Saturday, February 24, 2024
More

  กทม.เตรียมขยายถนนสุทธาวาสฝั่งตลาดศาลาน้ำเย็น คาดแล้วเสร็จ ธ.ค. 2563

  กทม. เร่งเดินหน้าขุดอุโมงค์ทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนพรานนก และวางคานสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ พร้อมเตรียมขยายถนนสุทธาวาสฝั่งตลาดศาลาน้ำเย็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมโยงการเดินทางในพื้นที่ฝั่งธนบุรีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  เดินหน้าขุดทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนพรานนก

  นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ประกอบด้วย โครงการทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนพรานนก และโครงการขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ พื้นที่เขตบางกอกน้อย โดยมีนายมนูศักดิ์ บินยะฟัล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63


  สำหรับโครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนพรานนก แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย การก่อสร้างถนนทางราบบริเวณแยกไฟฉายเชื่อมต่อถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 การก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณแยกไฟฉาย และการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนพรานนก ขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาวทางลอดประมาณ 600 ม. ซึ่งการก่อสร้างถนนระดับราบบริเวณแยกไฟฉายเชื่อมต่อถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ระยะทางประมาณ 120 ม. เพื่อให้รถที่มาจากถนนดังกล่าวเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ ด้านฝั่งขาเข้าเชื่อมต่อกับถนนจรัญสนิทวงศ์ซึ่งได้เปิดการจราจรแล้ว ส่วนฝั่งขาออกเพื่อให้รถที่มาจากถนนจรัญสนิทวงศ์เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งแล้วเสร็จพร้อมเปิดการจราจรแล้วเช่นกัน คาดว่าจะช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนได้

  ส่วนการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบริเวณแยกไฟฉาย ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยพร้อมติดตั้งหลังคาและราวกันตก รวมถึงเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าส่องสว่างแล้วเสร็จ เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้สะพานลอยคนข้าม อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างทางลอดดังกล่าวเกิดความล่าช้า เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างทางลอดได้ทับซ้อนกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จึงจำเป็นต้องหยุดการก่อสร้างชั่วคราว เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ อย่างไรก็ดีปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้รับมอบพื้นที่คืน และได้ให้บริษัทผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เตรียมการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.63 ที่ผ่านมา กำหนดจะแล้วเสร็จในเดือน ม.ค.64

  ส่วนพื้นที่จากทางแยกไปทางฝั่งบางขุนนนท์ จะเริ่มปิดกั้นจราจรในแนวก่อสร้าง 3 ช่องจราจร ใต้แนวสถานีรถไฟฟ้าในเดือน ม.ค.64 เพื่อขุดก่อสร้างโครงสร้างทางลอดในส่วนที่เหลือ พร้อมกับงานระบบต่างๆ ขณะนี้ผลงานโครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนพรานนก โดยรวมทำได้แล้ว 67% คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จเปิดการจราจรได้ภายในเดือน ธ.ค.64

  เตรียมขยายถนนสุทธาวาสฝั่งตลาดศาลาน้ำเย็น

  ส่วนโครงการขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร จากเดิมถนนแอสฟัลต์ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 3,000 ม. พร้อมทั้งขยายสะพานข้ามคลอง 4 แห่ง และก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาว 360 ม. ที่ผ่านมาผู้รับจ้างได้เทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร ช่วงจากคลองชักพระเข้ามาด้านถนนจรัญสนิทวงศ์จนถึงคลองวัดไชยทิศ ช่วงจากคลองวัดไชยทิศจนถึงคลองบางขุนนนท์น้อย และช่วงจากคลองบางขุนนนท์น้อยถึงถนนจรัญสนิทวงศ์แล้วเสร็จทั้ง 4 ช่องจราจร รวมทั้งขยายสะพานข้ามคลองวัดไชยทิศกับคลองบางขุนนนท์น้อยแล้วเสร็จ

  สำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ผู้รับจ้างได้วางคานและพื้นสะพานบริเวณเกาะกลางถนนสุทธาวาสข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ส่วนฝั่งตลาดศาลาน้ำเย็นได้วางฐานราก ตอกเสาเข็มตอม่อ เตรียมวางคานสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ในส่วนที่เหลือ นอกจากนี้ได้รื้อย้ายเสาไฟฟ้าและล้อมย้ายต้นไม้ริมถนนสุทธาวาสบริเวณแยกบ้านเนิน เตรียมขยายสะพานข้ามคลองวัดทองและถนนสุทธาวาส รวมทั้งได้รื้อย้ายตลาดศาลาน้ำเย็นเดิม พร้อมย้ายผู้ค้าบริเวณดังกล่าว เข้าพื้นที่ตลาดศาลาน้ำเย็นแห่งใหม่บริเวณฝั่งตรงข้ามเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผลงานโครงการขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยรวมคืบหน้าแล้ว 63% คาดว่าโครงการขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ จะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.63