728 x 90

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ การเมืองไทยต้องกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยเต็มใบ

img

ท่ามกลางบรรยากาศการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น บุคคลที่อยู่ในกระแสความสนใจที่สุดคงหนีไม่พ้น "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งจะว่าไปแล้วการกระโดดลงจากตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไทยซัมมิทของชายหนุ่มวัย 40 สู่การเมืองคงไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเขาคลุกคลีกับงานมวลชน ตั้งแต่วัยเรียนมหาวิทยาลัยที่เคยนั่งเป็นอุปนายกองค์การนักศึกษา ร่วมถึงทำงานในสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยซึ่งผลักดันให้สังคมไทยมีประชาธิปไตยที่เป็นอิสระจากรัฐและทุน รวมถึงทำงานเป็นเอ็นจีโอ ซึ่งสิ่งที่ชัดเจนคือการยืนหยัดข้างความยุติธรรม การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของคนจน การต่อต้านการเอาเปรียบจากรัฐและนายทุน ทำให้พรรคอนาคตใหม่มีแนวทางชัดว่าจะพาประเทศไทยสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ปราศจากความเหลื่อมล้ำและการผูกขาดอำนาจ

เคยคิดฝันที่จะเข้าสู่เส้นทางสายการเมืองมาก่อนไหม
ไม่เคย เพิ่งตัดสินเมื่อไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว 

ตอนไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว อะไรทำให้คิดว่าต้องตัดสินใจเข้ามา
ผมเห็นว่าสังคมไปต่อไม่ได้ ความขัดแย้งทางการเมืองดำรงอยู่มากกว่า 12 ปี ผ่านรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ รัฐประหารอีก 2 ครั้ง แล้วความขัดแย้งไม่มีทีท่าจะหมดลง คสช. ไม่มีทีท่าว่าจะลงจากอำนาจ รัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยทั้งเนื้อหาและวิธีการ เศรษฐกิจปัจจุบันเกิดความเหลื่อมล้ำระดับมหาศาล ชาวบ้านต่างจังหวัดกำลังจะตายกันหมด สถานการณ์อดอยากแผ่ขยายไปทั้งประเทศ ผมไม่สามารถยอมให้สภาพอย่างนี้ดำรงอยู่ได้ต่อไป จำเป็นต้องมีใครสักคนที่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า พาสังคมไทยออกจากจุดนี้ไปในทางที่ถูกต้อง ออกจากความขัดแย้ง และวังวนการทำรัฐประหารซ้ำซาก กลับสู่เส้นทางประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงให้กลับมาเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาอีกครั้ง ซึ่งผมไม่เห็นว่าพรรคการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทำแบบนั้นได้ ไม่เห็นพรรคไหนพร้อมที่จะปวารณาตัวต่อสู้กับเผด็จการทหารมากพอ ไม่เห็นพรรคไหนเป็นตัวแทนเราได้ ดังนั้นเพื่อที่จะขับเคลื่อนสังคมให้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างที่ต้องการ มีทางเหลืออยู่ทางเดียวคือการตั้งพรรคการเมืองเอง

คิดว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยไหม
ก็เป็นนายกฯ เองเลยสิ ทำงานการเมืองไม่เป็นนายกฯ แล้วจะทำทำไม 

การเป็นเอ็นจีโอ รวมถึงนักธุรกิจที่บริหารบริษัทใหญ่ สองสิ่งหลอมรวมให้คุณมีอุดมการณ์แบบไหน
อย่างแรกที่สุด สังคมต้องกลับเข้าสู่ประชาธิปไตย ต้องนำเรื่องหลักการสิทธิมนุษยชนเข้ามาใช้ และให้ลงหลักปักฐานในประเทศไทยให้ได้ ในด้านสังคมทำให้เสมอภาคกันทางกฎหมาย ไม่ใช่ว่ากฎหมายมีไว้ใช้กับคนจน คนรวยคนมีอำนาจไม่อยู่ภายใต้เงื้อมมือของกฎหมาย ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ คนจนในประเทศมีสิทธิในการลืมตาอ้าปากได้

สิ่งที่กล่าวมาคุณจะแก้ไขพาไปสู่ความจริงที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไร
คืนอำนาจให้ประชาชน ไม่มีอะไรยาก คนไทยไม่ต้อง การนโยบายสนับสนุนราคาสินค้าเกษตร นโยบายอุปถัมภ์ธงเขียวธงฟ้า นโยบายช่วยเหลือความจน สิ่งที่คนต้องการคืออำนาจในการกำหนดอนาคตตัวเอง ปัจจุบันอำนาจอยู่ที่รัฐมากเกินไป สังคมไทยขึ้นอยู่กับระบบราชการในเมืองหลวงมากเกินไป ต้องกระจายอำนาจให้ประชาชนในต่างจังหวัดกำหนดอนาคตของตัวเองได้ ว่าทรัพยากรของท้องถิ่นจะใช้ไปในโครงการไหน เคยเห็นประเทศไหนเข้มแข็งโดยที่เมืองหลวงเข้มแข็งอย่างเดียวหรือไม่ ไม่มี

จากการลงพื้นที่มามีปัญหาใดที่พบแล้วนำมาพัฒนาเป็นนโยบายตามกรอบทั้ง 3 ด้านของพรรคบ้าง
กรอบนโยบายของพรรค คือ
1.- ปลดล็อก คือเงื่อนไขที่กดทับความคิดสร้างสรรค์ของประเทศ 
2. - ปรับโครงสร้าง คือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อให้เอื้อไปสู่อนาคต และ
3.- เปิดโอกาส คือเปิดประตูแห่งโอกาสใหม่ ยกตัวอย่างที่ต้องปลดล็อกคือ เอาทหารออกจากการเมืองไทยอย่างถาวรให้ได้ ทำให้รัฐประหาร ปี 2557 เป็นรัฐประหารครั้งสุดท้ายในการเมืองไทย ต้องแก้รัฐธรรมนูญปี 2560 ที่มีที่มาและเนื้อหาไม่เป็นประชาธิปไตย ส่วนการปรับโครงสร้าง คือปรับโครงสร้างระบบราชการไทยด้วยการลดขนาดลง คืนอำนาจสู่ท้องถิ่น ทำให้สามารถจัดการทรัพยากรในตนเองมากขึ้น คนที่ตัดสินใจจัดการชีวิตในจังหวัดหนองคายคือคนหนองคาย ไม่ใช่รัฐราชการไทยในกรุงเทพฯ เรื่องการปฏิรูปการศึกษา ลดรัฐไทยออก ระบบการศึกษาที่ถูกปกครองและออกแบบเนื้อหา กระบวนการสอนโดยกระทรวงศึกษาธิการทำให้เสียครูดีๆ ไป แต่ได้ข้าราชการเช้าชามเย็นชาม นอกจากนั้น การเปิดโอกาส คือสร้างสรรค์อุตสาหกรรมใหม่ๆ ทำให้ประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้า พร้อมแข่งขันกับโลกาภิวัฒน์ ในทางเศรษฐกิจต้องเตรียมตัวรับมือกับเศรษฐกิจแห่งอนาคตมากกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหม่ เศรษฐกิจคนชรา


คุณจะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างไร
ไม่ยาก ปัญหาอยู่ที่รัฐไทยเป็นอุปสรรคของการพัฒนา รวมถึงการรัฐประหารซ้ำซากด้วย อันดับแรก - ต้องจัดการฝังศพรัฐประหาร อย่าให้มีรัฐประหารอีกในประเทศไทย มีรัฐประหารทุก 5 ปี 10 ปี ประเทศพัฒนาไม่ได้ อันดับสอง - ปฏิรูปอุตสาหกรรมทั้งหมด สร้างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นมาในประเทศ เพราะอุตสาหกรรมมีมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการมากกว่าภาคเกษตรกรรม เกษตรกรรมทุกวันนี้อายุเฉลี่ย 55 ปี เกษตรกรน้อยลงทุกที เป็นอุตสาหกรรมที่กำลังจะตาย

