Thursday, June 20, 2024
More

  ระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ส่งคลองสานขึ้นย่านนวัตกรรมสำคัญของกรุงเทพฯ

  ตระเวนเที่ยวคลองสาน ส่องศักยภาพด้านระบบขนส่งมวลชน และก้าวต่อไปของย่านนวัตกรรมน่าจับแห่งกรุงเทพฯ กับทีมสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 

  ระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ คือจุดแข็งของ “ย่านคลองสาน”

  ต้องบอกว่าการเข้ามาของรถไฟฟ้าหลายสาย ไม่เพียงทำให้ย่านคลองสานกลายเป็นทำเลทองของนักพัฒนาที่ดินอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่ยังช่วยชุบชีวิตให้เมืองเก่าที่แวดล้อมไปด้วยวัด และชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ที่นี่ ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น


  ดังนั้นพื้นที่นวัตกรรมย่านคลองสาน จึงเกิดขึ้นมาเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง จะได้รองรับความเจริญที่เข้ามา และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับคนในพื้นที่นั่นเอง

  “คลองสาน” 1 ใน 10 “ย่านนวัตกรรม” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

  คลองสาน นับเป็น 1 ใน 10 “ย่านนวัตกรรม” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้นโยบาย และการสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยพื้นที่คลองสานจะเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับผิดชอบดูแลเพื่อพัฒนาเมือง สร้างเศรษฐกิจและนวัตกรรมให้เกิดในพื้นที่ 

  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของย่านคลองสาน

  ดร.กัญจนีย์ พุทธิเมธี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – หัวหน้าโครงการย่านนวัตกรรมคลองสาน : การศึกษาและเก็บข้อมูล พบว่าคลองสานมีความหลากหลายของวัฒนธรรม และการอยู่อาศัยร่วมกัน เช่น

  – ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ 

  – ชุมชนวัดเศวตฉัตร เป็นต้น 

  นอกจากนี้ พื้นที่คลองสานในอดีต ยังเป็นพื้นที่ที่มีการขนส่งพืชผลทางการเกษตร มีโกดังเก็บพืชผลทางการเกษตร และยังมีกลุ่มธุรกิจยาขนาดเล็กกับกลุ่มเครื่องหนังที่ทำธุรกิจในลักษณะขายส่งในพื้นที่นี้อีกด้วย

  ระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุม ดันคลองสานขึ้นย่านนวัตกรรมของกรุงเทพฯ

  อาจารย์ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : สิ่งที่ชุบชีวิตคลองสาน คือระบบขนส่งมวลชนในย่าน ที่สามารถเชื่อมไปยังเขตเศรษฐกิจอย่าง 

  – สาทร 

  – สีลม 

  – สุขุมวิท 

  ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที และยังเชื่อมต่อไปยังพื้นที่เขตเมืองเก่าเกาะรัตนโกสินทร์ เชื่อมจุดสำคัญในฝั่งพระนครเกือบทั้งหมด คลองสานจึงเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของฝั่งธนบุรี 

  นอกจากนี้การคมนาคมโดยรถไฟฟ้า ยังทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่คลองสานได้สะดวกมากขึ้น และทั้งหมดสามารถเดินทางเชื่อมต่อกันได้ทั้งทางเรือ รถไฟ และการเดินเท้า

  การเชื่อมถึงกันระหว่างย่านเมืองเก่าฝั่งธนบุรี – ฝั่งเกาะรัตนโกสินทร์ คือจุดเด่นของย่านคลองสาน

  อาจารย์ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร : จุดเด่นของย่านคลองสาน คือเป็นเมืองที่เชื่อมต่อถึงกันหมด เช่น คนฝั่งพระนคร สามารถเดินทางท่องเที่ยวด้วยการลง MRT สถานีอิสรภาพ ก็สามารถเดินเที่ยวชมวัดในย่านเมืองเก่าฝั่งธนบุรี

  ได้ เช่น 

  – วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

  – วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

  – วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร 

  – โบสถ์คริสต์ 

  – วัดซางตาครู้ส 

  – ชุมชนกุฎีจีน 

  – วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

  และสามารถเดินเที่ยวต่อไปยัง 

  – วัดอนงคารามวรวิหาร

  – ท่าดินแดง

  – ล้ง 1919

  – The Jam Factory 

  หรือคนฝั่งธนบุรี ก็สามารถลงเรือข้ามไปฝั่งเกาะรัตนโกสินทร์ โดยลงที่ MRT สถานีสนามไชย เพื่อเที่ยวชม

  – วัดพระแก้ว 

  – วัดโพธิ์ 

  – ท่าเตียน 

  – ท่าราชวรดิฐ 

  – วัดสุทัศน์ 

  หรือหาอาหารอร่อย ๆ ทานแถวศาลเจ้าพ่อเสือ เป็นต้น

  เพราะความโดดเด่นของย่านคลองสาน คือสะดวกทั้งการเดินทางบนบก และทางน้ำ มีพื้นที่ที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีวันเงียบเหงา ทั้งความเจริญริมแม่น้ำที่ขยายตัวขึ้นมาก กอปรกับเสน่ห์ความเป็นเมืองเก่าที่สร้างใหม่ไม่ได้ ทำให้คลองสานมีศักยภาพที่พร้อมมาก สำหรับการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจ

  การแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่ตามมาเพราะความเจริญของย่านคลองสาน

  ดร.กัญจนีย์ พุทธิเมธี : อย่างไรก็ตามความเจริญที่เกิดขึ้น ย่อมมีผลกระทบตามมาเช่นกัน ทั้งเรื่องมลพิษทางอากาศ การรุกล้ำลำคลอง และเรื่องน้ำท่วม เนื่องจากเขตคลองสานมีพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาหลายกิโลเมตร โอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมจากการหนุนของน้ำทะเล หรือการเพิ่มของระดับน้ำทะเล (Sea Level Rise) หรือคลื่นที่หนุนจากพายุฝน (Storm Surge) ในอนาคต เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ และเป็นปัญหาใหญ่ที่เครือข่ายภาคธุรกิจในพื้นที่คลองสานรับทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และมีการพูดคุยในเรื่องนี้

  ทั้งนอกจากน้ำท่วมแล้ว ยังมีปัญหา PM 2.5 ที่ทางทีม มจธ. กำลังเก็บข้อมูลว่าลมในระดับ Street Level ช่วยลด PM2.5 ได้หรือไม่ และลมที่ผ่านคลองสามารถลดผลกระทบเกาะความร้อนเมือง (Urban Heat Island) หรือระบายมลพิษทางอากาศได้เร็วขึ้นหรือไม่ โดยเป็นงานวิจัยที่เริ่มเก็บข้อมูลใน 4 เขต ได้แก่

  – คลองสาน

  – ธนบุรี

  – จอมทอง

  – ทุ่งครุ

  ภายในสองถึงสามเดือน จะมีสรุปเบื้องต้นว่าผลเป็นอย่างไร

  หากผลออกมาว่าช่วยลดผลกระทบเกาะความร้อนเมือง โดยเป็นแนวกระจายความเย็นจากพื้นที่สีเขียวและน้ำ (Cool Spot) ในเมือง รวมทั้งมลพิษทางอากาศ 

  จะทำให้การรักษาสภาพความเขียวขจีของเมือง และพื้นที่คลองไว้ไม่ให้ถูกรุกล้ำ หรือทำลาย มีความหมายถึงขั้นชี้เป็นชี้ตาย สำหรับทุกคนในเมือง