Tuesday, March 5, 2024
More

  รฟม.ลดค่าโดยสาร MRT สายสีม่วงอีก 3 เดือน เหตุวันหยุดต่อเนื่องและโควิด-19 เป็นพิษ

  นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประะทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. ที่มีนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นประธาน อนุมัติให้ขยายเวลามาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม หรือ MRT สายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่ – เตาปูน จากอัตราค่าโดยสารปกติ 14 – 42 บาท เป็น 14 – 20 บาท และกรณีที่ผู้โดยสารเดินทางต่อเนื่อง 2 สาย ระหว่าง MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง จะเก็บค่าโดยสารในอัตรา สูงสุด 48 บาท/เที่ยว ออกไป 3 เดือน จากเดิมจะสิ้นสุดสิ้นวันที่ 31 มี.ค. 2563 เป็น วันที่ 30 มิ.ย. 2563

  เนื่องจากก่อนหน้านี้ รฟม. ประเมินว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้มีปริมาณผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เพิ่มขึ้น 17.8% แต่ช่วงที่ผ่านมามีทั้งที่เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง รวมถึงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ตัวเลขผู้โดยสารไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประเมินไว้


  โดยจากการลดค่าโดยสารช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 62-31 มี.ค. 63 มี จำนวนผู้โดยสาร MRT สายสีม่วงเฉลี่ย 62,000 คน/วัน เพิ่มขึ้นไม่ถึง 10% ซึ่งตัวเลขในช่วงที่ผ่านมายังไม่สามารถนำมาเป็นสถิติในการประเมินผลได้ จึงขยายเวลาเพิ่มเติม โดยคาดว่าอีก 3 เดือนสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

  ทั้งนี้ประเมินว่าจะสูญเสียรายได้ตลอด 3 เดือนประมาณ 50 ล้านบาท โดยในส่วนของรายได้ที่หายไป รฟม. จะนำรายได้จากส่วนแบ่งสัมปทานของ MRT สายสีน้ำเงินมาอุดหนุน ซึ่งประเมินว่ายังมีเพียงพอ โดยขณะนี้ รฟม. มีสภาพคล่องประมาณ 400-500 ล้านบาท/ปี แม้จะน้อยกว่าช่วงปกติที่มีสภาพคล่องประมาณ 600-700 ล้านบาท แต่ยังไม่มีปัญหาในการบริหารจัดการ

  ขณะเดียวกันในส่วนของ MRT สายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ มีผู้โดยสารเฉลี่ย 310,000 คน/วัน จากปกติ 350,000 คน/วัน และในเส้นทางสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายมีผู้โดยสาร 70,000 คน/วัน ในส่วนนี้ผู้โดยสารมีจำนวนลดลงจากปกติ ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทาง ประกอบกับเป็นช่วงปิดเทอม