728 x 90

กรุงเทพฯ ติดอันดับ 36 เมืองทรงพลังของโลก

img

เมืองทรงพลังของโลก หรือ Global Power City Index 2018 ตัดสินตาม “แรงดึงดูด” ซึ่งหมายถึงพลังดึงดูดทั้งบุคคล และกิจการที่มีความคิดสร้างสรรค์จากทั่วโลก โดยแบ่งการจัดอันดับออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ การวิจัยและพัฒนา ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ความน่าอยู่น่าอาศัย สิ่งแวดล้อม และการเข้าถึง

โดยสถาบัน Institute for Urban Strategies แห่งมูลนิธิ The Mori Memorial ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย Mori Building บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองชั้นนำของกรุงโตเกียว ได้ทำการสำรวจ และประเมินเมืองใหญ่ 44 แห่งทั่วโลก ที่เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในโลก รวมทั้งพิจารณาจากจำนวนประชากรและระดับ GDP ตลอดจนจำนวนบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในเมืองนั้นๆ

พร้อมจัดอันดับตาม “แรงดึงดูด” โดยแบ่งการจัดอันดับออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ การวิจัยและพัฒนา ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ความน่าอยู่น่าอาศัย สิ่งแวดล้อม และการเข้าถึง ซึ่งหากรวมผลคะแนนการจัดอันดับทั้ง 6 ด้าน เมืองที่ได้คะแนนรวมมากที่สุด จนขึ้นแท่นเป็นเมืองที่ทรงพลังมากที่สุดของโลก ในปี 2018 ได้แก่
อันดับ 1 ลอนดอน มี 1,692.3 คะแนน
อันดับ 2 นิวยอร์ก มี 1,565.3 คะแนน
อันดับ 3 โตเกียว มี 1,462.0 คะแนน
อันดับ 4 ปารีส มี 1,393.9 คะแนน
อันดับ 5 สิงคโปร์ มี 1,310.6 คะแนน
อันดับ 6 อัมสเตอร์ดัม มี 1,265.9 คะแนน
อันดับ 7 โซล มี1,237.5 คะแนน
อันดับ 8 เบอร์ลิน มี 1,232.2 คะแนน
อันดับ 9 ฮ่องกง มี 1,204.9 คะแนน
อันดับ 10 ซิดนีย์ มี 1,200.7 คะแนน

สำหรับกรุงเทพมหานคร ผลการจัดอันดับทั้ง 6 ด้านเป็นดังนี้
• ด้านเศรษฐกิจ มี 163.1 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 35 ของโลก
• ด้านการวิจัยและพัฒนา มี 24.5 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 39 ของโลก
• ด้านปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม มี 153.0 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 11 ของโลก
• ด้านความน่าอยู่ มี 311.2 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 26 ของโลก
• ด้านสิ่งแวดล้อม มี 125.6 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 36 ของโลก
• ด้านการเข้าถึง มี 138.0 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 33 ของโลก

ส่งผลให้กรุงเทพฯ มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 915.4 คะแนน และภาพรวมอยู่ในอันดับที่ 36 เมืองทรงพลังของโลก ซึ่งเป็นอันดับที่ลดลงจากในปีที่ผ่านมา โดยปี 2017 กรุงเทพฯ มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 971.1 คะแนน และอยู่ในอันดับที่ 33 เมืองทรงพลังของโลก

ทั้งนี้ผู้จัดทำ Global Power City Index 2018 หรือ เมืองทรงพลังของโลก ได้ระบุว่า การเจริญเติบโตของเมือง และการเคลื่อนไหวของผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาในเมืองนั้นๆ ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การมุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมในเมืองให้น่าอยู่ ก็มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จในฐานะเมืองทรงพลังของโลกด้วย

ที่มา: mori-m-foundation.or.jp

 

 

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments