Saturday, December 2, 2023
More

  เปิดแผนเดินรถ ขสมก. ช่วงสงกรานต์ 2562 ผู้สูงอายุขึ้นฟรี 1 วัน

  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดแผนเดินรถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 18 เม.ย. 62 พร้อมจัดรถบริการ “ฟรี” วันผู้สูงอายุแห่งชาติ สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

  โดยแผนการเดินรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 11 – 18 เม.ย. 62 มีรายละเอียด ดังนี้
  1. ในเส้นทางปกติ จัดรถออกวิ่ง เฉลี่ยวันละ 2,686 คัน จำนวน 20,263 เที่ยว และเพิ่มการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ ทั้งกะเช้า กะบ่าย และกะสว่าง จำนวน 117 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 เม.ย. 62


  2. จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่ง จำนวน 4 สถานี รวม 36 เส้นทาง ดังนี้
  – สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517 และ 536
  – สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 66, 79, 511, 515, 516 และ 556
  – สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501, 508 และ 511
  – สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 10 เส้นทาง ได้แก่ สาย 4, 7, 21, 25, 29, 34, 73, 73 ก ,75 และ 501

  3.จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพ จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่
  – สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร เฉลี่ยวันละ 16 – 20 คัน
  – สาย A2 ท่าอากาศยานดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยฯ เฉลี่ยวันละ 6 – 9 คัน
  – สาย A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 6 – 10 คัน
  – สาย A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 6 – 10 คัน
  – สาย S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 6 – 8 คัน
  สำหรับวันที่ 13 – 15 เม.ย. 62 จะปรับการเดินรถให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการ

  4. จัดรถ Shuttle Bus จำนวน 2 เส้นทาง (ให้บริการเฉพาะวันที่ 12 และ 18 เม.ย. 62) ดังนี้
  – เส้นทางวงกลมอู่หมอชิต 2 – สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร วันละ 3 – 5 คัน
  – เส้นทางอู่หมอชิต 2 – อนุสาวรีย์ชัยฯ วันละ 8 – 10 คัน

  5. จัดเดินรถปรับอากาศร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด เส้นทางกรุงเทพฯ – สระบุรี จำนวน 15 คัน ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 เม.ย.62 โดยจอดรับ – ส่งในช่องทางเดินรถของ บขส. ทั้งต้นทางและปลายทาง โดยใช้อัตราค่าโดยสารของกรมการขนส่งทางบก

  6. จัดเดินรถให้บริการ “ฟรี” วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เม.ย. 62 สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป โดยให้บริการฟรีตลอดวัน ทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ

  อย่างไรก็ตามด้านความปลอดภัย ได้ให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ ตรวจความพร้อมด้านร่างกายของพนักงานประจำรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจใบอนุญาตขับขี่ ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ตักเตือนพนักงานขับรถให้เปิดประตูอัตโนมัติเมื่อรถจอดสนิท และปิดก่อนนำรถออกจากป้าย ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ไม่ขับรถปาดซ้ายปาดขวา หรือขับแข่งแซงกัน ไม่จอดรถแช่ป้าย เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด และให้ระมัดระวังผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน นอกจากนี้ ขสมก.ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ณ บริเวณสถานีขนส่งกรุงเทพทั้ง 4 สถานี รวมทั้ง จัดอัตรากำลังสายตรวจพิเศษ ให้บริการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยตามจุดสำคัญต่างๆในเส้นทาง

  ส่วนด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ขสมก. ได้เน้นย้ำในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในระบบรถโดยสารประจำทาง ซึ่งสอดรับกับนโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม ที่ให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมกันให้บริการประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างมี “ความสุข สะดวก ประหยัดและปลอดภัย”

  ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 11 – 18 เมษายน 62 ขสมก.ได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเดินรถ แก่ประชาชน ดังนี้ ศูนย์วิทยุรัชดา สำนักงานใหญ่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โทร 02 247-1275-6, ศูนย์วิทยุเขตการเดินรถที่ 1 – 8 และ Call Center 1348