728 x 90

กทม. เตรียมเช็คบิลตลาด ให้จบใน 1 ปี

img

จากปัญหาตลาดที่ตั้งอยู่ในชุมชน และมีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย จนเกิดเป็นกรณีพิพาท ตามมาด้วยการตื่นตัวของภาครัฐ หลังจากพบปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่อีกหนึ่งปัญหา คือ ตลาดที่มีอยู่ใน กทม. เกลื่อนทุกพื้นที่รวมประมาณ 1,000 แห่ง มีตลาดที่มีใบอนุญาตจัดตั้งอย่างถูกต้องอยู่ไม่ถึงครึ่ง เป็นเหตุให้มีการสั่งการโดยตรงจากผู้ว่าฯ กทม. ให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบ แก้ไข เคลียร์ให้จบภายใน 1 ปี 

ตลาด กทม. จดทะเบียนถูกต้องน้อยกว่าที่มีอยู่จริง 
ข้อมูลจากสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. ระบุว่าตลาดใน กทม. ที่มีใบอนุญาตจัดตั้งอย่างถูกต้องมีอยู่ 364 แห่ง เป็นตลาดเอกชน 345 แห่ง และตลาดของหน่วยงานภาครัฐ 19 แห่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท 1 คือตลาดที่มีโครงสร้างอาคารที่ทำด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง จำนวน 144 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นตลาดเอกชน 127 แห่ง ตลาดของหน่วยงานภาครัฐ 17 แห่ง ประเภทที่ 2 คือตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร หรือเป็นโครงสร้างแบบชั่วคราว แบบโครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่ม มีอยู่ 220 แห่ง เป็นตลาดเอกชน 218 แห่ง ตลาดของหน่วยงานภาครัฐ 2 แห่ง 

ในปี 2560 สนอ. ได้ทำการตรวจประเมินสุขาภิบาลตลาด และมอบป้ายตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย และป้ายรับรองตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 และข้อบัญญัติ กทม. เรื่องตลาด พ.ศ. 2546 โดยมีตลาดเอกชนประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 84 แห่ง ไม่ผ่าน 43 แห่ง ส่วนประเภทที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 131 แห่ง ไม่ผ่าน 87 แห่ง ขณะที่ตลาดของหน่วยงานภาครัฐ ประเภทที่ 1 มีตลาดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 12 แห่ง ไม่ผ่าน 5 แห่ง ส่วนประเภทที่ 2 นั้นไม่ผ่านทั้ง 2 แห่ง

นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบพบว่า มีตลาดที่ไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งอยู่ 173 แห่ง ในจำนวนนี้มี 134 แห่ง ที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ส่วนอีก 39 แห่งต้องถูกสั่งปิด (ดูอินโฟกราฟิกประกอบ 3 ) ซึ่งในส่วนของการกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนด รวมถึงเวลาในการปรับปรุงตลาดแต่ละแห่ง ทางสำนักงานเขตจะเป็นผู้กำกับดูแล 

อย่างไรก็ดี หลังจากเกิดกรณีข้อพิพาทตลาดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน และส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย ด้าน พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กทม. ได้สั่งการให้ตลาดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขอนามัย 137 แห่ง เร่งปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารและสินค้า 

ในขณะเดียวกันก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง เร่งตรวจสอบตลาดและอาคารประเภทตลาดในพื้นที่ โดยให้ตรวจสอบว่าเป็นตลาดที่มีใบอนุญาตจัดตั้งถูกต้องหรือไม่ และสำรวจตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของการประกอบกิจการประเภทตลาดในพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับกรณีที่ประกอบกิจการประเภทตลาดเป็นอาคาร ให้ตรวจสอบด้วยว่าได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ อีกทั้งจะมีการสำรวจตลาดอื่นๆ เช่น ตลาดกลางคืนด้วย 

