728 x 90

ปีหน้าถึงจะได้ใช้บัตรแมงมุม

img

สนข. ออกบัตร 200,000 ใบเป็นชุดนำร่อง
ตามที่มีข่าวประกาศถึงกำหนดเวลาการออกบัตรแมงมุม หรือตั๋วร่วม ที่ใช้เดินทางเชื่อมต่อได้ทุกระบบในบัตรใบเดียว ทั้งรถไฟฟ้า เรือโดยสาร ทางด่วน มอเตอร์เวย์ 
แต่เดิมดีเดย์วันที่ 1 ต.ค. แต่ ณ วันนี้สรุปว่า ยังคงต้องรอต่อไปจนถึงปีหน้า 

รฟม.ชงบอร์ดรับรู้ก่อนนัดเอกชนร่วมทำ MOU 
เนื่องจากบัตรแมงมุม ที่จะออกมาชักใยให้เชื่อมโยงการเดินทางอย่างครอบคลุม ยังต้องรอให้ รฟม. นำมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่อนุมัติให้ รฟม. ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการกำหนดเกณฑ์ทางธุรกิจ สำหรับการใช้ตั๋วร่วม รวมถึงเสนอแผนที่ต้องมีการทำ MOU กับ ภาคเอกชนเพื่อเสนอที่ประชุมบอร์ด รฟม. ในวันที่ 18 กันยายนนี้ก่อน จากนั้น รฟม. จะนัดเอกชนมาร่วมทำ MOU และออกสตาร์ทแผนการจัดตั้งหน่วยธุรกิจดำเนินการบริหารจัดการ รวมถึงทำการผลิตบัตรแมงมุมได้  

ลงทุนติดตั้งระบบแมงมุม 100-120 ล้านบาท
ทั้งนี้จากการประเมินร่วมกัน ผู้ประกอบการแต่ละรายจะเป็นผู้ลงทุนปรับปรุงติดตั้งระบบตั๋วร่วมเอง  ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 100-120 ล้านบาท โดยรวมจะมีค่าปรับปรุงระบบสำหรับรถไฟฟ้า 4 สายที่เปิดให้บริการแล้วกว่า 400 ล้านบาท นอกจากนั้นยังมีค่าจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง  300 ล้านบาท (ส่วนนี้ สนข. ดำเนินการแล้ว) ค่าบำรุงรักษาในการให้บริการ 160 ล้านบาทต่อปี และอื่นๆ  100 ล้านบาท รวมประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นทุนเริ่มต้นสำหรับการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อเป็นผู้บริหารจัดการโดย รฟม. จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ รวมถึงพิจารณาว่าจะต้องเป็นการร่วมลงทุน PPP หรือไม่ 
บัตรแมงมุม

ใช้เวลา 6-10 เดือนปรับระบบรองรับบัตรแมงมุม
สำหรับระยะเวลาในการติดตั้งระบบ ขึ้นอยู่กับระยะทาง จำนวนสถานี ของแต่ละโครงการ ในส่วนของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และ รถไฟฟ้าสายสีม่วง คลองบางไผ่-เตาปูน ที่อยู่ในความดูแลของรัฐจะดำเนินการได้รวดเร็วกว่า คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6-7 เดือน ส่วนโครงข่ายของเอกชน คือ รถไฟฟ้า BTS และไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 10 เดือน และต้องทำการทดลองระบบ ช่วงหลังและก่อนเปิดให้บริการเท่านั้น ซึ่งตรงนี้จะหารือกันอีกครั้งว่าสามารถทยอยเปิดใช้ก่อนเป็นช่วงๆ ได้หรือไม่