เท่ากับว่ายุครัฐบาลธนาธรประเทศจะเป็นอุตสาหกรรมไม่ใช่เกษตรกรรม
ใช่ ต่อให้เป็นเกษตรกรรมก็เป็นเกษตรกรรมที่ก้าวหน้า การทำเกษตรกรรมไม่จำเป็นต้องล้าหลัง ทำด้วยเทคโนโลยี ใช้เครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัยก็เป็นไปได้ แล้วจริงๆ เกษตรกรรมก็ใช้เครื่องจักรกันอยู่แล้ว ผลักดันให้ก้าวหน้ากว่านี้อีก ใช้ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมเข้ามาสนับสนุนการเกษตร อนาคตใหม่ต้องการทำให้ประเทศไทยเป็น Silicon Valley แห่งการเกษตร

สิ่งที่อยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
เอาสังคมไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตย เมื่อทำได้คุณไม่ต้องห่วง สังคมไทยจะเดินหน้าไปเอง

หากได้รับเลือกตั้งเป็นนายกฯ ปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลธนาธรจะเข้ามาแก้ไขคือเรื่องใด
เอาทหารกลับกรมกอง แก้รัฐธรรมนูญปี 2560 กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมากที่สุด ปฏิรูปการศึกษา 

ถ้าผลการเลือกตั้งออกมาต้องจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาล จะเลือกเข้าร่วมฝั่งไหน
ไม่สำคัญ ผมไม่ได้คิดเลยว่าการเมืองหลังเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร หลังจากการเลือกตั้งจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือ คสช. จะสืบทอดอำนาจในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยแต่เนื้อแท้เป็นเผด็จการ จะต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. อย่างไรถึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ถ้าหยุดยั้งไม่ได้เราจะอยู่ในสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไปอีก 20 ปี จะอยู่กับการกดขี่หรืออยู่กับเสรีภาพ การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวตัดสิน ดังนั้นตำแหน่งของผมหลังการเลือกตั้งว่าจะเป็นอะไรจึงไม่สำคัญ

มองการเมืองแบบคนรุ่นใหม่จะมีทิศทางการขับเคลื่อนประเทศอย่างไรบ้างในอนาคต
สิ่งใหม่จริงๆ คือการทำให้รัฐประหารเป็นครั้งสุดท้าย จะเอาอีกไหมประเทศที่รัฐประหารทุก 8 ปี ดังนั้นจัดการอำนาจทหารที่จะไม่มาแทรกแซงทางการเมือง อย่าให้มาเหยียบย่ำประชาชน อย่าให้มีประชาชนต้องบาดเจ็บล้มตายเพราะการต่อสู้กับประชาธิปไตยอีก นี่ต่างหากที่ใหม่จริงๆ ไม่เกี่ยวกับอายุ เกี่ยวกับว่าคุณนำเสนออะไรให้กับสังคม มีใครกล้าทำบ้าง ถ้าไม่ใช่พรรคเรา 

“หลังการเลือกตั้งจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือจะต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. อย่างไร เพราะถ้าหยุดยั้งไม่ได้ เราจะอยู่ในสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไปอีก 20 ปี”
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พรรคอนาคตใหม่


เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ การเมืองของคนรุ่นใหม่คือการมีส่วนร่วมและเปิดพื้นที่
ณัชพล สุพัฒนะ หัวหมู่ทะลวงฟัน ผู้ประกาศต่อสู้กับคอร์รัปชัน

สุขทวี สุวรรณชัยรบ พรรคกลางกับแนวคิดตัวเชื่อมสองขั้วในการเมืองยุคใหม่
พริษฐ์ วัชรสินธุ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ในพรรคประชาธิปัตย์กับการเมืองยุคใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลง
สมบัติ บุญงามอนงค์ การเสนอตัวเป็นผู้ผลิตไอเดียในสนามการเมือง

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments