Thursday, June 20, 2024
More

  Craft Park พื้นที่สาธารณะสีเขียวต้นแบบ แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ณ เขตบางนา

  Craft Park พื้นที่สาธารณะสีเขียวต้นแบบ กำลังพัฒนาแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง (ซ.อุดมสุข 18) เขตบางนา

  ร่วมพัฒนา โดย ภาครัฐ, สังคม และเอกชน ทั้ง บริทาเนีย, กทม., we!park, วายด์ อินทีเรีย และนิปปอนเพนต์ ใช้เวลาลงพื้นที่รับฟังความเห็นของผู้ใช้งานทุกกลุ่ม เฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก, ผู้สูงอายุ และคนพิการ ร่วม 3 เดือน 


  Craft Park ประกอบด้วยพื้นที่พัฒนา 2 จุด 

  1.สนามเด็กเล่น หน้าศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 119 ตารางวา พร้อมส่งมอบภายในปี 2566 

  พื้นที่การเรียนรู้เด็กเล็ก เน้นเรื่องการส่งเสริมทั้งทางสติปัญญา และร่างกายของเด็กอย่างรอบด้าน เหมาะสมกับวัย

  สามารถเป็นต้นแบบของสนามเด็กเล่น ในศูนย์เด็กเล็กที่อื่น ๆ ได้ การเลือกใช้วัสดุ จะเน้นความปลอดภัยต่อเด็ก อาทิ การเลือกใช้พื้นยาง สีปลอดสารพิษ และออกแบบเครื่องเล่นที่ทางทีมจะคราฟต์ขึ้นมาพิเศษเพื่อพื้นที่นี้   

  2.สวนหย่อม ข้างศูนย์บริการสาธารณสุข 8 ขนาด 92 ตารางวา เริ่มงานสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566

  ต้นแบบของสวนเพื่อสุขภาพสำหรับทุกคน กับสถานพยาบาล สวนเพื่อสุขภาพ มีมุมออกกำลังกายเบา ๆ สำหรับผู้สูงอายุ ให้สามารถมาทำกิจกรรมได้ รวมถึงเด็ก และคนพิการ 

  ทั้งมีมุมพืชสมุนไพร ตลอดจนเพิ่มที่นั่งตามมุมต้นไม้ต่าง ๆ มีการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ แสดงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  กทม. เผยว่า Craft Park สอดคล้องกับแนวคิด สวน 15 นาที ซึ่งอยู่ในนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

  เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่มีศักยภาพ อยู่ในสถานพยาบาล ใกล้กับชุมชน ทุกคนสามารถเข้าถึงง่าย และชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการอย่างแท้จริง  

  โดย Craft Park จะถูกใช้เป็นต้นแบบสำหรับพัฒนาสวนสาธารณะสีเขียวขนาดเล็ก ให้กระจายตัวทั่วกรุงเทพฯ เพื่อการเข้าถึงง่าย 

  ตอนนี้กรุงเทพฯ มีพื้นที่ สวน 15 นาที กำลังดำเนินการทั้งหมด 125 แห่ง แล้วเสร็จ 21 แห่ง ตั้งเป้าให้มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น ภายในปีนี้