บัตรแมงมุมสำหรับรถไฟฟ้าเริ่มใช้ได้ปี 61 
ส่วนการผลิตบัตรแมงมุมจำหน่ายให้บุคคลทั่วไป คาดว่าจะเริ่มได้ช่วง พ.ย.-ธ.ค. 60 ระยะแรกใช้ได้ในระบบรถเมล์ 
ขสมก. ที่ติดตั้ง E-Ticket แล้ว ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 ต.ค.60 ส่วนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ รถไฟฟ้าสายสีม่วง คลองบางไผ่-เตาปูน รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT เรือโดยสาร ทางด่วน มอเตอร์เวย์  จะเริ่มใช้บริการได้ช่วงเดือน มี.ค. 61 ไปจนถึงปลายปี ขึ้นอยู่ว่ารูปแบบใดปรับปรุงระบบเสร็จก่อน ก็สามารถนำบัตรแมงมุมไปใช้งานได้เลย 
สำหรับบริการนอกภาคขนส่ง เช่น ร้านค้าต่างๆ นั้น สนข.ได้เจรจากับ ซีพี เดอะมอลล์ เซ็นทรัล รวมถึงธนาคารแล้ว ซึ่งมีความสนใจที่จะเข้าร่วม โดยคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ปลายปี 60 

เตรียมแจกบัตรแมงมุม 2 แสนใบให้ทดลองใช้  
อย่างไรก็ดี สนข. ได้มีการจัดเตรียมบัตรแมงมุมไว้ 200,000 ใบ ใช้เป็นชุดนำร่อง คาดว่าจะแจกช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. นี้ โดยมีต้นทุนใบละ 50 บาท ส่วนราคาจำหน่ายบัตรแมงมุมนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ออกบัตรแต่ละรายว่าจะคิดต้นทุน และกำหนดราคาบัตรอย่างไร ในบางรายอาจจะไม่คิดราคาบัตร หรืออาจจะคิดตามค่าธรรมเนียมการออกบัตรแต่ละประเภทที่มีอยู่แล้ว เช่น ธนาคาร หากนำชิปแมงมุมไปใส่ไว้ในบัตร ATM  ก็สามารถคิดค่าธรรมเนียมตามที่มีอยู่เดิม แล้วนำบัตรมาใช้กดเงิน และจ่ายค่าโดยสารได้ 

1 ต.ค.นี้ใช้ได้แค่บัตรสวัสดิการฝังชิปแมงมุม 
ส่วนวันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจะได้รับบัตรสวัสดิการที่มีชิปของระบบตั๋วแมงมุม 1.37 ล้านใบ ซึ่งรัฐบาลจะเติมวงเงินค่าใช้จ่ายลงในบัตร ให้ใช้ได้กับระบบขนส่ง 3 ระบบ คือ รถเมล์ ขสมก. รถไฟ และ รถ บขส. โดยยังไม่สามารถใช้เงินจ่ายค่าโดยสารข้ามระบบได้

ทั้งนี้ สนข. มีแนวคิดว่าในอนาคต เมื่อระบบรถไฟฟ้าปรับระบบรองรับบัตรแมงมุมแล้ว จะหารือกับกระทรวงการคลังเรื่องวงเงินค่าใช้จ่ายสำหรับระบบขนส่งในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งหนึ่ง ว่าจะต้องมีการใส่วงเงินเพิ่มเติมเข้าไป หรือจะเกลี่ยวงเงินที่มีอยู่เดิมอย่างไร เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการสามารถใช้รถไฟฟ้าได้ด้วย 

ใช้ตั๋วใบเดียวต้องรออีกยาว 
ส่วนความคาดหวังที่ต้องการใช้บัตรใบเดียว พร้อมราคาค่าโดยสารที่ถูกลงด้วยนั้น ต้องรอกันอีกนาน เนื่องจากตั๋วร่วมในระยะแรกเป็นแบบ Common Ticket คือตั๋วใบเดียวขึ้นได้ทุกระบบ แต่ค่าโดยสารยังจ่ายเท่าเดิม ส่วนการลดค่าแรกเข้าเมื่อมีการเชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง  หรือ Common Fair นั้น พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ประกาศใช้ก่อน คาดว่าจะเป็นกลางปี 61 จากนั้นจึงจะสามารถกำหนดราคา หรือค่าส่วนกลางให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อมีผลใช้กับระบบขนส่งเส้นทางใหม่ๆ รวมถึงการเจรจาเงื่อนไขกับผู้ให้บริการที่มีสัญญาสัมปทานเดิมทั้ง BTS และ BEM ด้วย อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสามารถลดค่าแรกเข้าในการเดินทางต่อสู่ระบบที่ 2 ได้ 20-30% หรือลดจาก 15 บาทเหลือ 10 บาท ซึ่งรัฐอาจจะต้องชดเชยให้เอกชนในส่วนลดค่าแรกเข้าดังกล่าวด้วย 

นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนต้องรอบัตรแมงมุมเก้อ แม้รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมจะชูให้บัตรแมงมุมเป็นพระเอกในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ และใช้เป็นตัวจูงใจให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากกว่าใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อหวังให้ลดปัญหาการจราจรติดขัด และเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง แต่ก็ดูเหมือนจะเป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อเป็นระยะเท่านั้น และหวังว่าการดีเดย์ระยะเวลาที่จะใช้บัตรแมงมุมของระบบขนส่งต่างๆ ที่จะเริ่มจริงจังในปีหน้า จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง และจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเป็นการออกโฆษณาให้ประชาชนต้องฝันค้าง 


นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
“รถใน กทม. เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2,000 คันต่อวัน ปีหนึ่งเยอะมาก ถนนที่ไหนจะรองรับได้ แก้กันอย่างไรสุดท้ายก็ยังเจอปัญหา ที่ทำได้คือทำให้ติดน้อยลง แต่จะไม่ให้ติดเลยคงไม่ได้ และที่สำคัญเมืองขนาดใหญ่อย่าง กทม. จำเป็นต้องมีระบบการเดินทางที่เหมาะสม ขณะนี้ กทม. มีประชากรอยู่ 6-7 ล้านคน ประชากรแฝง 3-4 ล้านคน ในจังหวัดปริมณฑลอีก 4 ล้านคน รวมกันประมาณ 14-15 ล้านคน ต้องคิดว่าทำยังไงให้คนจำนวนนี้สามารถเดินทางไปจุดหมายปลายทางได้ตรงเวลา รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก และระบบตั๋วร่วมก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะตอบโจทย์ระบบการขนส่งสาธารณะ คนสามารถใช้บัตรใบเดียวเดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้น” 

นายเผด็จ ประดิษฐเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารตัดการระบบตั๋วร่วม สนข.
“หลังจากมีมติ ครม. รองรับ จะทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ต่อไปตั๋วร่วมจะมีหน้าตาที่หลากหลายมากขึ้น เพราะระบบตั๋วร่วมของไทย กำหนดมาตรฐานไว้เป็นมาตรฐานกลาง มีผู้ออกบัตรหลายรายได้ ผู้ที่สนใจมาขอเข้าร่วมโครงการ คุยในรายละเอียดและเงื่อนไขแล้วก็สามารถนำมาตรฐานกลางที่กำหนดไว้ใส่ลงไปพร้อมกับเงื่อนไขการใช้งานหรือสิทธิประโยชน์ของแต่ละรายได้ เช่น ธนาคารสามารถออกบัตร ATM ที่มีชิปบัตรแมงมุมอยู่ด้วย โดยจะมีโลโก้แมงมุมแสดงอยู่บนบัตร ผู้ใช้บัตรก็สามารถนำบัตรไปกดเงินสด และนำไปใช้งานกับทุกระบบขนส่งที่ติดตั้งระบบตั๋วร่วมแล้วเสร็จได้” 

[English]
Mangmoom Card : A Dream Yet to Become Reality

Despite several announcements about the planned introduction of the new Mangmoom Card — a stored value card that can be used with various public transportation systems, it is now very likely that commuters will have to wait until at least the beginning of next year.

The much-awaited card has been intended to enable commuters and motorists to use only one card for the MRT system, the BTS Skytrain system, the Airport Rail Link system, public buses, public boats, expressways and motorways.

The Thai Cabinet has just approved that the Mass Rapid Transit Authority of Thailand will take the lead in this initiative, by setting business rules and proposing an MOU with other service operators, and forming a new business unit to be in charge of Mangmoom Card.

At the same time, all service operators are expected to altogether pour in over one billion baht for the improvement of their facilities to handle the joint stored-value card system, to set up the Commerce Clearing House, and to pay for the 160-million-baht annual maintenance expense and other costs, while the time needed for each of them to be completely ready for this service can vary from six to 10 months, once they actually commence the installation of the new system.

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments