Tuesday, May 28, 2024
More

  CS Global Partners เผย ไทย อันดับ 71 ประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก ปี 2022

  ภาพปกเป็นลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของ Shutterstock

  สวิตเซอร์แลนด์ คว้าแชมป์ประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก ปี 2022 พบไทยติดอันดับ 71

  5 ปัจจัยหลักในการประเมินประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก ปี 2022 

  CS Global Partners บริษัทการตลาดและที่ปรึกษาของภาครัฐชั้นนำระดับโลก ได้เผยแพร่รายงาน World Citizenship Report (WCR) โดยมีการจัดทำดัชนีความเป็นพลเมืองโลก World Citizenship Index (WCI)


  ภาพประกอบเป็นลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของ Shutterstock

  ที่แสดงถึงคุณภาพชีวิตของพลเมืองในประเทศต่าง ๆ ด้วยการประเมิน 187 ประเทศและดินแดน ใน 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่

  1.ความมั่นคงปลอดภัย

  2.คุณภาพชีวิต

  3.โอกาสทางเศรษฐกิจ

  4.ความสามารถในการเดินทางทั่วโลก (พาสปอร์ตทรงอิทธิพล)

  5.อิสระทางการเงิน

  โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติอย่างเป็นทางการ ทั้งผลวิจัยจากธนาคาร ข้อมูลชั้นนำ บทสัมภาษณ์ และผลสำรวจนักลงทุนผู้มั่งคั่งกว่า 500 ราย 

  ทั้งนี้ รายงาน WCR ไม่ได้มองแค่ความแข็งแกร่งของพาสปอร์ตเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับปัจจัยอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการเลือกขอสัญชาติที่สองอีกด้วย

  10 ประเทศแรก ติดอันดับประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก ปี 2022

  1.สวิตเซอร์แลนด์

  – ความมั่นคงปลอดภัย 93.7 คะแนน

  – คุณภาพชีวิต 92.0 คะแนน

  – โอกาสทางเศรษฐกิจ 82.3 คะแนน

  – ความสามารถในการเดินทางทั่วโลก (พาสปอร์ตทรงอิทธิพล) 86.8 คะแนน

  – อิสระทางการเงิน 80.8 คะแนน

  – คะแนนรวม 88.1 คะแนน

  2.เดนมาร์ก

  – ความมั่นคงปลอดภัย 92.5 คะแนน

  – คุณภาพชีวิต 91.1 คะแนน

  – โอกาสทางเศรษฐกิจ 81.2 คะแนน

  – ความสามารถในการเดินทางทั่วโลก (พาสปอร์ตทรงอิทธิพล) 87.5 คะแนน

  – อิสระทางการเงิน 86.7 คะแนน

  – คะแนนรวม 88.0 คะแนน

  3.ฟินแลนด์

  – ความมั่นคงปลอดภัย 91.4 คะแนน

  – คุณภาพชีวิต 90.1 คะแนน

  – โอกาสทางเศรษฐกิจ 80.2 คะแนน

  – ความสามารถในการเดินทางทั่วโลก (พาสปอร์ตทรงอิทธิพล) 87.8 คะแนน

  – อิสระทางการเงิน 82.6 คะแนน

  – คะแนนรวม 86.9 คะแนน

  4.นอร์เวย์

  – ความมั่นคงปลอดภัย 93.0 คะแนน

  – คุณภาพชีวิต 91.2 คะแนน

  – โอกาสทางเศรษฐกิจ 78.1 คะแนน

  – ความสามารถในการเดินทางทั่วโลก (พาสปอร์ตทรงอิทธิพล) 86.4 คะแนน

  – อิสระทางการเงิน 83.3 คะแนน

  – คะแนนรวม 86.9 คะแนน

  5.สวีเดน

  – ความมั่นคงปลอดภัย 90.3 คะแนน

  – คุณภาพชีวิต 90.6 คะแนน

  – โอกาสทางเศรษฐกิจ 81.2 คะแนน

  – ความสามารถในการเดินทางทั่วโลก (พาสปอร์ตทรงอิทธิพล) 87.1 คะแนน

  – อิสระทางการเงิน 83.5 คะแนน

  – คะแนนรวม 86.9 คะแนน

  6.นิวซีแลนด์

  – ความมั่นคงปลอดภัย 95.6 คะแนน

  – คุณภาพชีวิต 87.7 คะแนน

  – โอกาสทางเศรษฐกิจ 76.7 คะแนน

  – ความสามารถในการเดินทางทั่วโลก (พาสปอร์ตทรงอิทธิพล) 86.8 คะแนน

  – อิสระทางการเงิน 87.1 คะแนน

  – คะแนนรวม 86.8 คะแนน

  7.เนเธอร์แลนด์

  – ความมั่นคงปลอดภัย 87.6 คะแนน

  – คุณภาพชีวิต 89.6 คะแนน

  – โอกาสทางเศรษฐกิจ 82.4 คะแนน

  – ความสามารถในการเดินทางทั่วโลก (พาสปอร์ตทรงอิทธิพล) 87.1 คะแนน

  – อิสระทางการเงิน 79.1 คะแนน

  – คะแนนรวม 85.9 คะแนน

  8.ญี่ปุ่น

  – ความมั่นคงปลอดภัย 87.8 คะแนน

  – คุณภาพชีวิต 87.7 คะแนน

  – โอกาสทางเศรษฐกิจ 82.3 คะแนน

  – ความสามารถในการเดินทางทั่วโลก (พาสปอร์ตทรงอิทธิพล) 91.4 คะแนน

  – อิสระทางการเงิน 76.0 คะแนน

  – คะแนนรวม 85.8 คะแนน

  9.เยอรมนี

  – ความมั่นคงปลอดภัย 85.9 คะแนน

  – คุณภาพชีวิต 90.3 คะแนน

  – โอกาสทางเศรษฐกิจ 81.8 คะแนน

  – ความสามารถในการเดินทางทั่วโลก (พาสปอร์ตทรงอิทธิพล) 88.2 คะแนน

  – อิสระทางการเงิน 79.9 คะแนน

  – คะแนนรวม 85.7 คะแนน

  10.สิงคโปร์

  – ความมั่นคงปลอดภัย 84.1 คะแนน

  – คุณภาพชีวิต 84.9 คะแนน

  – โอกาสทางเศรษฐกิจ 84.8 คะแนน

  – ความสามารถในการเดินทางทั่วโลก (พาสปอร์ตทรงอิทธิพล) 91.0 คะแนน

  – อิสระทางการเงิน 85.6 คะแนน

  – คะแนนรวม 85.7 คะแนน

  ไทย อันดับ 71 ประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก ปี 2022

  – ความมั่นคงปลอดภัย 52.5 คะแนน

  – คุณภาพชีวิต 69.6 คะแนน

  – โอกาสทางเศรษฐกิจ 68.1 คะแนน

  – ความสามารถในการเดินทางทั่วโลก (พาสปอร์ตทรงอิทธิพล) 37.3 คะแนน

  – อิสระทางการเงิน 58.1 คะแนน

  – คะแนนรวม 59.0 คะแนน