Thursday, February 6, 2020
More

  ศาลปกครองสั่ง กทม. ระงับสร้างทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาชั่วคราว ชี้เข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยสั่งห้ามมิให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เฉพาะในส่วนของแผนงานที่ 1 คือ ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยศาลปกครองได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การก่อสร้างทางเดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ในจำนวน 12 แผนงานในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแผนงานดังกล่าวจะมีการก่อสร้างทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา กว้างประมาณ 6-10 ม. ยาวตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งระยะทางประมาณ 57 กม....

  ศาลปกครองสั่ง กทม. ระงับสร้างทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาชั่วคราว ชี้เข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยสั่งห้ามมิให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เฉพาะในส่วนของแผนงานที่ 1 คือ ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยศาลปกครองได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การก่อสร้างทางเดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ในจำนวน 12 แผนงานในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแผนงานดังกล่าวจะมีการก่อสร้างทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา กว้างประมาณ 6-10 ม. ยาวตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งระยะทางประมาณ 57 กม....

  กรมราง – การรถไฟฯ เร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เตรียมขยายผลการใช้น้ำมันดีเซล B10 B20 ในปีนี้

  นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยภายหลังประชุมหารือร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ถึงมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ว่า การรถไฟฯ ได้แจ้งว่าขณะนี้มีโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันดีเซล (B20) ซึ่งได้ทำการทดลองและเริ่มใช้งานแล้วในเส้นทางสายบ้านแหลม-แม่กลอง และใช้น้ำมันดีเซล B10 ในเส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชัย โดยปีงบประมาณ 2563 จะทดลองใช้กับรถดีเซลรางรถปรับอากาศ และรถจักรต่างๆ ในเส้นทางอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งยังมีแผนว่าการจัดซื้อรถประเภทต่างๆ ที่จะจัดซื้อใหม่จะเป็นแบบที่รองรับ B20...

  CNN ยกเกาะลิบง จ.ตรัง เป็นสวรรค์สำหรับพะยูนไทย

  สำนักข่าว CNN เผยรายงานเกี่ยวกับเกาะลิบง จ.ตรัง ว่าเป็นสวรรค์สำหรับประชากรพะยูนในประเทศไทยที่ถูกคุกคาม ผ่านทางเว็บไซต์ในหมวด Travel พร้อมกับระบุว่า ผู้มีชื่อเสียงบนโลกอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในน้ำ และมีจมูกคล้ายกับหัวดูดฝุ่น ทั้งยังเปิดเผยถึงเรื่องราวของ “มาเรียม” โดยระบุว่า มาเรียมคือซุปเปอร์สตาร์พะยูนทารกสีเทาชมพู ที่ได้รับการช่วยเหลือจากคนในท้องถิ่น จ.กระบี่ จากนั้นสัตวแพทย์จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยได้ทำการเข้าช่วยเหลือ และย้ายมาเรียมไปยังเกาะลิบง จ.ตรัง ซึ่งเป็นเกาะในทะเลอันดามัน ที่มีประชากรพะยูนประมาณ 70% อาศัยอยู่รอบเกาะเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นอาหารหลักของพะยูน ซึ่งจากการนำเสนอข่าวของมาเรียมในสำนักข่าวต่างๆ ส่งผลให้องค์กร...

  การบินไทย คาดสรุปผลคัดเลือกเอกชนร่วมทุนโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา ภายใน พ.ค. นี้

  นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยความคืบหน้าการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO) ว่า การบินไทยในฐานะเจ้าของโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา ได้จัดส่งเอกสารการคัดเลือกเอกชนฉบับปรับปรุงให้แก่เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนที่มีศักยภาพเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการชี้แจงข้อสงสัยของเอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุน ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งคำตอบชี้แจงข้อสงสัยแก่เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 2563 ขณะที่คณะกรรมการคัดเลือกฯมีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในขั้นต่อไปคือคณะทำงานประเมินและเจรจาข้อเสนอของเอกชนร่วมลงทุนด้านเทคนิคด้านการเงินและคณะทำงานเจรจาเงื่อนไขร่างสัญญาร่วมลงทุนโดยมุ่งเน้นการดำเนินการอย่างโปร่งใสและรัดกุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเอกสารการคัดเลือกเอกชนและประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีมติมอบหมายให้บริษัทการบินไทยฯดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานรับและจัดเก็บเอกสารข้อเสนอของเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกำหนดให้เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 6 มี.ค. 2563 หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารและประเมินข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ต่อไป โดยคาดว่าจะได้เอกชนผู้ร่วมลงทุนภายในเดือน...

  ไทยครองอันดับ 26 ประเทศดีที่สุดในโลก ประจำปี 2020

  U.S. News & World Report เผยรายงานการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดประจำปี 2020...

  รฟม. เผยรถไฟฟ้าเชียงใหม่ สายสีแดง มีระยะทางรวม 16 กม. คาดพร้อมเปิดให้บริการในปี 2570

  รฟม. เร่งสรุปแผนสร้างรถไฟฟ้าเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) เผยตลอดเส้นทางมีสถานีรับ...

  กทม. จับมือกระทรวงเกษตรฯ และพันธมิตร นำร่องเตรียมแจกต้นไม้ 1 ล้านต้น ลดปริมาณฝุ่น PM2.5

  กทม. จับมือกระทรวงเกษตรฯ และพันธมิตร นำร่องเตรียมแจกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพื่อร่วมกันปลูกลดปริมาณฝุ่น...

  “ขอนแก่น” เมืองต้นแบบ TOD มุ่งสู่มหานครแห่งนวัตกรรม-การแพทย์

  จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งจังหวัดสำคัญของประเทศ ที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็ง ประชากรมีคุณภาพ เป็นเมืองที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางท่องเเที่ยว อีกทั้งยังมีศักยภาพต่อการส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้ก้าวสู่การเป็น...

  ศาลปกครองสั่ง กทม. ระงับสร้างทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาชั่วคราว ชี้เข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยสั่งห้ามมิให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เฉพาะในส่วนของแผนงานที่ 1 คือ ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยศาลปกครองได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การก่อสร้างทางเดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ในจำนวน 12 แผนงานในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแผนงานดังกล่าวจะมีการก่อสร้างทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา กว้างประมาณ 6-10 ม. ยาวตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งระยะทางประมาณ 57 กม....

  กรมราง – การรถไฟฯ เร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เตรียมขยายผลการใช้น้ำมันดีเซล B10 B20 ในปีนี้

  นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยภายหลังประชุมหารือร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ถึงมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ว่า การรถไฟฯ ได้แจ้งว่าขณะนี้มีโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันดีเซล (B20) ซึ่งได้ทำการทดลองและเริ่มใช้งานแล้วในเส้นทางสายบ้านแหลม-แม่กลอง และใช้น้ำมันดีเซล B10 ในเส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชัย โดยปีงบประมาณ 2563 จะทดลองใช้กับรถดีเซลรางรถปรับอากาศ และรถจักรต่างๆ ในเส้นทางอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งยังมีแผนว่าการจัดซื้อรถประเภทต่างๆ ที่จะจัดซื้อใหม่จะเป็นแบบที่รองรับ B20...

  CNN ยกเกาะลิบง จ.ตรัง เป็นสวรรค์สำหรับพะยูนไทย

  สำนักข่าว CNN เผยรายงานเกี่ยวกับเกาะลิบง จ.ตรัง ว่าเป็นสวรรค์สำหรับประชากรพะยูนในประเทศไทยที่ถูกคุกคาม ผ่านทางเว็บไซต์ในหมวด Travel พร้อมกับระบุว่า ผู้มีชื่อเสียงบนโลกอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในน้ำ และมีจมูกคล้ายกับหัวดูดฝุ่น ทั้งยังเปิดเผยถึงเรื่องราวของ “มาเรียม” โดยระบุว่า มาเรียมคือซุปเปอร์สตาร์พะยูนทารกสีเทาชมพู ที่ได้รับการช่วยเหลือจากคนในท้องถิ่น จ.กระบี่ จากนั้นสัตวแพทย์จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยได้ทำการเข้าช่วยเหลือ และย้ายมาเรียมไปยังเกาะลิบง จ.ตรัง ซึ่งเป็นเกาะในทะเลอันดามัน ที่มีประชากรพะยูนประมาณ 70% อาศัยอยู่รอบเกาะเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นอาหารหลักของพะยูน ซึ่งจากการนำเสนอข่าวของมาเรียมในสำนักข่าวต่างๆ ส่งผลให้องค์กร...

  การบินไทย คาดสรุปผลคัดเลือกเอกชนร่วมทุนโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา ภายใน พ.ค. นี้

  นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยความคืบหน้าการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO) ว่า การบินไทยในฐานะเจ้าของโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา ได้จัดส่งเอกสารการคัดเลือกเอกชนฉบับปรับปรุงให้แก่เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนที่มีศักยภาพเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการชี้แจงข้อสงสัยของเอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุน ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งคำตอบชี้แจงข้อสงสัยแก่เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 2563 ขณะที่คณะกรรมการคัดเลือกฯมีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในขั้นต่อไปคือคณะทำงานประเมินและเจรจาข้อเสนอของเอกชนร่วมลงทุนด้านเทคนิคด้านการเงินและคณะทำงานเจรจาเงื่อนไขร่างสัญญาร่วมลงทุนโดยมุ่งเน้นการดำเนินการอย่างโปร่งใสและรัดกุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเอกสารการคัดเลือกเอกชนและประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีมติมอบหมายให้บริษัทการบินไทยฯดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานรับและจัดเก็บเอกสารข้อเสนอของเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกำหนดให้เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 6 มี.ค. 2563 หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารและประเมินข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ต่อไป โดยคาดว่าจะได้เอกชนผู้ร่วมลงทุนภายในเดือน...

  รับข่าวสารอัพเดตจาก BLT Bangkok

  ทุกความเคลื่อนไหวของเมือง & ทุกไลฟ์สไตล์มีเรื่องเล่า