Monday, April 22, 2024
More

  กทม.เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ หวั่นเกิดน้ำท่วมในเดือน ก.ย.-ต.ค.

  กทม.เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากในเดือน ก.ย. – ต.ค. นี้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วม


  กทม.เผยแผนรับมือน้ำท่วม

  นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.)ระบุ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมในเดือน ก.ย. – ต.ค. นี้ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ จึงควรมีระบบระบายน้ำที่ดีว่า กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศจากเรดาร์ตรวจอากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อประสานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

  ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน ดังนี้

  – การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการพัฒนาระบบระบายน้ำในทุกพื้นที่
  – การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและขุดลอกคูคลอง ลดระดับน้ำในคลอง บ่อสูบ บ่อหน่วงน้ำใต้ดิน และแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำ
  – จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่
  – ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกส์พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเพิ่มเติมเข้าไปตามสถานีสูบน้ำแนวถนนวิภาวดีรังสิต

  นอกจากนั้นยังได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขหากเกิดกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเกิดไฟฟ้าดับ เพื่อให้เครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง