Sunday, July 14, 2024
More

  หลายภาคส่วนร่วมเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนกงลี้จงซันเป็นพิพิธภัณฑ์ย่านตลาดพลู

  อาศรมศิลป์ และนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์, ทีมโครงการธนบุรีมีคลอง และชาวชุมชนตลาดพลู ร่วมกันเดินหน้าพัฒนาต้นแบบการปรับปรุงโรงเรียนกงลี้จงซัน (ตลาดพลู) สู่ พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของย่านเก่าแก่ อายุกว่า 250 ปี ของกรุงเทพฯ อย่างตลาดพลู

  เดินหน้าพัฒนาโรงเรียนกงลี้จงซัน สู่พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของตลาดพลู

  ทีมโครงการธนบุรีมีคลอง และสถาปนิกจากบริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์ เริ่มนำโมเดลต้นแบบการปรับปรุงอาคารเก่าโรงเรียนกงลี้จงซัน (ตลาดพลู) นำเสนอต่อประชาคมย่านตลาดพลู (กลุ่มตลาดพลูดูดี) คณะศิษย์เก่าโรงเรียนกงลี้จงซัน ตัวแทนกลุ่มยังธน กลุ่มเพื่อนสวนกุหลาบรุ่น ๘๓ และกลุ่มประชาสังคมผู้รู้ย่านฝั่งธนบุรี


  โดยมีจุดประสงค์ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของย่านตลาดพลู ย่านเปี่ยมอัตลักษณ์ ซึ่งเต็มไปด้วยการค้า และของกินที่สั่งสมวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันผสานไปด้วยความหลากหลาย มานานกว่า 250 ปี และเพื่อบอกเล่าความเป็นย่านเก่าแก่ และความภาคภูมิใจที่โรงเรียนกงลี้จงซัน ได้มีส่วนช่วยสร้างสรรค์ย่านตลาดพลูมาตลอด

   “พิพิธภัณฑ์ย่านตลาดพลู” การพัฒนาที่เกิดมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่

  โปรเจกต์ “พิพิธภัณฑ์ย่านตลาดพลู” เพิ่มความพิเศษ ด้วยการเสนอแนวทางจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของย่านตลาดพลูไปด้วยกัน

  อย่างในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ก็ได้ระดมการมีส่วนร่วมจากชุมชน กลุ่มกิจกรรมท้องถิ่น นักธุรกิจ ผู้รู้ทั้งใน และนอกย่านตลาดพลู เพื่อทบทวนความเป็นมา ภาพจำ อัตลักษณ์ คุณค่า ของย่านตลาดพลู และการพัฒนาในอนาคตที่ควรจะเป็น ตลอดจนความต้องการของผู้คนย่านตลาดพลู ที่มีต่อพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

  การออกแบบเชิงแนวคิด เพื่อสร้างการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมของย่านตลาดพลู อย่างยั่งยืน

  จากการศึกษาทำความเข้าใจย่านตลาดพลูของคนในชุมชน ทีมโครงการธนบุรีมีคลอง บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ และนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์ ได้นำไปสู่การออกแบบในเชิงแนวคิด ดังนี้

  1.ศาลเจ้าตึกดิน (ปุนเถ้ากง) ดั้งเดิม พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของตลาดพลู ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ และแหล่งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวย่านตลาดพลู

  2.พิพิธภัณฑ์ย่านตลาดพลู ที่จัดแสดงเรื่องราวการตั้งรกราก ทำมาค้าขายของชาวย่านตลาดพลู รวมทั้งเรื่องราวของโรงเรียนกงลี้จงซัน ทั้งประวัติ และจำลองวิถีการเรียนการสอนภาษาจีน

  3.ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวตลาดพลู

  4.พื้นที่เปิด เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การทำมาค้าขายของชาวชุมชนต่าง ๆ ในย่านตลาดพลู

  5.พื้นที่กิจกรรมเอนกประสงค์สำหรับชุมชน ทั้งด้านสันทนาการ ศิลปะ การท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะตอบสนองทั้งวิถีชีวิตดั้งเดิม และสมัยใหม่

  ทั้งมีคอนเซปต์หลัก ๆ อย่างการสร้างพื้นที่ร่วม ที่คนตลาดพลูเข้าถึงได้ เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับย่านตลาดพลู โดยแบ่งการใช้สอยเป็นศาลเจ้า ส่วนบริการข้อมูล – ประชาสัมพันธ์ โรงงิ้ว และลานกิจกรรม ห้องแสดงประวัติศาสตร์ย่านตลาดพลู ห้องนิทรรศการสร้างสรรค์หมุนเวียน ห้องเรียนสำหรับเวิร์กชอป ร้านกาแฟ-ร้านค้าชุมชน

  เพื่อให้คนเฒ่าคนแก่ได้มีพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจ ในมรดกวัฒนธรรมย่านตลาดพลู ให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้พลังสร้างสรรค์ จนนำไปสู่การขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมให้ก้าวหน้า และเป็นส่วนหนึ่งในการขยายกิจการเศรษฐกิจ ด้วยพื้นฐานชุมชนที่มีพลัง

  อนุรักษ์ ศาลเจ้าปุนเถ่ากง ให้มีความโดดเด่นเป็นศูนย์กลาง

  ทั้งจากการที่ศูนย์กลางของพื้นที่โครงการนี้ คือ ศาลเจ้าปุนเถ่ากง (ศาลเจ้าตึกดิน) ซึ่งเป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่แห่งหนึ่งของย่านตลาดพลู จึงจะอนุรักษ์ให้ศาลเจ้ามีความโดดเด่นเป็นศูนย์กลาง

  บรรยากาศรอบศาลเจ้า โดยภาพรวมจะให้อยู่ในรูปแบบจีนร่วมสมัย ที่ได้แรงบันดาลใจจากทางเข้ารูปพระจันทร์ และสวนหย่อมจีนโบราณ ซึ่งช่วยเสริมให้ศาลเจ้า โดดเด่นขึ้นมาด้วย

  และหลังจากที่นำเสนอแบบโครงการ พิพิธภัณฑ์ย่านตลาดพลู เสร็จแล้ว ก็มีความคิดเห็นอย่างคับคั่งในพื้นที่ และพบว่าทุกภาคส่วน ล้วนสนับสนุนการทำงานครั้งนี้ ทั้งยินดีที่ได้เห็นโมเดลแบบการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์

  พร้อมกับมอบความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแบบอย่างหลากหลาย เพื่อที่ทางทีมงาน จะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงแบบ และนำเสนอภาคประชาสังคมย่านตลาดพลูในวงกว้างต่อไป