Saturday, June 22, 2024
More

  สวมบทนักล่าแสงในโลกเกมเศรษฐี เพื่อร่วมสร้างพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์อย่างเท่าเทียม

  “Solar Land ล่า ท้า แสง สู้อนาคต” นิทรรศการที่สร้างความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านรูปแบบการเล่นเกมเศรษฐีขนาดเท่าคนจริง และให้เราสุ่มเลือกเป็น “ผู้ล่าแสง” (4 ประเภท เรา-รอด-โลก-กำไร) เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบแสงอาทิตย์ และสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับประชาชน ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

  ที่มาของนิทรรศการ “Solar Land ล่า ท้า แสง สู้อนาคต”

  “Solar Land ล่า ท้า แสง สู้อนาคต” คือนิทรรศการที่เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ซึ่งจัดทำโครงการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Vengers)


  ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 อันเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบแสงอาทิตย์ และสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับประชาชน

  รับบทเป็น “ผู้ล่าแสง” ผ่านรูปแบบการเล่นเกมเศรษฐีขนาดเท่าคนจริง

  ผู้เข้าชมนิทรรศการ “Solar Land ล่า ท้า แสง สู้อนาคต” จะได้สัมผัสองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ จากพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านรูปแบบการเล่นเกมเศรษฐีขนาดเท่าคนจริง (Interactive Life-Size Monopoly Game)

  โดยจะมีการให้ผู้ชมงานสุ่มเลือการเป็น “ผู้ล่าแสง” (4 ประเภท เรา-รอด-โลก-กำไร) ก่อนเดินเกมผ่านการทอยลูกเต๋าจากแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน ซึ่งตลอดระยะทางการเดินชมนิทรรศการ เราจะได้พบกับการเรียนรู้ และสัมผัสนวัตกรรมการออกแบบโซลาร์เซลล์ที่หลากหลาย

  การนำเสนอเรื่องราวและผลกระทบเชิงบวกจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

  โดยเนื้อหา และรูปแบบประสบการณ์ของนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน เริ่มจาก SUN & SOLAR : Power of the Sun and Solar Choices ที่จะเป็นการนำเสนอเรื่องราว และผลกระทบเชิงบวกจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ดินแดนโซลาร์ โดยผู้เข้าชมจะได้รับการสุ่มเลือกการเป็น “ผู้ล่าแสง” จาก 4 ประเภท ได้แก่

  1.“เรา” : ล่าแสงเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
  2.“รอด” : ล่าแสงเพื่อมองหาความเป็นไปได้ในการเข้าถึงพลังงานสะอาดในพื้นที่ห่างไกล
  3.“โลก” : ล่าแสงเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  4.“กําไร” : ล่าแสงเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในพลังงานจากแสงอาทิตย์

  เรียนรู้นวัตกรรมการออกแบบโซลาร์เซลล์ที่หลากหลาย

  ต่อมาที่ส่วนสองจะเป็น SOLAR MONOPOLY : Interactive Life-Size Monopoly Game & Solar Application Showcases ซึ่งเป็นการร่วมกันล่าแสงในเกมเศรษฐีขนาดเท่าคนจริง โดยผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้เรียนรู้ และสัมผัสนวัตกรรมการออกแบบโซลาร์เซลล์ที่หลากหลายทั้งในปัจจุบัน และที่เป็นโครงการในอนาคต พร้อมกับใช้เทคโนโลยีในโทรศัพท์มือถือสแกนเก็บ “ไอเทมจากแสงอาทิตย์” เพื่อไปสร้าง “โซลาร์โทเปีย” เมืองในอนาคตต่อไป

  พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกเพื่อพัฒนาสู่การเป็นเมืองแห่งพลังงานสะอาดในอนาคต

  ด้านส่วนที่ 3 Solartopia & Sunlight Graffiti “Co-creation Spaces for the Future of Solar City” คือโซนที่นักล่าแสงทุกคนจะได้เห็นความเป็นไปได้ใน “โซลาร์โทเปีย” หากเราเห็นความสําคัญของพลังงานแสงอาทิตย์

  ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อพัฒนาสู่การเป็นเมืองแห่งพลังงานสะอาดในอนาคต ที่จะมีทั้งห้องมืดสําหรับวาดภาพความทรงจํา หรือจินตนาการในอนาคตเกี่ยวกับแสงอาทิตย์ด้วย Little Sun ในแบบฉบับ “นักล่าท้าแสง” โดยภาพถ่ายที่ได้สามารถปรินต์เก็บเป็นที่ระลึก หรือดาวน์โหลดภาพเก็บไว้ในโทรศัพท์ได้ด้วย

  ทดลองใช้นวัตกรรมจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรียลไทม์

  และส่วนที่สี่ Solar Rooftop Garden : Sun Exposure Experiences จะเป็นการทดลองใช้นวัตกรรมจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรียลไทม์ก่อนใคร อาทิ
  – จุดชาร์จแบตจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Window Charger Solar
  – เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบ Thermosiphon System
  – ระบบจัดการขยะและถังขยะพลังงานแสงอาทิตย์ BigBelly – Solar Powered Trash Compactor
  – โคมไฟดอกทานตะวัน Little Sun ของศิลปินระดับโลก Olafur Eliasson

  รายละเอียดการจัดงาน “Solar Land ล่า ท้า แสง สู้อนาคต”

  นิทรรศการ Solar Land ล่า ท้า แสง สู้อนาคต
  สถานที่จัดแสดง : ห้องแกลเลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง และ Rooftop Garden ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ
  วัน-เวลาจัดงาน : 8 ตุลาคม-27 ธันวาคม 2563 / เวลา 10:30-19.00 น. / เปิดบริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) / ไม่เสียค่าใช้จ่าย