Saturday, July 20, 2024
More

  กทม. เตรียมพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำแบบครบวงจร เส้นทางคลองสายประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรี

  กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำคลองสายประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรีแบบครบวงจร พร้อมสร้างทางเทียบเรือเพิ่มเติม หวังดึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งเป้าเปิดโครงการเส้นทางท่องเที่ยวแบบ One Day Pass ซื้อตั๋วครั้งเดียวท่องเที่ยวได้ตลอดวันและสามารถขึ้น-ลงเรือได้ทุกท่าเรือตลอดเส้นทาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครภายในปี 2563

  ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำคลองสายประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรี ผ่านพื้นที่ 5 เขต

  นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวคลองสายประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรี ระบุว่า กรุงเทพมหานครต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำคลองสายประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรี (แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า) เส้นทางคลองชักพระ – คลองบางกอกใหญ่ – คลองบางกอกน้อย จากท่าเรือวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย ถึงท่าเรือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตธนบุรี ผ่านพื้นที่ 5 เขต ประกอบด้วย เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ และเขตธนบุรี รวมระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งมีประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเพื่อกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อันจะเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและรัฐบาล


  พร้อมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเดินเรือเพื่อท่องเที่ยว ภายในเดือน ก.ย. นี้

  จากการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการเดินเรือเพื่อท่องเที่ยวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปิด/ปิดประตูน้ำ ขยะมูลฝอยในคลอง ปัญหาน้ำเสีย การถอนสิ่งกีดขวางการเดินเรือ การปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามตลอดเส้นทาง เป็นต้น ซึ่งจะนำเสนอกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว ให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้รับทราบในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 กันยายน 2563 และกำหนดเปิดกิจกรรม ภายในเดือนกันยายน 2563 นี้

  จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแบบครบวงจรในเส้นทางท่องเที่ยวคลองสายประวัติศาสตร์

  นอกจากนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำคลองสายประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรี (แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า) เส้นทางดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแบบครบวงจรในเส้นทางดังกล่าวขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำความสะอาดขยะมูลฝอย การปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลอง การกำจัดวัชพืชภายในคลองและริมคลองตลอดเส้นทาง การถอนสิ่งกีดขวางเส้นทางสัญจรทางเรือ การปรับภูมิทัศน์ริมคลองตลอดเส้นทางเดินเรือ การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนจอดเรือกีดขวางเส้นทาง การซ่อมแซมท่าเทียบเรือที่ชำรุด เป็นต้น

  ขอความร่วมมือประชาชนปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านให้สวยงาม ไม่จอดเรือกีดขวางเส้นทางสัญจร

  ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า หากจะเปิดเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวเส้นทางดังกล่าว ต้องทำการรื้อถอนเสาไม้ ตอม่อ และเสาต่างๆ ที่หลงเหลือจากการก่อสร้าง รวมถึงขอจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงการเปิด/ปิดประตูน้ำ จำนวน 3 จุด ซึ่งสำนักการระบายน้ำจะเป็นผู้ดำเนินการ ในส่วนของการปรับภูมิทัศน์บ้านเรือนริมคลองตลอดเส้นทาง ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่ขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านของตนให้สวยงามตลอดเส้นทาง

  นอกจากนี้จะสำรวจและรื้อถอนท่าเรือที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ และขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้จอดเรือกีดขวางเส้นทางสัญจร พร้อมมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำประสานงานกับกรมเจ้าท่าในการดำเนินการ สำหรับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในคลองใหญ่และคลองซอยย่อย การปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงคุณภาพน้ำตลอดเส้นทาง ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่ร่วมมือกับสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ

  ตั้งเป้าเปิดโครงการท่องเที่ยวแบบ One Day Pass ซื้อตั๋วครั้งเดียวท่องเที่ยวได้ตลอดวัน

  นอกจากนี้ยังได้เตรียมจัดสรรงบประมาณในการสร้างท่าเทียบเรือเพิ่มเติม ซึ่งหลังจากการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแบบครบวงจรในเส้นทางดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าจะสามารถกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เห็นถึงความน่าสนใจของเส้นทางการท่องเที่ยว นำไปสู่การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเส้นทางดังกล่าวโดยความร่วมมือจากหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเปิดโครงการเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการในรูปแบบ One Day Pass จ่ายเงินซื้อตั๋วครั้งเดียวสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดวันและสามารถขึ้น-ลงเรือได้ทุกท่าเรือตลอดเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครภายในปี 2563 นี้