Thursday, April 25, 2024
More

  กรมเจ้าท่า จัด จนท. ประจำท่าเทียบเรือคลองแสนแสบ ครบ 28 ท่า พร้อมเร่งติดตั้ง GPS, Smart TV และ Wifi

  ภายหลังจากที่ได้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีข้อสั่งการให้กรมเจ้าท่า (จท.) แก้ไขปัญหาการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบ และเพิ่มความปลอดภัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ไปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ล่าสุด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีการลงพื้นที่ เพื่อติดตามการจัดระเบียบการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบ

  โดยนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า ได้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน ว่า ขณะนี้กรมเจ้าท่า ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือในคลองแสนแสบ ครบทั้ง 28 ท่าเรือแล้ว


  ส่วนการติดตั้งระบบ GPS บนเรือโดยสาร จำนวน 60 ลำ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 41 ลำ และอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการปรับปรุงจุดขึ้น – ลง ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน กรมเจ้าท่า อยู่ระหว่างการพัฒนาแอพพลิเคชั่นติดตามเรือโดยสาร โดยจะเชื่อมต่อกับระบบ GPS ที่ติดตั้งบนเรือ ทำให้ผู้ใช้บริการทราบถึงตำแหน่งเรือ ช่วยให้สามารถวางแผนการเดินทางได้สะดวกมากขึ้น

  นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้ง Smart TV เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้วใน 10 ท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ 2 เครื่อง, ท่าเรือตลาดโบ๊เบ๊ 2 เครื่อง, ท่าเรือหัวช้าง (ราชเทวี) 2 เครื่อง, ท่าเรือประตูน้ำ ฝั่งไปวัดศรีบุญเรือง 2 เครื่อง, ท่าเรือประตูน้ำ ฝั่งไปผ่านฟ้าลีลาศ 2 เครื่อง, ท่าเรือสะพานอโศก 2 เครื่อง, ท่าเรือรามคำแหง 1 เครื่อง, ท่าเรือสะพานมิตรมหาดไทย 2 เครื่อง, ท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ 2 เครื่อง และท่าเรือวัดศรีบุญเรือง 2 เครื่อง

  ส่วนการเพิ่มจำนวนเรือโดยสาร ทาง บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ได้เพิ่มจำนวนเรือโดยสาร จาก 55 ลำ เป็น 60 ลำแล้ว พร้อมกับติดตั้งชูชีพประจำเรือโดยสารทุกลำ และติดตั้งพวงชูชีพทุกท่าเรือจากเดิมมี 2 พวง เพิ่มเติมอีกอย่างน้อยท่าละ 1- 2 พวง

  ทั้งนี้ สำหรับการติดตั้งจุดปล่อยสัญญาณ Wifi ขณะนี้กรมเจ้าท่า อยู่ระหว่างการประสานงานกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการติดตั้งให้ครบทั้ง 28 ท่าเรือ