Tuesday, May 28, 2024
More

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีห้าแยกลาดพร้าว เริ่มให้ประชาชนร่วมทดลองใช้บริการฟรีจนถึง 5 ธ.ค. 62

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต จำนวน 1 สถานี จากสถานีหมอชิต (N8) ไปยังสถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) โดยจะเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรี ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันที่ 9 สิงหาคม จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณถนนพหลโยธิน และถนนวิภาวดีรังสิต

  สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต- สะพานใหม่-คูคต เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบนส่งมวลชนทางราง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2580) ของรัฐบาล ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยได้เริ่มก่อสร้างในปี 2558 ส่วนกรุงเทพมหานคร ดำเนินงานติดตั้งระบบรถไฟฟ้า และเดินรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ตามมติของคณะกรรมการจัดการระบบจราจรทางบก (คจร.) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เรื่องการมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

  ปัจจุบัน สามารถเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จำนวน 1 สถานี จากสถานีหมอชิต (N8) ไปยังสถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) สำหรับรูปแบบการเดินรถ 1 สถานี แบ่งระยะเวลาการให้บริการเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak) เช้าและเย็น ตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 น. และตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น. จะเดินรถต่อจากสถานีหมอชิต ไปสถานีห้าแยกลาดพร้าว


  โดยขบวนรถจะเดินรถรูปแบบขบวนเว้นขบวน คือขบวนหนึ่งวิ่งสิ้นสุดที่ปลายทางหมอชิต อีกขบวนจะวิ่ง ไปยังสถานีห้าแยกลาดพร้าว ส่วนในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off peak) วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะให้บริการถึงสถานีห้าแยกลาดพร้าวได้เลย ซึ่งคาดว่ามีผู้ใช้บริการอยู่ที่ 70,000–80,000 เที่ยวคนต่อวัน

  สำหรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการสามารถสังเกตุรูปแบบการเดินรถ และสถานีปลายทาง ได้บริเวณป้ายด้านหน้าขบวนรถ, ป้ายด้านข้าวขบวนรถ, เสียงประกาศบนชานชาลา, เสียงประกาศในขบวนรถ และ LED บนชานชาลาสถานีหมอชิต


  ส่วนค่าโดยสารกรณีเดินทางจากสถานีหมอชิต-ห้าแยกลาดพร้าว-หมอชิต สามารถใช้บัตรแรบบิท โดยจะไม่หักเงิน ไม่หักเที่ยวเดินทาง หรือใช้ตั๋วเที่ยวเดียว กดรับบัตรได้เลยที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ส่วนกรณีที่เดินทางเข้าสู่สถานีอื่นชำระค่าโดยสารตามอัตราปกติ

  อย่างไรก็ตาม ภายในปลายปี 2562 จะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 4 สถานี เพื่อลดความแออัดบริเวณสถานีหมอชิต ได้แก่ สถานีพหลโยธิน 24 สถานีรัชโยธิน สถานีเสนานิคม และสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการตลอดเส้นทาง ในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมที่กำหนดเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2564


  สำหรับรูปแบบเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดสายมีแนวเส้นทางต่อขยายจากโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครที่สถานีหมอชิตวิ่งไปตามถนนพหลโยธิน เข้าสู่ถนนลำลูกกา และสิ้นสุดที่บริเวณตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระยะทางรวม 19 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 16 สถานี โดยรูปแบบสถานีรถไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้น 1 ระดับดิน เป็นทางขึ้น-ลง 4 แห่ง ชั้น 2 เป็นชั้นออกบัตรโดยสาร และชั้น 3 เป็นชานชาลาสำหรับรับส่งผู้โดยสาร

  ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น บันได บันไดเลื่อน ลิฟต์โดยสาร ห้องน้ำ ทางลาดสำหรับผู้พิการ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการออกแบบอารยสถาปัตย์ Universal design เพื่อให้ผู้โดยสารทุกกลุ่มเข้าถึงการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บริเวณสถานีคูคต และมีอาคารจอดแล้วจรจำนวน 2 แห่งที่บริเวณสถานีแยก คปอ. และสถานีคูคต พร้อมทั้งมีจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆเช่นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล หรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ที่สถานีห้าแยกลาดพร้าวและจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ เป็นต้น


  ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะเร่งดำเนินการและประสานความร่วมมือกับ รฟม. ทุกๆด้านต่อไป เพื่อให้สามารถเปิดบริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ตลอดทั้งโครงการได้โดยเร็ว เพื่อเชื่อมโยงการเดินทาง รวมทั้งยกระดับคุณภาพการเดินทางและคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป