Thursday, June 20, 2024
More

  ล่องรอย ราชดำเนิน นิทรรศการผสานวัย ที่รวมความทรงจำของทุก Gen

  นิทรรศการที่ย้อนให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงประสบการณ์ของผู้คนในแต่ละห้วงเวลาที่ระคนไปด้วยความสุข สนุกสนาน และการประชันทางความคิด ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คนยุค Baby Boomer, Gen x, Gen y และ Gen Z

  ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในแต่ละยุคแต่ละสมัย ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ประสบการณ์การเมือง ปรากฏการณ์ทางสังคม วัฒนธรรมการกิน/อยู่ รวมถึงความเหมือนและความต่างทางความคิดที่เคยเกิดขึ้นตามสถานที่ต่างๆ บนถนนราชดำเนิน อาทิเช่น โรงแรมรัตนโกสินทร์ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ที่ทำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ฯลฯ


  โดยภายในนิทรรศการจัดแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 “การแนะนำนิทรรศการและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของถนนราชดำเนิน” ซึ่งบอกเล่าพัฒนาการทางความคิดที่เกิดขึ้นบนถนนราชดำเนินผ่านวิดีทัศน์

  ส่วนที่ 2 “ล่อง รอย” นำเสนอถึงประวัติศาสตร์ การประชันความคิดของคนหลากยุคบนถนนราชดำเนิน ผ่านการสแกน QR code เพื่อรับชมและรับฟัง ถึงความต่างทางความคิดที่เกิดขึ้นจากผู้คนที่ผูกพันกับถนนเส้นนี้ โดยผู้เข้าชมจะรู้สึกสนุกไปกับเสียงบรรยายประกอบจากคณะเกศทิพย์ นักพากย์นิยายวิทยุที่โด่งดังในอดีต

  ส่วนที่ 3 “แสดงถึงสถานที่สำคัญบนถนนราชดำเนิน” โดยจำลองแลนด์มาร์กสำคัญๆ บนถนนราชดำเนินพร้อมเล่าเรื่องราวไปกับหลากหลายวัตถุที่นำมาจัดแสดง ซึ่งได้รับมาจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์

  และส่วนที่ 4 “นิทรรศการของภัณฑารักษ์วัยเก๋า” เป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ของนิทรรศการที่ได้คัดคนหนุ่ม/สาว (รุ่นใหญ่) ยุค Baby Boomer เข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์ โดยพวกเขาทั้งหมดได้รับการฝึกอบรม จากมิวเซียมสยาม เรื่องเทคนิคการเล่าเรื่อง การถ่ายภาพ และตัดต่อวิดีทัศน์ด้วยมือถือ ก่อนนำผลงานมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชม

  สำหรับนิทรรศการที่จัดแสดงขึ้นครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการหมุนเวียนที่ทาง มิวเซียมสยาม มุ่งหวังอยากให้ผู้ชมสามารถนำประสบการณ์ในอดีตมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ภายใต้การประนีประนอมทางความคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์และความทรงจำที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขนั่นเอง

  “ร่องลอยราชดำเนิน : นิทรรศการผสานวัย” จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ส.ค. 63 ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียม สยาม ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) ดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.museumsiam.org โทร. 0 2225 2777