้างสวนลอยฟ้าพระปกเกล้าสกายปาร์ก
เริ่มจากโครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ก ที่ปรับพื้นที่สะพานซึ่งเป็นโครงสร้างเก่าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าลาวารินในอดีตที่อยู่ระหว่างสะพานพระปกเกล้าแต่ไม่ได้มีการใช้งาน เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตามนโยบาย NOW ของผู้ว่าฯ กทม. โดยขณะนี้ กทม. ออกแบบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการขอเข้าใช้พื้นที่ 

ทั้งนี้ กทม.วางกรอบงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างสะพานด้วน เดิมมีระยะทางยาวประมาณ  280 ม. กว้างประมาณ 8 ม. ให้เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า ไว้ที่ 200 ล้านบาท นอกจากนั้นจะมีสะพานคนเดินข้าม โดยออกแบบให้มีผนังกั้นด้านข้างสูงกว่า 2.50 ม. ไล่ระดับตลอดแนว เป็นทั้งผนังทึบด้านล่างสูง 1 ม. และต่อเนื่องด้วยผนังโปร่งใสด้านบนสูง 150 ม.เพื่อเห็นวิวได้ชัดเจน มีทางบันได และลิฟต์รองรับรถเข็นด้วย คาดว่าต้นปี 61 จะสามารถหาผู้รับจ้างได้ และจะใช้งานได้เดือน ม.ค. 62 

นอกจากนั้นยังมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ย่านคลองสาน-กะดีจีน เพื่อปรับปรุงพื้นที่ ริมน้ำให้เป็นแลนด์มาร์คสอดคล้องกับความเป็นย่านประวัติศาสตร์ โดยมีพื้นที่ใช้สอยและเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบ ซึ่งจะปรับให้เป็นที่พักผ่อนริมน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำทางจักรยานเชื่อม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร โดยก่อนหน้านี้ช่วงปี 58 กทม. ประเมินว่าจะใช้พัฒนาโดยใช้งบประมาณ 390 ล้านบาท แต่ปัจจุบันต้องทบทวนรูปแบบและงบประมาณอีกครั้ง  

ปัดฝุ่นแผนทางเดินริมน้ำยานนาวา 
ยังมีย่านริมน้ำยานนาวา ที่ กทม. จะดำเนินการ โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and Development Center : UddC)  ได้ศึกษารูปแบบเบื้องต้นของโครงการริมน้ำยานนาวา (Yannawa Riverfront) จากสถานี BTS สะพานตากสิน-คลองกรวย (ข้างโรงแรมชาเทรียม) ระยะทาง 1.2 กม. ตั้งแต่ช่วงปี 58 และได้มอบให้ กทม. ไปดำเนินการต่อ แต่เนื่องด้วยเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมถึงติดขัดเรื่องงบประมาณ ทำให้ยังไม่มีการกำหนดแผนงานที่ชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กทม.จะนำแผนพัฒนาทางเดินริมน้ำยานนาวามาพิจารณาอีกครั้ง โดยจะปรับปรุงพื้นที่ตั้งแต่บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน ถึงบริเวณองค์การสะพานปลา ระยะทางประมาณ 700 ม. ให้เป็นทางเดินริมน้ำ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS จะปรับพื้นที่ให้เป็นจุดขาย Street Food จัดจุดจอดรถใหม่เพื่อรองรับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถแท็กซี่ ให้สะดวกและเป็นระเบียบมากขึ้น มีทางจักรยาน จุดชมวิว ซึ่งบางช่วงอาจจะกว้าง 1.50 ม. บางจุด 3-4 ม. ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ 

ทั้งนี้จะหารือร่วมกับเอกชนหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่โดยรอบเพื่อให้มีส่วนในการพัฒนาทางเดินร่วมกัน เช่น บริเวณอู่ต่อเรือกรุงเทพ อาจพัฒนาเป็นจุดขายของแบบถนนคนเดินแล้วมีเวทีกลางน้ำจัดแสดงดนตรีหรือละคร ให้นั่งชมบรรยากาศและทานอาหารไปด้วยได้ หรือที่องค์การสะพานปลา ก็จะพัฒนาเป็นตลาดอาหารทะเล ขายอาหารสด อาหารปรุงรส รูปแบบเดียวกับญี่ปุ่น เบื้องต้นคาดว่างบประมาณจะเริ่มต้นที่ 100 ล้านบาท แต่จะไม่ใช้งบ กทม.เพียงอย่างเดียว เพราะจะมีส่วนที่เอกชนออกด้วย นอกจากนั้นยังมี กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ที่จะปรับปรุงจุดบริการไว้รองรับนักท่องเที่ยว กรมเจ้าท่าก็จะปรับปรุงท่าเรือให้สอดรับกันด้วย 

ส่วนความคืบหน้าล่าสุด สำนักผังเมือง กทม. ได้ส่งมอบแบบเบื้องต้นให้ สำนักการโยธา กทม. นำไปพิจารณาออกแบบให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาของรัฐบาล รวมถึงต้องดูโครงสร้างไม่ให้กีดขวางทางน้ำ และไม่ให้รุกล้ำลำน้ำ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการปี 61 

ปรับปรุงท่าเรือท่าช้าง-ท่าเตียนรับการฟื้นฟูเมือง 
ขณะเดียวกันยังมีแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูเมืองย่านท่าเตียน อนุรักษ์ย่านโบราณและปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมโยงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมระหว่างแม่น้ำ วัด วัง และชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ ซึ่งกรมเจ้าท่ามีโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง เพื่อรองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเรือข้ามฟาก เรือท่องเที่ยว รวมถึงปรับรูปลักษณ์และทัศนียภาพให้สอดคล้องกับแผนงานของสำนักงานทรัพย์สินฯ  

โดยกรมเจ้าท่าของบดำเนินการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง เพื่อก่อสร้างท่าเรือโดยสารท่าช้าง ที่ย้ายจากจุดเดิมขึ้นไปอยู่บริเวณด้านเหนือของท่าเรือท่าช้างเดิม พร้อมทั้งก่อสร้างศาลาพักคอย 1 หลัง พร้อมทางเดินโครงสร้าง คสล. โป๊ะโครงสร้างเหล็กสำหรับเรือด่วน 2 โป๊ะ เขื่อนป้องกันตลิ่ง และสิ่งอำนวยความสะดวก งบประมาณรวม 72.6 ล้านบาท แบ่งดำเนินการ 3 ระยะ ระยะแรกงบประมาณปี 61 จำนวน 12.6 ล้านบาท ระยะที่ 2 งบประมาณปี 62 จำนวน 12 ล้านบาท ระยะที่ 3 งบประมาณปี 63 จำนวน 48 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะดำเนินการได้ช่วงต้นเดือน ม.ค. 61 ระยะเวลาดำเนินการรวม 540 วัน  

จากนั้นในปี 62 กรมเจ้าท่าจะเริ่มโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณท่าเทียบเรือท่าเตียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร โดยจะก่อสร้างศาลาพักคอยพร้อมทางเดินโครงสร้าง คสล. โป๊ะโครงสร้างเหล็ก และสิ่งอำนวยความสะดวก งบดำเนินการรวม 40 ล้านบาท เป็นงบปี 62 จำนวน 8 ล้านบาท และปี 63 จำนวน 32 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน 

กรมเจ้าท่าเตรียมปรับปรุงท่าเรือโดยสาร 22 ท่า 
นอกจากนั้นกรมเจ้าท่า ยังมีแผนก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 22 แห่ง งบประมาณรวม 44 ล้านบาท โดยจะดำเนินการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือโครงสร้างเหล็ก ขนาดต่างๆ เพื่อทดแทนโป๊ะเดิมที่ชำรุดเสียหาย และงานหลังคาสะพานปรับระดับโครงสร้างเหล็กมุงด้วยผ้าใบแรงดึงสูง รวมถึงงานซ่อมแซมอื่นๆ ของท่าเรือโดยสาร มีระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างประกวดราคาหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะข้อสรุปพร้อมดำเนินการได้ ม.ค. 61 

