Monday, August 2, 2021
More

  INDA Parade 2020 นิทรรศการแสดงผลงานด้านสถาปัตย์รูปแบบใหม่ จัดแสดงในโลกเสมือนจริง ชมผ่านระบบออนไลน์

  เป็นประจำทุกปีที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (International Program in Design and Architecture – INDA) จะมีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4 จนกลายเป็นนิทรรศการประจำปี ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ซึ่งในแต่ละปีจะมีนิสิตนำผลงานการออกแบบทางสถาปัตย์กว่า 300 ชิ้น มาแสดงออกสู่สายตาคนภายนอกให้ได้เห็นถึง “ความคิดสร้างสรรค์” และ “นวัตกรรม”

  แต่ในสถานการณ์ที่เชื้อไวรัสกำลังแพร่ระบาด ทำให้ “อินดา พาเหรด 2020 (INDA Parade 2020)” ที่ต้องจัดขึ้นในปีนี้ เปลี่ยนมาเป็นจัดแสดงให้โลดแล่นบน Virtual Reality Environment (VR) หรือโลกเสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในพื้นที่กว่า 2 แสนตารางเมตร ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของแวดวงการศึกษาของไทย


  Parade 2020 นิทรรศการแสดงผลงานด้านสถาปัตย์รูปแบบใหม่ เปลี่ยนพื้นที่จัดนิทรรศการให้อยู่ในโลกเสมือนจริง

  อาจารย์ ดร. สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า นิทรรศการการแสดงผลงานประจำปีของนิสิต หรือที่เรียกว่า อินดา พาเหรด (INDA Parade) เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2558 โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 6 ซึ่งที่ผ่านมานั้นจะจัดนิทรรศการในสถานที่สาธารณะ ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

  โดยนิทรรศการแสดงผลงานประจำปีของนิสิต เป็นตัวชี้วัดการเรียนรู้ทั้งหมดของนิสิตตลอดปีการศึกษา โดยในปีนี้ INDA Parade 2020 ได้เปลี่ยนพื้นที่จัดนิทรรศการให้อยู่ในโลกเสมือนจริง หรือ Virtual Reality (VR) ทั้งหมดเป็นครั้งแรก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2563 โดยมีอุปกรณ์ให้สำรวจโลก VR จัดไว้ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ใช้เทคโนโลยีจำลอง สภาพแวดล้อมเสมือนจริงสามมิติ ที่มักใช้กับการจัดคอนเสิร์ต และการแสดงไลฟ์รูปแบบต่างๆ

  INDA Parade 2020 ที่มาในรูปแบบ Virtual Reality (VR) ครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ นิทรรศการแสดงผลงานนิสิต ซึ่งเป็นการสร้างนิทรรศการผลงานนิสิตโดยใช้เทคโนโลยีจำลอง สภาพแวดล้อมเสมือนจริงสามมิติ Virtual Reality Environment นำเสนอผ่าน Online Platform ที่ชื่อ Sansar ซึ่งมักใช้กับการจัดคอนเสิร์ต และการแสดง Live รูปแบบต่างๆ โดยมีนิสิตจากทุกชั้นปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 4 มาจัดแสดงผลงานโปรเจคของตัวเองในรูปแบบ VR ในพื้นที่ 30 x 30 ตร.ม.ต่อคน รวมกันกว่า 200,000 ตร.ม. ทั้งหมดกว่า 300 ผลงาน เพื่อให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้เห็นผลงานของกันและกัน ตลอดจนอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตย์จากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาชมผลงานของนิสิต และทำความรู้จักกับหลักสูตรฯ มากขึ้น

  รวมถึงการตรวจผลงานนิสิตทุกชั้นปี (Final Review) เป็นการตรวจงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วย Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Twitch ซึ่งการนำเสนอผลงานของนิสิตกับอาจารย์ต่างชาติ แขกผู้เกียรติ และผู้เชี่ยวชาญงานด้านสถาปัตย์ทั้งในและต่างประเทศ จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการจัดงานรวมกว่า 40 กลุ่ม เฉลี่ยกลุ่มละ 6 ชั่วโมง นับว่าเป็นกิจกรรมที่สะท้อนปรัชญาของหลักสูตรฯ ในการเสริมสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ และความคิดเชิงวิเคราะห์ให้นิสิต ผ่านการวิพากษ์ผลงานจากคณาจารย์นานาชาติอย่างเข้มข้น โดยมุ่งเน้นให้นิสิตกล้าที่จะออกแบบสิ่งใหม่ๆ ปรับทัศนะมุมมองให้มีความเป็นสากลมากขึ้น สามารถออกแบบผลงานให้ตอบสนองความต้องการของตลาดนานาชาติ และตอบโจทย์โลกในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

  ตลอดจนการบรรยายจากวิทยากรชั้นนำจากต่างประเทศ ผ่าน Zoom ซึ่งเป็นการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมระดับโลก จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ Ms. Marina Otero Verzier (Het Nieuwe Instituut), Ms. Sarah Ichioka (Curator from Singapore) ในหัวข้อ “From Sustainable to Regenerative”, Ms. Kate Cheyne (De Montfort University) ในหัวข้อ “Situated Practice in the Time of COVID” และ Mr. John Lin (University of Hong Kong) บรรยายหัวข้อ “Architecture Without Architects: Revisited and Revised” โดยในแต่ละหัวข้อบรรยายมีความทันสมัย สร้างความตระหนักในสถานการณ์โลก ให้แก่อาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจเข้ารับชมได้

  นอกจากนี้ ยังกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การสัมมนาจากศิษย์เก่า INDA รวมถึงการมอบรางวัลให้กับผลงานที่ดีที่สุดของนิสิต จำนวน 10 ผลงาน ที่ได้รับการตัดสินจากคณาจารย์ และวิทยากรต่างประเทศ
  อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ INDA Parade 2020 ในรูปแบบ Virtual Reality Environment ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ http://cuinda.com/parade