Monday, July 15, 2024
More

  กทม. เล็งเปิดท่าเรือเพิ่ม 2 แห่งในเส้นทางเดินเรือใหม่ คลองภาษีเจริญ – แม่น้ำเจ้าพระยา

  นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือตามเส้นทางคลองภาษีเจริญ (ท่าเรือบางหว้า) – คลองบางกอกใหญ่ – แม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าเรือท่าช้าง) โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมพิธี ณ บริเวณทางเชื่อมท่าเรือราชินี – ทางลงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสนามไชย เขตพระนคร พร้อมร่วมทดลองใช้บริการจากท่าเรือราชินี ไปยังท่าเรือบางหว้า


  พร้อมเปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือตามเส้นทางคลองภาษีเจริญ(ท่าเรือบางหว้า) – คลองบางกอกใหญ่ – แม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าเรือท่าช้าง) ระยะทางประมาณ 8 กม. เพื่อสนับสนุน และเพิ่มทางเลือกระบบขนส่งมวลชนทางน้ำที่เชื่อมโยงการเดินทางในพื้นที่ฝั่งธนบุรี – ฝั่งพระนคร และเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนขนาดหลัก อาทิ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สถานีสนามไชย) ที่ท่าเรือราชินี ให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางในระบบขนส่งมวลชนอย่างสะดวกครบวงจร “ล้อ ราง เรือ”


  โดยกำหนดท่าเรือให้บริการ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1.ท่าเรือบางหว้า 2.ท่าเรือวัดอินทาราม 3.ท่าเรือสะพานพุทธ 4.ท่าเรือราชินี และ 5.ท่าเรือท่าช้าง พร้อมจัดเรือบริการจำนวน 6 ลำ ขนาด 60 ที่นั่ง ให้บริการฟรีตลอดเส้นทาง วันจันทร์-อาทิตย์ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยเรือจะออกจากท่าเรือต้นทาง (ท่าเรือบางหว้า) ระหว่างเวลา 06.00 – 09.00 น. ทุก 30 นาที, ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทุก 1 ชั่วโมง และระหว่างเวลา 15.00 – 19.00 น. ออกทุก 30 นาที ส่วนที่ท่าเรือปลายทาง (ท่าเรือท่าช้าง) เรือออกเที่ยวแรกเวลา 06.30 น.


  ซึ่งกทม. อาจมีการพิจารณาเปิดท่าเรือให้บริการเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือวัดหงส์รัตนาราม ซึ่งในอนาคตบริเวณดังกล่าวจะเชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT สถานีอิสรภาพ และท่าเรือตลาดพลู เพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

  ทั้งนี้ ตั้งแต่เริมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มีประชาชนใช้บริการการเดินเรือ คลองภาษีเจริญ – แม่น้ำเจ้าพระยา เฉลี่ยวันละประมาณ 200 คน คาดว่าต่อไปจะมีประชาชนมาใช้บริการมากขึ้น

  สำหรับเส้นทางการเดินเรือ เริ่มต้นจากท่าเรือบางหว้า คลองภาษีเจริญ เลี้ยวขวาที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ เข้าสู่คลองบางกอกใหญ่ จอดรับส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือวัดอินทราราม จากนั้นผ่านประตูระบายน้ำคลองบางกอกใหญ่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เลี้ยวขวาเพื่อไปจอดรับส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือสะพานพุทธ จากนั้นแล่นเลียบฝั่งพระนคร ไปยังท่าเรือราชินี ซึ่งท่าเรือแห่งนี้จะเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสถานีสนามไชยที่จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ จากนั้นวิ่งไปสุดที่ท่าเรือท่าช้าง

  นอกจากนี้เส้นทางดังกล่าว ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ วัดอินทราราม ที่เป็นวัดสำคัญตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และยังสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังชุมชนคลองบางหลวง และคลองภาษีเจริญ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดเรือให้บริการจากวัดปากน้ำภาษีเจริญ ไปยังเพชรเกษม 69 และท่าเรือบางหว้า ถึงท่าเรือวัดกำแพงบางจากได้อีกด้วย


  ขณะเดียวกัน นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวถึง กรณีที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดีย เห็นด้วยกับการเปิดเดินเรือเส้นทางดังกล่าว และสนับสนุนให้เพิ่มการสัญจรทางเรือ แต่ช่วงเวลาการเดินเรือที่กำหนดในเวลา 06.00 – 09.00 น. ออกจากต้นทางทุก 30 นาที และเวลา 09.00 – 15.00 น. ออกจากต้นทางทุก 1 ชั่วโมง อาจทำให้มีผู้ใช้บริการน้อยจึงควรเพิ่มความถี่การเดินเรือ

  โดยระบุว่า การเปิดเส้นทางเดินเรือดังกล่าว จะทดลองเดินเรือ และประเมินผลการใช้บริการของประชาชนไปพร้อมกัน เพื่อให้ทราบข้อมูล และพฤติกรรมการเดินทางในแต่ละช่วงเวลา แล้วนำมาปรับตารางการเดินเรือ พร้อมเพิ่มจำนวนเรือให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ ในอนาคต กทม. มีแผนที่จะขยายเส้นทางเดินเรือในคลองอื่นๆ ที่เหมาะสม เช่น คลองแสนแสบ ส่วนต่อขยายจากพาซิโอ – มีนบุรี และคลองลาดพร้าว เป็นต้น