โครงการต่างๆ ที่อยู่ในแผนการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลกำหนดไว้ว่าอยากพัฒนาพื้นที่ริมแม้น้ำเจ้าพระยาให้เป็นพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และสามารถเข้าถึงได้เท่าเทียมกัน เพื่อให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็น Chao Phraya for All  นับเป็นแนวคิดที่ดี แต่ต้องติดตามกันว่าแต่ละโครงการจะดำเนินการได้จริงเมื่อไหร่และจะเป็นการพัฒนาที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนจริงหรือไม่ แก้ไขปัญหาต่างได้เบ็ดเสร็จ และจะตรงใจตรงความต้องการของประชาชนได้จริงตามเป้าหมายที่รัฐบาลวาดหวังไว้หรือไม่  

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง 
“การพัฒนาพื้นที่แต่ละจุดสำนักผังเมืองจะช่วยดูแลในการกำหนดแนวทางพัฒนาอย่างบริเวณริมน้ำยานนาวา ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนพัฒนา ซึ่งพื้นที่นี้มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ทางสำนักผังเมืองก็จะดูแลเรื่องของรูปแบบการพัฒนาว่าขัดกับข้อกำหนดทางผังเมืองหรือข้อกฎหมายที่มีอยู่หรือไม่”


คุณยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม FRIENDS OF THE RIVER และสมาชิกสมัชชาแม่น้ำ 
“การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ ต้องดูบริบทของแต่ละพื้นที่แล้ววางแผนการพัฒนาให้เหมาะสม อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ รวมถึงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและรอบคอบ ต้องดูความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ด้วย เนื่องจากแต่ละพื้นที่ก็จะมีแนวทางที่เหมาะสม และมีกลไกในการดำเนินการที่แตกต่างกันออกไป สำหรับรูปแบบของทางเดินริมน้ำยานนาวา ที่ UddC ออกแบบเบื้องต้นไว้ เป็นแนวทางที่ดี เพราะเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งประชาชนในพื้นที่ เจ้าของที่ดิน เจ้าของโครงการ เพื่อจะได้พื้นที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้”


คุณสุริณี ธนสมบัติสกุล ผู้อาศัยย่านยานนาวา 
“การพัฒนาพื้นที่ต่างๆ เป็นเรื่องดี แต่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ โดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำยานนาวา เพราะเป็นพื้นที่จำกัด ทางเดินที่มีเดิมก็แคบ ถนนก็แคบ และรถติดหนักมากอยู่แล้วในปัจจุบัน เพราะมีสองแถว สามล้อ รวมถึงรถเมล์จอดแช่อยู่ บวกกับเป็นย่านที่มีชุมชนหนาแน่นมาก ถ้าจะปรับปรุงให้มีคนมาเที่ยวก็ต้องจัดพื้นที่ให้ดี รวมถึงที่ท่าเรือก็ต้องปรับปรุง โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด”

[English]
Development Projects along Chao Phraya River Aim for New Bangkok Landmarks

A number of commercial development projects are currently underway along Chao Phraya River, including roads along the banks and a pedestrian bridge, which the government has initiated to go in line with its policies to promote the use of the waterway for the purpose of transportation and to improve the landscape along Thailand’s main river.

Other projects on the government’s drawing board include the project “Sky Park King Prajadhipok” which is a 200-million-baht elevated public park and a new recreational area intended to be open for use in January 2019, and the Khlong San-Kadeejeen development plan to turn the land along the river into a green space and a new landmark that reflects the history of the area, with the budget that is yet to be concluded.

The Bangkok Metropolitan Administration has also been working on the Yannawa Riverfront, which will include a passage along the river, a street food hub and a cycling lane, as well as the improvement and the restoration of the Ta Tian area of Bangkok, and the construction and the upgrade of 22 piers along Chao Phraya River.

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments