Sunday, May 26, 2024
More

  เช็กเส้นทาง-ปิดถนน รับเสด็จ “โป๊ปฟรานซิส” เสด็จเยือนไทย วันที่ 21-22 พ.ย. นี้

  ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) เพื่อการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกการจราจรและพิธีการคนเข้าเมือง แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจราจร ให้ประชาชนได้รับทราบ จากกรณี “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส” (His Holiness Pope Francis) เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.2562

  โดยระบุว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การรับเสด็จเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรในบางเส้นทาง บางช่วงเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง วันที่ 21-22 พ.ย. 2562 ดังนี้  วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 2562 เส้นทางปิดการจราจร (เฉพาะเมื่อมีขบวนฯ ผ่าน)
  -เวลา 08.30 – 09.00 น. (ที่ประทับแรม – ทำเนียบรัฐบาล)
  1.ถนนสาทร (แยกประมวล – แยกวิทยุ)
  2.ถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2)
  3.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่วนพระราม4/2 – ต่างระดับมักกะสัน)
  4.ทางพิเศษศรีรัช (ต่างระดับมักกะสัน – ด่วนยมราช)
  5.ถนนพิษณุโลก (แยกยมราช – แยกพาณิชยการ)

  -เวลา 09.40 – 10.00 น. (ทำเนียบรัฐบาล – วัดราชบพิธฯ)
  1.ถนนพิษณุโลก (แยกพาณิชยการ – แยกสวนมิสกวัน)
  2.ถนนราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยกผ่านพิภพ)
  3.ถนนอัษฎางค์ (แยกผ่านพิภพ – สะพานหก)

  -เวลา 10.40  – 11.40 น. (วัดราชบพิธฯ – รพ.เซนต์หลุยส์)
  1.ถนนอัษฎางค์ (สะพานหก – แยกผ่านพิภพ)
  2.ถนนราชดำเนิน (แยกผ่านพิภพ – แยกสวนมิสกวัน)
  3.ถนนพิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน – ทางขึ้นด่วนยมราช)
  4.ทางพิเศษศรีรัช (ด่วนยมราช – ต่างระดับมักกะสัน)
  5.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ต่างระดับมักกะสัน – ด่วนพระราม4/2)

  -เวลา 16.30 – 17.00 น. (ที่ประทับแรม – พระที่นั่งอัมพรสถาน)
  1.ถนนสาทร (แยกประมวล – แยกวิทยุ)
  2.ถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2)
  3.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่วนพระราม4/2 -ต่างระดับมักกะสัน)
  4.ทางพิเศษศรีรัช (ต่างระดับมักกะสัน – ด่วนยมราช)
  5.ถนนพิษณุโลก (แยกยมราช – แยกสวนมิสกวัน)
  6.ถนนราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยกพระรูป ร.5)

  -เวลา 17.20 – 17.50 น. (พระที่นั่งอัมพรสถาน – สนามกีฬาฯ)
  1.ถนนราชดำเนิน (แยกพระรูป ร.5 – แยกสวนมิสกวัน )
  2.ถนนพิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน – แยกยมราช)
  3.ถนนเพชรบุรี (แยกยมราช – แยกราชเทวี)
  4.ถนนพญาไท (แยกราชเทวี- แยกปทุมวัน)
  5.ถนนพระราม 1 (แยกปทุมวัน -แยกเจริญผล )

  -เวลา 19.50 – 20.20 น. (สนามกีฬาฯ – ที่ประทับแรม)
  1.จุฬาซอย 5
  2.ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล – แยกปทุมวัน )
  3.ถนนพญาไท (แยกปทุมวัน – แยกสามย่าน)
  4.ถนนพระราม 4 (แยกสามย่าน – แยกวิทยุ)
  5.ถนนสาทร (แยกวิทยุ- แยกประมวล)

  สำหรับเส้นทางที่แนะนำแก่ประชาชน ได้แก่ ถนนสีลม, ถนนราชดำริ, ถนนสุขุมวิท, ถนนเพลินจิต, ถนนเพชรบุรี, ถนนราชปรารภ, ถนนจตุรทิศ, ถนนพระราม 6, ถนนศรีอยุธยา, ถนนหลานหลวง, ถนนจักรวรรดิ และถนนเยาวราช


  วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562 เส้นทางปิดการจราจร (เฉพาะเมื่อขบวนฯ ผ่าน)
  -เวลา 09.00 – 09.45 น. (ที่ประทับแรม – โบสถ์นักบุญเปโต อ.สามพราน)
  -เวลา 12.30 – 13.15 น. (โบสถ์นักบุญเปโต – ที่ประทับแรม)
  1.ถนนสาทร (แยกประมวล – แยกวิทยุ)
  2.ถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2)
  3.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่วนพระราม4/2 – ต่างระดับมักกะสัน )
  4.ทางพิเศษศรีรัช (ต่างระดับมักกะสัน – ด่วนยมราช)
  5.ถนนพิษณุโลก (แยกยมราช – แยกสวนมิสกวัน)
  6.ถนนราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยก จปร.)
  7.สะพานพระราม 8
  8.คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี

  -เวลา 15.00 – 15.20 น. (ที่ประทับแรม – ม.จุฬาฯ)
  1.ถนนสาทร (แยกประมวล – แยกวิทยุ)
  2.ถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ – แยกสามย่าน)
  3.ถนนพญาไท (แยกสามย่าน – แยกปทุมวัน)

  -เวลา 16.10 – 16.30 น. (จุฬาฯ – อาสนวิหารอัสสัมชัญ)
  1.ถนนพญาไท (แยกปทุมวัน – แยกสามย่าน)
  2.ถนนพระราม 4 (แยกสามย่าน – ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง)
  3.ทางพิเศษศรีรัช (ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง – ด่วนสีสม)
  4.ถนนสีลม (ทางลงด่วนสีลม – แยกบางรัก)
  5.ถนนเจริญกรุง (แยกบางรัก – ซอยเจริญกรุง 40)

  เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้ ได้แก่ ถนนสีลม, ถนนราชดำริ, ถนนสุขุมวิท, ถนนเพลินจิต, ถนนพระราม 1, ถนนเพชรบุรี, ถนนราชปรารภ, ถนนพระราม 6, ถนนศรีอยุธยา, ถนนหลานหลวง และถนนเยาวราช

  นอกจากนี้ยังระบุว่า กรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงวัน และเวลาดังกล่าว ใช้ระบบขนส่งสาธารณะจะเป็นการสะดวกกว่า หากมีความจำเป็นต้องใช้รถส่วนบุคคลขอให้ศึกษาเส้นทางตามที่ได้แนะนำ และให้เผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น

  ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มกำลัง หากต้องการสอบถามข้อมูลจราจรเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมละสั่งการจราจร (บก.02) โทรศัพท์ 1197 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ทางแอปพลิเคชัน M – Help Me