Friday, June 21, 2024
More

  เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวเมอร์ไลออนแบบ Online Experience ครั้งแรกในไทยกับ Alvin Yapp

  หากใครคิดถึงประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง ที่มีสัญลักษณ์สิงโตพ่นน้ำเป็นภาพจำของคนทั่วโลกอย่างสิงคโปร์ คราวนี้การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ร่วมกับ Air BNB ส่งกิจกรรมชมวัฒนธรรมชนพื้นเมืองของชาวเมอร์ไลออน แบบห่างไกล ปลอดภัยโควิด-19 เพราะจัดผ่านทางออนไลน์นั่นเอง !

  STB ร่วมกับ Air BNB จัด “Singapore Virtual Trips” ณ Secrets of Singapore’s Smallest Museum


  การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board – STB) ร่วมกับ Air BNB จัดกิจกรรม “Singapore Virtual Trips” ณ Secrets of Singapore’s Smallest Museum

  โดยจะเป็นการพาเราไปชมต้นกำเนิดอารยธรรมชาวเปอรานากัน ที่เป็นชนพื้นเมืองในสิงคโปร์แบบเจาะลึก กับ Alvin Yapp (Founder Owner of The Intan Advocator) ไกด์ที่จะพาเราทัวร์ พิพิธภัณฑ์เปอรานากัน แบบล้วงลึกถึงแก่น ในรูปแบบ “Online Experience” ครั้งแรกในประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ของ Air BNB

  เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเปอรานากัน ณ พิพิธภัณฑ์เปอรานากัน แห่งแรกของโลก

  ซึ่ง Alvin Yapp จะพาเราไปทำความรู้จักกับมรดกทางวัฒนธรรมอันมั่งคั่ง และประวัติศาสตร์ของชาวเปอรานากันในสิงคโปร์ ที่มีวัฒนธรรมผสมผสานทั้งจีน มาเลย์ และอินเดีย จนเกิดเป็นคัลเจอร์ใหม่ ที่เปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา

  อาทิ การดื่มชา และของว่างแบบโฮมเมด พิธีแต่งงานดั้งเดิมของชาวเปอรานากันที่ขึ้นชื่อในเรื่องความหรูหรา สวยงาม และกินเวลานานถึง 12 วัน

  ส่วนจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ ที่มีความวิจิตรตามแบบฉบับของชาวเปอรานากัน เช่น เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ ซึ่งจัดแสดงแบบถาวรอยู่ในแกลเลอรี 10 แห่ง ที่ตั้งอยู่ภายในทั้ง 3 ชั้นของพิพิธภัณฑ์

  ราคาบัตร 467 บาท/คน, ระยะเวลาการทัวร์ 60 นาที/รอบ, จัดรอบสุดท้ายถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 / รายละเอียดเพิ่มเติมที่ th.airbnb.com