Monday, June 24, 2024
More

  บีทีเอส คาดเริ่มปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินกลางปี 63 โดยใช้เวลานาน 30 เดือน

  บีทีเอส รอ ครม. ไฟเขียวแผนปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน คาดเริ่มก่อสร้างกลางปี 2563 ใช้เวลาดำเนินการรวม 30 เดือน โดยเริ่มจากขยายสะพานตากสิน 6 เดือน และปรับปรุงสถานีชานชาลาวางทางวิ่งรถไฟฟ้าเพิ่มอีก 24 เดือน ซึ่งในระหว่างก่อสร้างจะไม่หยุดจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสะพานตากสิน โดยบีทีเอสได้เตรียมจัดรถรับส่ง จากสถานีสะพานตากสินไปสถานีสุรศักดิ์แทน มั่นใจไม่กระทบการเดินทางในสายสีลม เหตุจะมีรถไฟฟ้าให้บริการเพิ่มได้ 1-2 ขบวนและเมื่อปรับปรุงเสร็จจะยิ่งเดินทางได้เร็วขึ้น

  นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน (S6) ว่า จากที่คณะกรรมการดำเนินงานบูรณาการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกในการเดินทางบริเวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน (S6) ไปเมื่อวันที่ 19 .. 2562 ล่าสุดโครงการดังกล่าวก็ได้รับการอนุมัติรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กกวล.) แล้ว


  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) นำเสนอรายละเอียดต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้พิจารณาเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรีสาทร) กรณีปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน (S6) ฉบับสมบูรณ์ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้วจึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ช่วงกลางปี 2563

  สำหรับแผนการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานตากสิน จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างภายใน 30 เดือน หรือประมาณ 2 ปี 6 เดือน โดยในช่วง 6 เดือนแรก จะดำเนินการขยายสะพานตากสินออกไปข้างละ 1.8 เมตร ยาว 250 เมตร พร้อมติดตั้งเสาตอม่อรับน้ำหนักเพิ่มอีกข้างละ 8 ต้นเพื่อทดแทนพื้นที่ที่จะใช้ขยายเป็นสถานีรถไฟฟ้าเริ่มจากบริเวณถนนเจริญกรุงถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

  จากนั้นอีก 24 เดือนที่เหลือ จะดำเนินการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้า โดยจะรื้อชานชาลาเดิมออก และก่อสร้างพื้นทางวิ่งใหม่เพื่อรองรับรางอีกหนึ่งคู่ จากนั้นจึงจะก่อสร้างชานชาลาใหม่พร้อมปรับปรุงรูปแบบทางขึ้นลงชานชาลา โดยในระหว่างการก่อสร้าง รถไฟฟ้า BTS จะไม่หยุดจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสะพานตากสินเป็นการชั่วคราวจนกว่าก่อสร้างจะแล้วเสร็จทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

  ส่วนมาตรการการรองรับผู้โดยสารระหว่างการงดใช้สถานีสะพานตากสิน จะมีการจัดรถให้บริการ รับส่งผู้โดยสารจากสถานีสะพานตากสินไปยังสถานีสุรศักดิ์ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการเดินรถที่สะดวกต่อผู้โดยสารที่สุดโดยจะต้องนำเสนอแผนให้คณะกรรมการดำเนินงานบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกในการเดินทางบริเวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพิจารณาก่อนที่จะเริ่มทำการก่อสร้าง

  ในระหว่างการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานตากสินนั้น สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางสายสีลมเพื่อไปยังสถานีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ สถานีสะพานตากสิน จะยังคงใช้บริการได้เหมือนเดิม ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในระหว่างที่ไม่จอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสะพานตากสินจะสามารถเพิ่มขบวนรถในสายสีลมได้อีกประมาณ 1- 2 ขบวน

  โดยเมื่อการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานตากสินแล้วเสร็จ สถานีสะพานตากสินจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น และจะเพิ่มความถี่สูงสุดในการเดินรถสายสีลมเป็น 2 นาทีต่อขบวน จากเดิมต้องใช้เวลาถึงเกือบ 4 นาทีต่อขบวน เนื่องจากต้องรอสับหลีกขบวน ซึ่งการเดินรถที่รวดเร็วขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมถึงเพิ่มความสะดวกแก่ผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนได้ดียิ่งขึ้น