Wednesday, May 29, 2024
More

  กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ติดอันดับเมืองเหมาะกับคนทำงานจากที่ไหนก็ได้ ที่สุดในโลก ปี 2021

  Nestpick แพลตฟอร์มค้นหาที่พักรายเดือนทั่วโลก แบบออนไลน์ เผยรายงาน เมืองที่เหมาะกับคนทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere) ที่สุดในโลก ปี 2021

  เกณฑ์การจัดอันดับเมืองที่เหมาะกับคน Work from Anywhere

  โดยทำการศึกษา 75 เมืองหลัก ทั่วโลก ที่เหมาะกับการอยู่อาศัยมากที่สุด โดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการทำงานออนไลน์ หรือ Work from Anywhere แบ่งเกณฑ์การชี้วัด เป็นการให้คะแนน 3 ส่วนหลัก ใน 16 ข้อย่อย ดังนี้


  1.ต้นทุนการทำงานและโครงสร้างพื้นฐาน
  – ค่าเช่าโฮมออฟฟิศ
  – ความยากง่ายในการหาที่พักอาศัย
  – ภาษี
  – ความเร็วอินเทอร์เน็ต

  2.กฎหมายและเสรีภาพ
  – กฎหมายรองรับคนทำงานทางไกล (เช่น วีซ่า)
  – โครงสร้างพื้นฐาน สำหรับคนทำงานทางไกล
  – ความปลอดภัย สิทธิ และเสรีภาพ
  – ความเท่าเทียมทางเพศ
  – ความเป็นมิตรกับ LGBTQ+ และเป็นมิตรกับชาติพันธุ์กลุ่มน้อย

  3.ความน่าอยู่ของเมือง
  – อัตราการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
  – ค่าครองชีพโดยรวม
  – ระบบสาธารณสุข
  – วัฒนธรรมและสถานที่พักผ่อน
  – ภูมิอากาศ
  – มลภาวะ

  เมลเบิร์น แชมป์เมืองที่เหมาะกับคน Work from Anywhere ปี 2021

  ด้าน 10 เมืองแรก ที่เหมาะกับการ Work from Anywhere มากที่สุดในโลก ปี 2021 ได้แก่
  1.เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
  2.ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  3.ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
  4.ทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย
  5.ลอนดอน สหราชอาณาจักร
  6.โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  7.สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
  8.กลาสโกว์ สหราชอาณาจักร
  9.มอนทรีอัล ประเทศแคนาดา
  10.เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

  กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ติดอันดับเมืองที่เหมาะกับคน Work from Anywhere ปี 2021

  ส่วนประเทศไทย มี 2 เมืองที่ติดอันดับ เมืองที่เหมาะกับคน Work from Anywhere มากที่สุดในโลก ปี 2021 จาก Nestpick ได้แก่ เชียงใหม่ ในอันดับที่ 34 และกรุงเทพมหานคร ในอันดับที่ 59

  อ่านรายงานการจัดอันดับฉบับเต็มได้ทาง https://www.nestpick.com/work-from-anywhere-index/