Sunday, July 14, 2024
More

  รู้ยัง? “ข้อสะโพกเสื่อม” ไม่แก่ก็เป็นได้

  โรคข้อสะโพกเสื่อม ส่วนหนึ่งเป็นภาวะความเสื่อมจากการที่ผิวข้อและกระดูกที่ประกอบเป็นข้อ มีการเสื่อมสภาพตามวัย ทำให้เกิดอาการปวด ทั้งเวลาที่เคลื่อนไหว หรือ แม้แต่เวลาลุกหรือนั่ง มาสำรวจอาการเบื้องต้นกันครับ ว่าอาการอย่างไร ที่ต้องสงสัยว่า เราเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมหรือไม่

  ลักษณะอาการที่บ่งบอกว่า เริ่มมีอาการของโรคข้อสะโพกเสื่อม
  • เจ็บบริเวณขาหนีบด้านหน้า ปวดสะโพกเรื้อรัง
  • ปวดสะโพกขณะนอนหลับ
  • รู้สึกตึงหรือ รู้สึกขัดๆ ฝืดๆ บริเวณสะโพก
  • ปวดสะโพกเรื้อรังเวลาเคลื่อนไหว ขยับตัว เดิน นั่ง หรือ เหยียดและงอ
  • ปวดสะโพกเมื่อพยายามลุกจากที่นั่ง ไม่สามารถขึ้นลงบันไดสะดวก
  • มีอาการปวดขัดเสียดสีในข้อสะโพก หรือ มีเสียงลั่นในข้อ
  • ในรายที่เป็นมากๆ แม้แต่นั่งเฉยๆ ก็มีอาการปวดสะโพกได้ ข้อสะโพกอักเสบจนขยับไม่ได้ 
  • ถ้าอาการเป็นมากและรุนแรง กระดูกจะยุบตัวลง ทำให้สังเกตเห็นได้ว่า ขาสองข้างไม่เท่ากัน โดยจะเห็นชัดเจนเวลาเดิน


  โดยทั่วไปภาวะข้อสะโพกเสื่อม จึงมักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เกิดจากการที่ผิวข้อสะโพกเริ่มสึกหรอตามวัย กล้ามเนื้อรอบข้อสะโพกมีความแข็งแรงน้อยลง กระดูกอ่อนข้อสะโพกบางลง แต่ปัจจุบันพบว่า คนวัยกลางคนมีภาวะของกระดูกสะโพกตายมากขึ้น ทำให้มีอาการปวดสะโพกเรื้อรัง เวลาลุกนั่งจะรู้สึกเจ็บ ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเป็นเวลานาน, การสูบบุหรี่ และการได้รับยาสเตียรอยด์ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน เป็นต้น เพราะฉะนั้นคนอายุน้อยๆ อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะครับ ในบางคนที่มีประวัติการเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ การบาดเจ็บบริเวณข้อสะโพกมาก่อน รวมถึงประวัติการติดเชื้อในข้อสะโพก ก็สามารถทำให้เป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมได้เช่นกันครับ

  ถ้าหากใครมีอาการข้างต้น แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาต่อไปครับ  ซึ่งการรักษาประกอบไปด้วย การรักษาด้วยการไม่ผ่าตัด ใช้ในการรักษาโรคข้อสะโพกเสื่อมในระยะแรกๆ การรักษาโดยการทานยาลดการอักเสบ แก้ปวด ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต ลดน้ำหนัก รวมถึงการทำกายภาพบำบัดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและลดข้อติดแข็ง แต่ถ้าหากทำการรักษาแล้วยังไม่ดีขึ้น ก็อาจจำเป็นต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อสะโพกเทียม ซึ่งจะใช้ในผู้ที่มีข้อสะโพกเสื่อมที่มีอาการมาก หรือข้อสะโพกผิดรูปจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันครับ

  [English]
  Osteoarthritis in Middle-aged People
  Osteoarthritis is a degeneration of joints, especially hip joints. Symptoms include pain around hip joints when moving, pain in the groin area, soreness or stiffness around the hips and joints creaking. The condition is usually found in the elderly but there is a rise in the cases among middle-aged people who drink and smoke excessively or use steroid drug for a prolonged period of time.