Monday, June 17, 2024
More

  มิวเซียมลำปาง แลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองรถม้าผ่านนิทรรศการ“คน เมือง ลำปาง”

  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พร้อมด้วยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) สถาบันอุทยานการเรียนรู้  (TK park) และเทศบาลนครลำปาง เปิด นิทรรศการถาวรคน เมือง ลำปางและ อุทยานการเรียนรู้ มิวเซียมลำปาง พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้แห่งใหม่ในเมืองลำปาง

  มิวเซียมลำปางพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในระดับภูมิภาค

  มิวเซียมลำปาง เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์และเป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในระดับภูมิภาคที่จะมีสำคัญในการทำหน้าที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ไปสู่สาธารณะและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ประเภทอื่นๆ ในจังหวัดลำปางและใกล้เคียง พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนไทย นักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและเป็นพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ครอบครัว ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสในการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ในระดับพิพิธภัณฑ์เมือง รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสการค้นคว้าหาความรู้แห่งใหม่ในจังหวัดลำปาง ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยว


  คน เมือง ลำปางนิทรรศการถาวรที่บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นลำปางแต๊ๆ

  นิทรรศการถาวรคน เมือง ลำปางอยู่บริเวณชั้น 2 มีการนำเสนอผ่านหัวข้อหลักๆ ว่าด้วยเรื่องคน  ที่มีบทบาทสำคัญปรากฎอยู่ในเรื่องราวของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะผู้มีส่วนสำคัญต่อประวัติศาสตร์ โบราณคดี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เรื่องเมืองลำปาง การเปลี่ยนผ่านและเหตุการณ์สำคัญในอดีตมาถึงภาพของลำปางในยุคปัจจุบัน ส่วนลำปางมิวเซียมได้เก็บรวบรวมทั้งความเหมือนและแตกต่างเพื่อตามหาลำปางแต๊ๆมาจัดแสดงด้วยรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัยผสมผสานเทคโนโลยี โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 16 ห้องนิทรรศการด้วยกัน ส่วนบริเวณชั้น 1 มีการจัดสรรพื้นที่ของอุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปางเพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การหาความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวลำปาง โดยภายในประกอบไปด้วยพื้นที่การเรียนรู้ มีงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ หายาก รวมถึงหนังสือ และสื่อการเรียนรู้มากกว่า 3,000 รายการ

  มาตรการด้านสาธารณะสุขป้องการกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ก่อนเข้าชม

  มิวเซียมลำปาง ได้มีการวางมาตรการด้านสาธารณะสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ก่อนเข้าชมนิทรรศการและใช้บริการ โดยจำกัดผู้เข้าชมรอบละไม่เกิน 5 คนพร้อมมาตรการแนวทางปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในการเข้าชมอื่นๆ สำหรับมิวเซียมลำปางแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป ผู้สนใจสามารถเข้าชมมิวเซียมลำปางได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เปิดบริการทุกวันอังคารวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 17.00 . (ปิดทุกวันจันทร์) ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองการเข้าชมได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-237237 ต่อ 3207