Thursday, June 23, 2022
More

  สะพานข้ามแยกเสนานิคม เตรียมเปิดใช้ เม.ย. 62

  รฟม. เตรียมเปิดใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคมเป็นคิวถัดไป ในเดือน เม.ย. 2562 ต่อจากสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธินเพื่อลดปัญหารถติดตั้งแต่บริเวณแยกเกษตร แยกเสนานิคม และแยกรัชโยธิน ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนถนนพหลโยธินให้ดียิ่งขึ้น

  เนื่องจากแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ช่วงถนนพหลโยธิน ผ่านบริเวณแยกรัชโยธินถึงแยกเกษตร ต้องดำเนินการก่อสร้างสถานีรัชโยธิน สถานีเสนานิคม และสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จึงได้พิจารณาก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน สะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม และสะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตร โดยใช้โครงสร้างของเสาทางวิ่งรถไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของสะพานรถยนต์ข้ามทางแยก


  โดยสะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม เป็นสะพานรถยนต์ขนาด 2 ช่องจราจร แบ่งเป็นฝั่งขาเข้า 1 ช่องจราจร และขาออก 1 ช่องจราจร โครงสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และออกแบบทางวิ่งเป็นแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ ปูทับด้วยยางแอสฟัลต์ ช่วงข้ามแยกจะเป็นโครงสร้างเหล็กช่วงเสากว้าง 35 เมตร ความยาวสะพานรวม 427.50 เมตร ผิวถนนกว้างข้างละ 3.20 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร อยู่ใต้ทางยกระดับของรถไฟฟ้า


  สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 มีความคืบหน้าร้อยละ 81.27 มีกำหนดแล้วเสร็จและเปิดใช้งานในเดือนเมษายน 2562

  ทั้งนี้ปัจจุบันเจ้าพนักงานตำรวจจราจรได้จัดการจราจรบริเวณแยกแสนานิคม โดยมีไฟสัญญาณจราจร ซึ่งรถยนต์ทางตรงบนถนนพหลโยธินจะต้องรอสัญญาญไฟจราจร ปริมาณการจราจรฝั่งขาเข้าในช่วงชั่วใมงเร่งด่วนจะทำให้รถยนต์ติดสะสมไปถึงแยกเกษตร

  หากสะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคมแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการ ประกอบกับสะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตร และสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน ที่ได้เปิดให้บริการไปแล้ว จะช่วยให้รถยนต์ทางตรงบนถนนพหลโยธินสามารถผ่านข้ามแยกเสนานิคมได้โดยไม่ต้องรอสัญญาณไฟจราจร ซึ่งจะบรรเทาปัญหาด้านการจราจรที่ติดขัดตั้งแต่บริเวณแยกเกษตร แยกเสนานิคม และแยกรัชโยธินได้ ทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนถนนพหลโยธินให้ดียิ่งขึ้น

  รวมถึงช่วยลดปัญหาการจราจรตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ที่จะเปิดให้บริการในปี 2563 นี้ ทั้งยังส่งผลต่อการเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ให้สะดวกขึ้น เช่น รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นอีกด้วย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งมวลชน ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และอากาศ ให้เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน สามารถรองรับการเดินทางทุกรูปแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน