728 x 90

รฟท.เพิ่มตู้โดยสารสายอีสาน 14 ขบวน/วัน รองรับศิษยานุศิษย์ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

img

การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมแผนอำนวยความสะดวก รองรับการเดินทางของศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน และประชาชนผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาที่จะเดินทางเข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิทยาคม หรือ "หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ" อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ที่จ.ขอนแก่นอย่างเต็มที่

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพ “หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ”ได้มีการเตรียมจัดพ่วงเพิ่มตู้โดยสารเต็มกำลังลากจูง ในขบวนรถโดยสารสายตะวันออกเฉียงเหนือทุกขบวน ทั้งขบวนรถด่วน ขบวนรถเร็ว และขบวนรถไฟท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 23 - 29มกราคม 2562รวม 14ขบวนต่อวัน สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มได้นับพันคน แบ่งเป็นเที่ยวไป และกลับอย่างละ 7ขบวนต่อวัน ประกอบด้วย

เที่ยวไป
- ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 75กรุงเทพ-หนองคาย ออกต้นทาง 08.20น. ถึงขอนแก่น 15.35น. ถึงปลายทาง 17.45น.
- ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 77กรุงเทพ-หนองคาย ออกต้นทาง 18.35น. ถึงขอนแก่น 02.00น. ถึงปลายทาง 04.16น.
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25กรุงเทพ-หนองคาย ออกต้นทาง 20.00น. ถึงขอนแก่น 04.17น. ถึงปลายทาง 06.45น.
- ขบวนรถเร็วที่ 133กรุงเทพ–หนองคาย ออกต้นทาง 20.45น. ถึงขอนแก่น 05.35น. ถึงปลายทาง 08.35น.
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415นครราชสีมา-หนองคาย ออกต้นทาง 06.20น. ถึงขอนแก่น 09.35น. ถึงปลายทาง 12.20น.
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431ชุมทางแก่งคอย-ขอนแก่น ออกต้นทาง 05.00น. ถึงขอนแก่น ปลายทาง 11.55น.
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 417นครราชสีมา-อุดรธานี ออกต้นทาง16.00น. ถึงขอนแก่น 19.17น. ถึงปลายทาง 21.40น.

เที่ยวกลับ
- ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 76หนองคาย-กรุงเทพ ออกต้นทาง 07.00น. ถึงขอนแก่น 09.12น. ถึงปลายทาง 17.10น.
- ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 78หนองคาย-กรุงเทพ ออกต้นทาง 18.15น. ถึงขอนแก่น 20.19น. ถึงปลายทาง 04.35น.
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 26หนองคาย-กรุงเทพ ออกต้นทาง 19.10น. ถึงขอนแก่น 21.38น. ถึงปลายทาง 06.00น.
- ขบวนรถเร็วที่ 134หนองคาย-กรุงเทพ ออกต้นทาง 18.30น. ถึงขอนแก่น 21.06น. ถึงปลายทาง 05.45น.
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 418หนองคาย-นครราชสีมา ออกต้นทาง 12.55น. ถึงขอนแก่น 15.36น. ถึงปลายทาง 19.00น.
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 432ขอนแก่น-ชุมทางแก่งคอย ออกต้นทาง 13.55น. ถึงขอนแก่นปลายทาง 20.30น.
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 416อุดรธานี-นครราชสีมา ออกต้นทาง 05.55น. ถึงขอนแก่น 07.57น. ถึงปลายทาง 11.25น.

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรองรับการเดินทางของประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2562ซึ่งปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประเมินว่า จะมีผู้เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยมากกว่า 1ล้านคน การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้มีการจัดพ่วงตู้โดยสารเพิ่มเต็มกำลังลากจูง ในขบวนรถโดยสารทุกประเภท ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา รถชานเมือง รวมถึง รถท้องถิ่น ในทุกเส้นทาง 244ขบวนต่อวัน ตลอดสัปดาห์แห่งเทศกาลตรุษจีน วันที่ 30มกราคม – 5กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเดินทางโดยรถไฟ เพื่อเข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิทยาคม หรือ "หลวงพ่อคูณ” ที่จังหวัดขอนแก่น รวมถึงเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟในช่วงเทศกาลตรุษจีน สามารถตรวจสอบหรือสอบถามรายละเอียดจองตั๋วโดยสารก่อนเดินทาง ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments