Thursday, June 23, 2022
More

  สมาธิสุดไฮเทค ภาค 2

  หลักสูตร “ครูสมาธิ” ที่ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานสถาบันพลังจิตตานุภาพ (Will Power Institue) จัดตั้งขึ้นมา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หลักสูตรสุดไฮเทคนั้นคืออะไร?

  เหตุใดสถาบันพลังจิตตานุภาพ จึงได้รับความนิยม จนสามารถสยายปีก ขยายสาขาเพื่อเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรครูสมาธิที่ว่านี้ มากถึง 252 แห่งในปัจจุบันทั่วประเทศ


  เนื้อหาของหลักสูตรครูสมาธินั้น เป็นการย่นย่อหลักการทำสมาธิหรือเจริญสมาธิ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ใช้เวลา ศึกษาและติดตาม “พระอาจารย์หลวงปู่มั่น    ภูริทัตโต” และ “หลวงปู่กงมา” ซึ่งเป็นพระอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาสมาธิให้ท่านถึง 50 ปี ก่อนจะย่นย่อลงมาเหลืออยู่เพียง 6 เดือน จึงได้ชื่อว่าเป็นหลักสูตรสุดไฮเทค

  ระยะเวลาการศึกษา 6 เดือนดังกล่าวนั้น จะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ภาค แต่ละภาคใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 เดือน โดยการศึกษาควบคู่กันไปทั้งด้านวิชาการและการฝึกปฏิบัติสมาธิ

  โดยในภาคแรกหรือเล่มแรกจะว่าด้วยวิชาสมาธิขั้นพื้นฐานที่เป็น Basic เป็นการศึกษาหลักการพื้นฐานของวิชาสมาธิ การทำสมาธิคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร สมาธิมีกี่รูปแบบ การจะได้มาซึ่งสมาธิทำอย่างไร

  การทำสมาธิ ที่ถือเป็นการสะสมพลังจิตต้องทำอย่างไร จะกำหนดจิต ต้องวางฐานจิตไว้ที่ไหนอย่างไร อันเป็นการปูพื้นฐานสำหรับผู้เรียนหรือผู้ศึกษาให้เข้าใจถึงภาพรวมของวิชาสมาธิอย่างแท้จริง

  ระหว่างการเรียนการสอนนั้น ผู้เรียนหรือผู้ศึกษาจะมีการฝึกปฏิบัติการทำสมาธิควบคู่ไปด้วย ตั้งแต่การบริกรรม เดินจงกรม การนั่งสมาธิ กำหนดลมหายใจ การวางฐานจิตต้องทำอย่างไร โดยมีครูพี่เลี้ยง อาจารย์สอนวิชาครูสมาธิจากสถาบันที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ มาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

  ส่วนในภาค 2 จะเป็นการศึกษาลึกลงไปอีกขั้น ถึงการวัดผลของสมาธิ ว่าต้องทำอย่างไร กระบวนการต่อต้านการทำสมาธิเป็นอย่างไร สมาธิของเราอยู่ในขั้นไหนแล้ว เวลานั่งสมาธิแล้วเกิดภาพจินตนาการ เกิดแสง สี เสียงต่างๆ นั้นมันคืออะไร

  เราจะกำหนดควบคุม อารมณ์ที่มันฟุ้งซ่านต่างๆอย่างไร สมาธิตื้น สมาธิลึกเขาวัดกันอย่างไร อะไรคือกายหยาบ กายละเอียด มีข้อพึงระวังอะไรที่นักศึกษาหรือผู้เรียนจะต้องพึ่งสังวรเอาไว้ อย่าไปหลงระเริงกับฌานหรือสิ่งปรุงแต่งอย่างไรบ้าง

  เมื่อเข้าสู่ภาค 3 หรือเล่มที่ 3 ซึ่งจะเป็นการศึกษาในระดับที่ลึกลงไปอีก เป็นการว่าด้วยฌานล้วนๆ ถือเป็นการศึกษาขั้นสูง กว่าระดับสมาธิโดยทั่วไป ทำให้รู้ว่าเมื่อมีการสะสมพลังจิตจนมากพอแล้วสามารถจะนำพลังจิต พลังอำนาจเหล่านั้นไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

  จะใช้ในเชิงสร้างสรรค์ รักษาโรค เพลงกระแสสินธุ์ หรือใช้ในทางลบ ประเภทเจาะเวลาหาอดีตของตนเอง หรือพี่น้องก็ทำได้ทั้งหมด

  เมื่อจบการเรียนการสอนทั้ง 3 ภาคข้างต้นแล้ว ก็เข้าสู่การสอบ ซึ่งจะมีทั้งการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการกำหนดรายละเอียดการสอบเอาไว้อย่างละเอียดยิบ การวัดผลจากวัดอย่างไร

  และการสอบที่ถือเป็น “ไฮไลท์” ของหลักสูตรครูสมาธิก็คือ การร่วมกันธุดงค์ขึ้นดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นการสอบภาคปฎิบัติที่จะทำให้เราเชื่อว่าสำเร็จหลักสูตรครูสมาธิอย่างแท้จริง โดยแต่ละปีจะมีนักศึกษาครูสมาธิจากสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมเดินธุดงเพื่อสอบปฏิบัติดังกล่าวกันเนืองแน่น

  อย่างปี 61 ที่ผ่านมานักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 43 ก็เพิ่งจะทำพิธีธุดงค์เดินขึ้นดอยอินทนนท์ไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วนรุ่นปัจจุบันรุ่นที่ 44 จตุจัตรตาฬีสโม มีกำหนดจะขึ้นดอยอินทนนท์เดือนธันวาคมปลายปีนี้

  การศึกษาหลักสูตรครูสมาธิทั้งหมดนั้นจะใช้เวลาศึกษาประมาณ 6 เดือน ซึ่งมีทั้งภาคปกติ เรียนกันวันจันทร์-ศุกร์ หรือใครสะดวกเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถเดินไปขอรายละเอียด จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 250 สาขา และในประเทศแคนาดา, อเมริกา อีก 7 แห่งครับ

  ท้ายนี้ขอทิ้งขอคิดที่หลวงพ่อพูดถึงจุดประสงค์ของการทำสมาธิ และการเปิดหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตานุภาพอีกครั้ง…

  “ถ้าหากว่าได้มีการเรียนรู้การทำสมาธิ รู้จักหนทางที่จะทำสมาธิให้ได้ง่ายขึ้น คนก็จะหันมาทำสมาธิ เมื่อหันมาทำสมาธิมากขึ้น จิตมันก็สงบ เมื่อบริกรรมพุทโธ จิตก็เป็นหนึ่ง เมื่อจิตเป็นหนึ่ง จิตก็เป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิ จิตก็สามารถผลิตพลังจิตขึ้นมาได้ เมื่อผลิตพลังจิตขึ้นมาได้ ก็ทำให้เกิดความเยือกเย็น เกิดความซาบซึ้ง เกิดความประทับใจ คนสนใจการทำสมาธิมากขึ้น ก็เป็นอันว่าถูกต้องตามจุดประสงค์”