Friday, June 21, 2024
More

  รฟม. ชดเชยระยะเวลาจอดรถ ผู้ใช้บริการอาคารจอดแล้วจร รถไฟฟ้า MRT แบบรายเดือน

  ตามที่รัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ได้เห็นชอบในมาตรการดูแล และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงการคลัง โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดหรือชะลอหรือเลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเช่าราชพัสดุ ค่าตอบแทนการให้บริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อบรรเทาภาระให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ โดยให้อยู่ภายใต้กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน นั้น


  นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ตระหนักถึงสิทธิ์ของผู้ใช้บริการที่จอดรถรายเดือนในแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT) ซึ่งต้องเสียโอกาสในการใช้บริการนำรถยนต์มาจอด นับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรมีผลบังคับใช้เป็นต้นมา

  จึงได้ออกประกาศ รฟม. วันที่ 7 เมษายน 2563 เพื่อเยียวยาผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือนของ รฟม. โดยให้ผู้ใช้บริการได้รับการชดเชยระยะเวลาจอดรถตามจำนวนวันที่คงเหลือหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 และผู้ใช้บริการจะได้รับการรักษาสิทธิ์จอดรถรายเดือน สามารถต่ออายุจอดรถรายเดือนได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ

  ทั้งนี้ รฟม. ได้เปิดให้บริการที่จอดรถรายเดือนในแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ได้แก่ อาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง ที่สถานีลาดพร้าว และสถานีหลักสอง ลานจอดแล้วจร 7 แห่ง ที่สถานีรัชดาภิเษก สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (2 ลาน) สถานีพระราม 9 สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (2 ลาน) และสถานีสามย่าน

  และที่จอดรถรายเดือนในแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ได้แก่ อาคารจอดแล้วจร 4 แห่ง ที่สถานีคลองบางไผ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1 รวมถึงที่จอดรถรายเดือนในแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ คือ ลานจอดแล้วจรที่สถานีเคหะสมุทรปราการ

  อย่างไรก็ตาม สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. http://www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044