Saturday, July 20, 2024
More

  กทม.เปิดตัว BKK HELP อำนวยความสะดวกผู้บริจาคสิ่งของหรืออาหาร

  เนื่องจากทางกทม.ได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากในการที่มีผู้มีจิตศรัทธานำอาหารหรือสิ่งของมาแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโดยไม่ได้ตั้งใจ กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำระบบ BKK HELP เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความประสงค์จะแจกอาหารหรือสิ่งของด้วยตนเองออกมาให้ได้ใช้งานเป็นที่เรียบร้อย

  วิธีการเข้าใช้งาน BKK HELP

  ผู้ที่สนใจนำอาหารหรือสิ่งของมาแจกจ่ายให้กับประชาชน ผ่านทาง BKK HELP จะมีวิธีการเข้าใช้ระบบดังนี้


  1.เข้าไปที่เว็บไซต์ http://bkkhelp.bangkok.go.th/main.html และเลือกจุดแจกสิ่งของ จาก 71 จุดที่กรุงเทพมหานครจัดไว้ โดยแต่ละจุดจะมีรายละเอียดว่ามีผู้แจ้งความประสงค์ไว้แล้วในช่วงเวลาใดบ้าง และมีหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานของแต่ละจุดในพื้นที่ เพื่อให้ผู้บริจาคดำเนินการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

  2.โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในระบบ ชี้แจงรายละเอียด และทำการนัดหมายล่วงหน้า จากนั้นรอรับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่

  3.อัปเดตจุดบริจาคลงเว็บไซต์

  4.นำสิ่งของหรืออาหารมาบริจาคแจกจ่าย โดยสำนักงานเขตในพื้นที่จะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก อาทิเช่น มีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ มีการจัดระเบียบเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) โดยจัดพื้นที่นั่งรอ พื้นที่นั่งทาน และพื้นที่สำหรับทิ้งขยะ พร้อมแนะนำวิธีการแจกของอย่างถูกต้องปลอดภัยทั้งผู้แจก และผู้รับ

  โดยการแจกสิ่งของด้วยเองผ่านระบบ BKK HELP จะทำให้ผู้แจกและผู้รับสามารถนัดหมายได้ล่วงหน้า แก้ปัญหาความแออัดในการรับสิ่งของหรืออาหาร สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างมีมาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่มารับบริจาคได้ตามความประสงค์ของผู้บริจาคด้วย

  ทั้งนี้ จุดแจกสิ่งของ จาก 71 จุดที่กรุงเทพมหานครจัดไว้นั้น อนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง หมุนเวียน หรือเพิ่มเติมจุดพื้นที่สำหรับแจกอาหารหรือสิ่งของ เพื่อให้ครอบคลุม และเข้าถึงประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มากยิ่งขึ้น