Monday, June 17, 2024
More

  คาดการณ์เผย คนกรุงเทพฯ ใช้จ่ายช่วงตรุษจีน ปี 64 อยู่ที่ 1.1 หมื่นล้านบาท

  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ออกรายงานสำรวจการใช้จ่ายของคนกรุงเทพมหานคร ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2564 พบหดตัวร้อยละ 10.4 และโควิด-19 ส่งให้หันมาจับจ่ายสินค้า ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น

  คนกรุงเทพฯ งดการให้เงินแต๊ะเอียมากขึ้น ในเทศกาลตรุษจีน ปี 2564

  เริ่มจากภาพรวม พบว่าการระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ ประกอบกับกำลังซื้อของผู้บริโภค ที่ได้รับผลกระทบยาวนาน และยังไม่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า จึงเป็นที่คาดการณ์ว่าตรุษจีนปี 2564 จะไม่คึกคัก และคนกรุงเทพฯ น่าจะมีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างประหยัดกว่าปีก่อน ๆ


  โดยคนกรุงเทพฯ วางแผนที่จะใช้จ่ายลดลงในทุกกิจกรรม และบางกิจกรรม เช่น ท่องเที่ยว/ทำบุญ, ให้เงินแต๊ะเอีย ก็ได้มีการงด หรือยกเลิกการทำกิจกรรมไปในปีนี้

  คาด คนกรุงใช้จ่ายช่วงตรุษจีน ปี 64 อยู่ที่ 1.1 หมื่นล้านบาท

  ด้านเม็ดเงินในการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ คาดว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2564 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 11,700 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากนัก หากเทียบกับตรุษจีนปีนี้

  โดยเม็ดเงิน 11,700 ล้านบาท แบ่งเป็น

  การใช้จ่ายท่องเที่ยว / ทำบุญ / ทานข้าวนอกบ้าน 2,900 ล้านบาท
  – หดตัวร้อยละ 20.8

  การแจกเงินแต๊ะเอีย 3,200 ล้านบาท
  – หดตัวร้อยละ 8.1

  การใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้ 5,600 ล้านบาท
  – หดตัวร้อยละ 5.1

  อย่างไรก็ดี ยังต้องมีการติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รวมถึงมาตรการในการควบคุมของภาครัฐอีกครั้ง ซึ่งหากพื้นที่กรุงเทพฯ กลับมามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ภายหลังจากการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ก็อาจจะทำให้การใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ หดตัวเพิ่มขึ้นกว่าที่คาด

  คนกรุงเทพฯ หันมาใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2564 ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น

  และการระบาดของโควิด-19 ยังเร่งให้คนกรุงเทพฯ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการสั่งซื้อเครื่องเซ่นไหว้จัดชุดสำเร็จรูป ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือโทรสั่งให้ร้านค้า ส่งเดลิเวอรีกันมากขึ้นกว่าปีก่อน ๆ