728 x 90

สิ่งที่ผู้สมัครงานต้องรู้ ในยุคที่ AI กำลังพลิกโฉมระบบ HR

img

ในไม่ช้าการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) อาจเป็นสาขาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถระบุผู้สมัครที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จมากที่สุดในตำแหน่งงานนั้นๆ หรือตรวจสอบว่าพนักงานไม่เหมาะกับบางตำแหน่งงานในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า และสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลได้เพียงการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์เกี่ยวกับพนักงานที่จะลาออก จะช่วยให้การวางแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่สามารถป้อนข้อมูลในโปรแกรมจำแนกประเภท และรับทราบข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ อย่างไรก็ตาม โลกมีความซับซ้อน จึงจำเป็นต้องตรวจสอบแบบจำลองความเสี่ยงที่พนักงานจะลาในสถานการณ์ที่หลากหลาย

ปรับปรุงการเรียนรู้

ในแวดวง HR ได้มีการใช้ระบบจัดการการเรียนรู้และโมดูลการฝึกสอนมานานหลายปีแล้ว เพื่อจัดหาข้อมูลด้านเส้นทางอาชีพและการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรทำงานในตำแหน่งงานปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมความมุ่งหวังที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ซึ่ง AI สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Big Data เพื่อประมวลผลชุดข้อมูล เช่น ประวัติย่อที่มีจำนวนหลายเทราไบต์ ผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลในอดีต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการแบบอัตโนมัติ

การวิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อดึงดูดพนักงาน 
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการใช้งานเทคโนโลยีการวิเคราะห์ความรู้สึก เพื่อเปิดเผยความรู้สึกแง่บวก และอคติที่ปรากฏอยู่ในสิ่งต่างๆ ตั้งแต่ข้อความทวีตไปจนถึงรีวิวบน Yelp นับจากนี้จะพบเห็นการประยุกต์ใช้งานเพิ่มมากขึ้นในงาน HR เพื่อตรวจวัดความรู้สึก และระดับการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น ชอบบริษัทหรือเปล่า พอใจกับงานที่ทำอยู่หรือไม่ หรือรู้สึกไม่พอใจที่ไม่มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่า

แนวทางที่สมดุล
ขณะที่ระบบต่างๆ ได้รับการพัฒนาและมีข้อมูลพร้อมใช้งานเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยี AI จะส่งผลกระทบต่องาน HR ในหลายๆ ด้าน และการศึกษาเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของแนวทางต่างๆ ก็มีความสำคัญมากพอๆ กับการสร้างอัลกอริธึมที่ถูกต้องเหมาะสม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในท้ายที่สุดจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่บริษัทที่พยายามในเรื่องนี้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ มีข้อมูลจาก Deloitte ระบุว่า AI และหุ่นยนต์ กำลังเปิดทางให้ HR ได้ใช้ความสามารถใหม่ๆ ที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการจดจำใบหน้าและแยกแยะเพศ สามารถฟังเสียงแล้วระบุได้ว่าเสียงนั้นอยู่ในอารมณ์ไหน และสามารถถอดวิดีโอจากการสัมภาษณ์พนักงานออกมาได้ว่าผู้สมัครงานมีการศึกษาระดับใด ทำการจับเท็จและวิเคราะห์ผู้สมัครได้ ซึ่งทำให้การเลือกผู้สมัครได้อย่างชาญฉลาด ระบุทางเลือกในการประกอบอาชีพของพนักงาน และโค้ชผู้จัดการในเรื่องของการปรับปรุงทักษะความเป็นผู้นำของตนได้

ที่สำคัญการใช้ AI จะช่วยลดอคติของคน เพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาพนักงาน พัฒนาความสัมพันธ์ รวมถึงสร้างการเรียนรู้ในองค์กร

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments