Saturday, February 24, 2024
More

  เปิดที่ทำการสมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทยผลักดันวงการหัตถศิลป์ไทย

  เปิดที่ทำการ สมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย ณ อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT .บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยาเพื่อรวบรวมผู้ทำงานหัตถกรรมซึ่งเป็นผู้มีภูมิปัญญาทักษะเชิงช่างจากทั่วประเทศ

  สมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทยที่ทำการครูช่าง

  นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ครูอุทัย เจียรศิริ ครูศิลป์ของแผ่นดินปี 2562 นายกสมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการ สมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย ณ อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT โดยมีนางอัมพวันพิชาลัยอดีตผู้อำนวยการฯและเหล่าผู้สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ทั้งครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปหัตถกรรมรวมทั้งคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน


  โดยสมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมผู้ทำงานหัตถกรรมซึ่งเป็นผู้มีภูมิปัญญาทักษะเชิงช่างจากทั่วประเทศ โดยมี SACICT ให้คำปรึกษาและช่วยผลักดันสนับสนุนในด้านต่างๆมีการเชิดชูส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกของสมาคมให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลป์ให้อยู่คู่สังคมไทยเป็นการสืบสานอนุรักษ์องค์ความรู้ให้คงอยู่

  ขณะเดียวกันก็ปรับตัวและพัฒนาทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดให้สามารถจำหน่ายได้ ซึ่งทั้งสมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย และ SACICT ได้ดำเนินการร่วมกันในแบบทวิภาคี โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนให้วงการหัตถกรรมไทยสามารถเติบโตและพัฒนาให้สอดรับกับโลกปัจจุบันได้อย่างสง่างาม