Thursday, February 22, 2024
More

  รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สถานีวัดมังกร-ท่าพระ ขยายเวลาให้นั่งฟรี เริ่ม 13 ส.ค. 62

  รฟม. และ BEM ขยายเวลาเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สถานีวัดมังกร – สถานีท่าพระ จาก 10.00 – 16.00 น. เป็นเวลา 07.00 – 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป จนถึงกำหนดเริ่มให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 29 กันยายน 2562

  ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค จากสถานีวัดมังกร-สถานีท่าพระ โดยไม่คิดค่าโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ปรากฏว่าการให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมทดลองใช้บริการเป็นจำนวนมาก


  อีกทั้งปัจจุบันความก้าวหน้าของงาน และระบบมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการใกล้เคียงกับเวลาการให้บริการจริงมากยิ่งขึ้น และครอบคลุมช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น รฟม. และ BEM จึงได้ขยายเวลาเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค สถานีวัดมังกร-สถานีท่าพระ จากเวลา 10.00 – 16.00 น. เป็นตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

  โดยจะมีรถไฟฟ้าให้บริการ 3 ขบวน ระยะห่างระหว่างขบวนประมาณ 8 นาที ซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสายสีน้ำเงิน สถานีเตาปูน – สถานีหัวลำโพง จะต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีหัวลำโพง เพื่อเดินทางไปยังสถานีในสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย สถานีวัดมังกร – สถานีท่าพระ เช่นเดิม

  ทั้งนี้ รฟม. และ BEM จะทยอยปรับการให้บริการไปจนถึงระดับการให้บริการตามปกติ เช่น การขยายจำนวนสถานีให้บริการ หรือการเดินรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องถึงสถานีหลักสอง โดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีหัวลำโพง ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไป