Sunday, July 14, 2024
More

  สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา จุดเชื่อมต่อการเดินทาง ฝั่งธนบุรี-พระนคร คืบหน้าแล้ว 90%

   พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกสะพาน “หนึ่งกระถาง หนึ่งแรงใจ เพื่อพระปกเกล้าสกายปาร์คของทุกคน” โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) และภาคีพัฒนา สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ สวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ เขตพระนคร และสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เชิงสะพานพระปกเกล้า เขตคลองสาน

  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) และภาคีพัฒนา จัดกิจกรรมปลูกสะพาน “หนึ่งกระถาง หนึ่งแรงใจ เพื่อพระปกเกล้าสกายปาร์คของทุกคน” ในโครงการปรับปรุงภูทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า หรือ “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (Chao Phraya Sky Park)


  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสาธารณะให้กับกรุงเทพมหานคร ผ่านการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าของร่วมกันของทุกภาคส่วน สร้างความตระหนักรู้เรื่องพื้นที่สีเขียวแก่สาธารณะ ส่งเสริมและสร้างทัศนียภาพให้กับพื้นที่โครงการดังกล่าว โดยร่วมกันปลูกต้นหว้า บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ เขตพระนคร และปลูกต้นปีบ บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เชิงสะพานพระปกเกล้า เขตคลองสาน

  เปลี่ยนจากโครงสร้างรางรถไฟร้าง สู่สวนสาธารณะลอยฟ้า

  สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานด้วน เป็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลินที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์มานานกว่า 36 ปี ให้กลายเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า พร้อมมุมพักผ่อน ทางเดิน และทางจักรยาน ความยาว 280 เมตร ความกว้าง 8.50 เมตร และติดตั้งราวกันตกความสูงประมาณ 2-3 เมตร รวมทั้งติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการบริเวณทางขึ้นลง 2 ฝั่ง ทั้งฝั่งสวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ เขตพระนคร และสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ

  เลือกเฉพาะพรรณพืชที่เหมาะสมกับอากาศใน กทม.

  นอกจากนี้ด้านภูมิสถาปัตยกรรมมุ่งเน้นการใช้งานบำรุงรักษาง่าย โดยเลือกใช้พรรณพืชที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร มีต้นมะกอกน้ำเป็นไม้ยืนต้นหลัก และพรรณพืชอีกนานาชนิด อาทิ ชาข่อย ใบต่างเหรียญ รัก หญ้าหนวดแมว ยี่โถ ชงโค ต้อยติ่ง เอื้องหมายนา ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ให้เมือง อีกทั้งพืชบนสวนลอยฟ้ายังมีประโยชน์กับแมลงและระบบนิเวศโดยรวมด้วย

  สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา จุดเชื่อมต่อการเดินทางสัญจรระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร

  ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ประกวดตั้งชื่อสวนสาธารณะลอยฟ้าดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกชื่อเรียบร้อยแล้ว โดยจะใช้ชื่อว่า “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (Chao Phraya Sky Park) ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางสัญจรระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร พร้อมจุดชมวิวที่สวยงามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้บนสะพาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน-คลองสาน

  กทม. มีสวนสาธารณะ 39 แห่ง รวมกว่า 3,743 ไร่

  อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) และภาคีพัฒนา จัดกิจกรรมปลูกสะพาน “หนึ่งกระถาง หนึ่งแรงใจ เพื่อพระปกเกล้าสกายปาร์คของทุกคน” ในโครงการปรับปรุงภูทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า หรือสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างทัศนียภาพที่ร่มรื่นสวยงามให้กับสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ซึ่งต้นไม้บางส่วนที่นำมาปลูก อย่างเช่น ต้นลีลาววดี ก็ได้ล้อมย้ายมาจากบริเวณท่าช้างข้างพระบรมมหาราชวัง อีกทั้งได้รับมอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ

  ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะ จำนวน 39 แห่ง พื้นที่รวมทั้งหมด 3,743 ไร่ 2 งาน ตลอดระยะ 4 ปี ที่ตนได้รับตำแหน่งได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 1 ล้านต้น ซึ่งในปี 2563 ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ได้อัตราส่วน 7 ตร.ม./คน และมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 750 ไร่ ส่วนแผนระยะ 20 ปี (2556-2575) ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ได้อัตราส่วน 9 ตร.ม./คน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องดำเนินการร่วมกันของสำนักงานสวนสาธารณะและสำนักงานเขต 50 เขต

  ภาพรวมโครงการแล้วเสร็จกว่า 90% เหลือ 10% เป็นการเก็บรายละเอียดของงานอีกเล็กน้อย

  สำหรับผลการดำเนินการในปี 2563 กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เช่น ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในบ้านเรือน ห้างสรรพสินค้า และพื้นที่ของตนเอง พร้อมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานราชการปลูกต้นไม้ในอาคารสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน อาคารสำนักงาน และสถานพยาบาล และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ริมถนน ทางเท้า เกาะกลางถนน และพื้นที่สาธารณะต่างๆ โดยได้จัดทำโครงการ ดังนี้ โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีเป้าหมายปลูกไม้ยืนต้นจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 ต้น ทั่วกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ดำเนินการปลูกเรียบร้อยแล้ว โครงการมอบล้านกล้า สู่ล้านต้น จากล้านคน สู่สังคมเมือง ที่ได้แจกกล้าไม้เพื่อให้ประชาชนปลูกเป็นของขวัญปีใหม่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

  รวมถึงการก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเตรียมเปิดให้บริการประชาชนอีก 1 แห่ง คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เขตบางบอน และโครงการ Green Bangkok 2030 กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของเมือง ลดปริมาณมลพิษทางอากาศและเสียง ลดภาวะโลกร้อน และเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสีเขียว สวยงาม ร่มรื่น ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวร่วมกันได้อย่างปลอดภัย

  พร้อมกันนี้ได้ตรวจความเรียบร้อยของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในภาพรวมโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จกว่า 90% เหลือการเก็บรายละเอียดของงานอีกเล็กน้อยประมาณ 10% เช่น การจัดทำป้ายชื่อสะพานให้เรียบร้อย และการบำรุงรักษาต้นไม้ให้สวยงาม อย่างไรก็ตามสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา นับว่าเป็นสวนสาธารณะข้ามแม่น้ำในเมืองหลวงแห่งแรกของโลก เชื่อมต่อการเดินทางสัญจรระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร รวมถึงในอนาคตจะทำทางเชื่อมต่อไปยังคลองโอ่งอ่างไปจนถึงย่านเยาวราชอีกด้วย ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิด “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (Chao Phraya Sky Park) เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือน มิ.ย. 63