Tuesday, April 23, 2024
More

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ส่งการแสดงโขนชุด “พระรามราชสุริยวงศ์” ทั่วประเทศ

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด “พระรามราชสุริยวงศ์” ตามโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย

  การจัดแสดงที่ช่วยสร้างโอกาสในการแสดงความสามารถแก่เยาวชน


  โดยการจัดแสดงครั้งนี้ ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงโขน หลังองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนให้โขนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในปีพ.ศ.2561 และช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับชาติ ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ

  รายละเอียดการแสดงโขนชุด “พระรามราชสุริยวงศ์”

  การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด “พระรามราชสุริยวงศ์” มีความยาว 1 ชั่วโมง 50 นาที เป็นการแสดงโขนกลางแจ้งที่ไม่ได้มีการจัดฉากเช่นโขนหลวง เพื่อให้ผู้ชมสามารถรับชมได้อย่างใกล้ชิด ประกอบด้วยฉากสำคัญ 3 ฉากใหญ่

  – ฉากเทวสภา ซึ่งแสดงการอวตารของพระนารายณ์ พระนางลักษมี และเหล่าทหาร
  – ฉากยกรบ ที่จะแสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ของสองทัพ ระหว่างฝ่ายธรรมะกับอธรรม นำเสนอกระบวนท่ารำอันสวยงามที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้ และสืบทอดมาจนปัจจุบัน ทั้งกระบวนท่ารบ กระบวนท่ายกทัพ ท่าขึ้นลอย อันเป็นหัวใจของการแสดงโขน
  – ฉากคืนพระนคร ซึ่งแสดงให้เห็นความสวยงามของกระบวนทัพ และบทประพันธ์ที่ไพเราะงดงาม จากครูทัศนีย์ ขุนทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย-คีตศิลป์) พุทธศักราช 2555

  กำหนดจัดแสดงโขนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 – สิงหาคม 2564 ทั้งหมด 14 ครั้ง ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ได้แก่
  – ภาคกลาง
  – ภาคเหนือ
  – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  – ภาคใต้
  – กรุงเทพมหานคร

  สามารถติดตามข้อมูลการแสดงเพิ่มเติมได้ทาง FB : Bpi Bunditpatanasilpa