โดย ผู้ว่าฯ กทม. ได้มอบเป็นนโยบายต่อสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ให้เร่งตรวจสอบตลาดในพื้นที่และประสานกับเจ้าของตลาดให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและแล้วเสร็จภายในปี 2561 หากตลาดใดปรับแก้ไขได้ก็ให้ทำให้ถูกต้อง แต่ถ้าหากตลาดใดดำเนินการไม่ถูกต้อง และไม่ยอมให้ความร่วมมือหรือไม่ปฎิบัติตามข้อกฎหมาย สามารถที่จะสั่งปิดและรื้อถอนได้ อย่างไรก็ตามกรณีตลาดที่จัดตั้งอย่างไม่ถูกกฎหมาย จะไม่ได้สั่งให้ปิดดำเนินการในทันที แต่จะหารือกับผู้ค้า เพื่อหามาตรการรองรับด้วย อีกทั้งยังมีแนวคิดด้วยว่าในอนาคตอาจจะเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดภายในชุมชนด้วยว่าจะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ร่วมด้วย เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น 

สำหรับผลการสำรวจข้อมูลตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่รวบรวมภายหลังจากมีนโยบายของ ผู้ว่าฯ กทม. ออกมาอย่างเป็นทางการช่วงปลายเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 16 มี.ค. 2561 ใน กทม. มีตลาดจำนวน 601 แห่ง เป็นตลาดที่มีใบอนุญาตจัดตั้งอย่างถูกต้อง 404 แห่ง แบ่งเป็นตลาดประเภทที่ 1 จำนวน 144 แห่ง ประเภทที่ 2 จำนวน 260 แห่ง และมีตลาดที่ไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งอยู่ 197 แห่ง แบ่งเป็นตลาดประเภทที่ 1 จำนวน 143 แห่ง และประเภทที่ 2 จำนวน 54 แห่ง ซึ่งจากตัวเลขตรงนี้แสดงให้เห็นว่าภายในช่วงเวลาไม่ถึงเดือน ตลาดที่มีใบอนุญาตจัดตั้งถูกต้องเพิ่มจาก 364 แห่ง เป็น 404 แห่ง เท่ากับมีการยื่นขอใบอนุญาตถึง 40 แห่ง ขณะที่ตลาดที่ไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งถูกต้องก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน จาก 173 แห่ง เป็น 197 แห่ง เพิ่มขึ้น 24 แห่ง โดยเขตที่มีจำนวนตลาดมากที่สุดคือเขตลาดกระบัง มี 39 แห่ง เขตที่มีตลาดน้อยที่สุด มี 2 แห่ง คือเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ และเขตปทุมวัน ส่วนเขตที่มีตลาดไม่มีใบอนุญาตมากที่สุดคือเขตตลิ่งชัน มี 19 แห่ง และเขตที่ไม่มีตลาดที่ไม่มีใบอนุญาตเลยมี 7 เขต

สำหรับการดำเนินการกรณีตลาดที่ไม่มีใบอนุญาต 197 แห่ง ขณะนี้ 25 เขต ได้ดำเนินการออกใบอนุญาตแล้ว 17 แห่ง อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาต 54 แห่ง ส่งดำเนินคดีฐานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต 15 แห่ง ไม่ดำเนินกิจการตลาดแล้ว/ไม่มีสภาพเป็นตลาด 9 แห่ง และไม่สามารถอนุญาตได้ 2 แห่ง รวม 97 แห่ง

ก.พ.ร.เตรียมเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ 
อย่างไรก็ดี ทางสำนักอนามัยชี้แจงว่า ตัวเลขข้างต้นนั้นยังไม่นิ่ง ยังมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นหรือลดลงได้อีกในแต่ละเขต และแต่ละประเภทของตลาด เนื่องจากอยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อดำเนินมาตรการปรับปรุงและแก้ไขตามนโยบายผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งนอกเหนือจากตลาดตามข้อกำหนดแล้ว ก็จะมีการตรวจสอบตลาดอื่นๆ เช่น ตลาดกลางคืน เพิ่มเติมด้วย โดยต้องพิจารณาตามรูปแบบของแต่ละตลาด ซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบแล้ว ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่ตลาด หรือผู้ที่ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการตลาดด้วยในการที่จะต้องรู้ข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดที่พึงปฏิบัติในการขออนุญาตจัดตั้งตลาด ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุขอนามัย และดำเนินการให้ถูกต้อง แม้ว่าอาจจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก และต้องมีการติดต่อหลายหน่วยงานเพื่อขอรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการให้ถูกต้อง แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย เพื่อความถูกต้องในการดำเนินกิจการและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วย 

ทั้งนี้ ทางสำนักอนามัยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อยู่ระหว่างจัดตั้งหน่วยงานกลาง เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องขอใบอนุญาตประกอบกิจการจากผู้ประกอบการอยู่ โดยผู้ประกอบการสามารถที่จะยื่นเรื่องที่หน่วยงานนี้เพียงครั้งเดียว แล้วทาง ก.พ.ร. จะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามระเบียบ เมื่อเรียบร้อยก็จะส่งกลับมาที่ ก.พ.ร. และส่งคืนให้เจ้าของเรื่องไปดำเนินการต่อได้ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนของผู้ประกอบการลง การประสานงานจะรวดเร็วมากขึ้นเนื่องจากทำงานผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยคาดว่าจะจัดตั้งระบบและนำร่องสำหรับผู้ประกอบการด้านร้านอาหาร ใน กทม. ก่อน จากนั้นจึงจะขยายผลสู่ผู้ประกอบกิจการด้านอื่นๆ และจะสามารถเชื่อมโยงระบบได้ทั่วประเทศ 

ในยุคที่ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมาย ท่ามกลางกระแสการแข่งขันของธุรกิจที่หลากหลาย ตลาดก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค แต่ต้องไม่ทิ้งความถูกต้องและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมถึงผู้ประกอบการ เจ้าของตลาด เจ้าหน้าที่ ก็ต้องไม่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกัน ที่สำคัญจะต้องคงคุณภาพดีให้ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันของทุกคน  


นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.
“สำนักอนามัย และสำนักงานเขตต่างๆ ได้ร่วมมือกันควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของตลาดตามข้อกำหนดต่างๆ อยู่เสมอ ไม่มีการหย่อนยาน โดยทางสำนักงานเขตจะมีฝ่ายที่รับผิดชอบลงพื้นที่สุ่มตรวจ ทั้งเรื่องความสะอาดของพื้นที่ สุขอนามัย คุณภาพอาหาร ราคา โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักอนามัยร่วมด้วย หากพบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะให้ทำการแก้ไขปรับปรุง ส่วนตลาด 137 แห่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของปี 2560 แต่ละเขตก็จะไปดำเนินการสั่งการให้แต่ละตลาดปรับปรุงในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่เขตเห็นว่าเหมาะสม สำหรับปี 2561 นี้ก็จะเข้มงวดกันให้มากขึ้นตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายมาจากผู้ว่าฯ กทม.”
นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.

[English]
Bangkok City Hall Aims to Remove All Illegal Markets in One Year
Stories of markets operating without permits in residential areas have prompted the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) to step up its move to address such an issue before they learnt that there are actually some 1,000 markets throughout the capital city but less than half of them do have proper permits.

The BMA’s Health Department revealed that only 364 markets in Bangkok are operating legally.  Out of this number, 144 are under a proper structure built for permanent use while 220 others are operating under temporary structure or tents.

In 2017, the department has conducted a survey to assess the sanitary standards of all markets and only some 60 percent of them passed the evaluation and received an official certification.

It also found that 134 of 173 markets operating without any permit were in the condition, which could be improved to get a permit but 39 other places are to be shut down.

And, following the dispute at a market operating without permit that became headline news for days, Bangkok Governor Pol. Gen. Assawin Khwanmuang has instructed related offices to implement the upgrade program at 137 city markets in order to assure the public of their sanitary quality and ordered all 50 district offices to inspect all markets in their respective areas to confirm which have been illegally operating.

In his order, any markets that are found to fail required standards must promptly undergo an upgrade before the end of 2018, otherwise they will be shut down and demolished.

Nevertheless, the BMA’s Health Department conceded that these numbers are not yet conclusive and the inspection process is still continuing while the Office of the Public Sector Development Commission is setting up a central unit to help qualified market operators to seek a permit. 

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments