Thursday, June 20, 2024
More

  นอนไม่หลับส่งผลต่อสุขภาพ พบสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีปัญหานอนไม่หลับเรื้อรัง

  3 ปัจจัยหลักที่ทำให้เรามีสุขภาพร่างการที่ดี ได้แก่ การออกกำลังกาย อาหาร และพักผ่อนหรือการนอน แต่ที่ผ่านมาหลายคนอาจประสบปัญหาในการนอนไม่เพียงพอหรือนอนไม่หลับ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพโดยตรง

  ปัญหาการนอนไม่หลับ เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ

  สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมทุกปี เป็นวันนอนหลับโลก (World Sleep Day) ซึ่งสมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับได้กำหนดขึ้น โดยปีนี้ได้กำหนดคำขวัญ “Regular Sleep Healthy Future” เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของการนอน และเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ความรู้และพยายามส่งเสริมสุขภาพด้วยการนอน ซึ่งการนอนหลับไม่เพียงพอ อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ โรคประจำตัว ภาวะภูมิต้านทานต่ำ และเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน


  คนไทยถึง 30% ต้องเผชิญกับปัญหาการนอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอ

  ที่ผ่านมาพบว่าคนไทยถึง 30% มีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับในช่วงกลางคืนหรือนอนไม่เพียงพอแบบไม่มีคุณภาพ โดย 10% อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีปัญหาการนอนไม่หลับเรื้อรัง ทางสมาคมฯและกรมอนามัย ร่วมกันจัดทำคู่มือการนอนหลับเพื่อสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนทุกวัย ส่งเสริมให้เกิดสุขอนามัยในการนอนหลับที่ดี และมีระยะเวลาในการนอนที่เหมาะสม เช่น เด็กอายุ 3 – 5 ปี ควรมีระยะเวลาในการนอน 11-13 ชม. เด็กวัยเรียนอายุ 5-10 ปี ควรมีระยะเวลาในการนอน 10-11 ชม. วัยรุ่นอายุ 10–17 ปี ควรมีระยะเวลาในการนอน 8.5 – 9.5 ชม. วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรมีระยะเวลาในการนอน 7 – 9 ชม.

  เผย 10 วิธีช่วยเพิ่มการนอนหลับให้เพียงพอและถูกสุขอนามัย

  สำหรับข้อแนะนำและวิธีการช่วยให้นอนหลับเพียงพอและถูกสุขอนามัยในการนอนหลับ สามารถปฏิบัติได้ตามหลัก 10 ประการ ดังนี้ 1. รับแสงแดดให้เพียงพอในตอนเช้าอย่างน้อย 30 นาที
  2. นอนงีบในเวลากลางวัน ไม่ควรเกิน 30 นาที
  3. ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  4. หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน หรืออาหารมื้อหนักอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนนอน
  5. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนนอน
  6. เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวัน
  7. ห้องนอนมีอุณหภูมิที่เหมาะสม เตียงที่นอนต้องสบาย
  8. ผ่อนคลายไม่วิตกกังวลก่อนนอน
  9. ใช้ห้องนอนเพื่อนอนเท่านั้น
  10. หากนอนไม่หลับภายใน 30 นาที ให้อ่านหนังสือหรือฟังเพลงเบา ๆ