Monday, June 17, 2024
More

  “เด็ก เล่า ใหม่” นิทรรศการถ่ายทอดชีวิตเยาวชน 25 คน ผ่านภาพฟิล์ม 36 ภาพ

  ชมภาพฟิล์มจากฝีมือเยาวชน 25 คน ที่มีความแตกต่างกันทั้งวิถีชีวิต ศาสนา การศึกษา และสภาพภูมิศาสตร์ ในคอนเซปต์ “นวัตกรรมและความสัมพันธ์กับสิ่งของรอบตัว” กับนิทรรศการเด็ก เล่า ใหม่


  นิทรรศการที่นำเสนอความสัมพันธ์ของเยาวชนกับนวัตกรรม

  ตัวนิทรรศการจะนำเสนอเรื่องราวชีวิตของเยาวชนที่มีความต่างกันออกไป ตามปัจจัยแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นของครอบครัว ชุมชน ศาสนา และสภาพภูมิศาสตร์

  ผ่านภาพฟิล์มที่จะถูกจัดแสดงจำนวน 36 ภาพ โดยฝีมือของเยาวชน 25 คน กับโจทย์การสร้างผลงานของเด็ก ๆ อย่าง “นวัตกรรมและความสัมพันธ์กับสิ่งของรอบตัว” เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ และพบว่า “นวัตกรรม” เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของเรา

  ไม่ว่าจะเป็นการสรรค์สร้างสิ่งของ กระบวนการ หรือบริการที่นำมาสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้น และยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงวิถีความเป็นอยู่ของตัวบุคคล ชุมชน สังคม และวัฒนธรรมที่หล่อหลอมกันมา

  ความหมายของการนำเสนอผ่านภาพฟิล์มฝีมือเยาวชนเอง

  ด้านเหตุผลที่ต้องการนำเสนอในรูปแบบภาพฟิล์มจากฝีมือการแชะรูปของเหล่าเยาวชน 25 คน นายจิรภัทร หวังเจริญ หนึ่งในผู้ก่อตั้งโครงการ เด็ก เล่า ใหม่ เผยว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมา การนำเสนอเรื่องราวของเด็กถูกตีความ และถ่ายทอดโดยบุคคลที่สาม โครงการ “เด็ก เล่า ใหม่” เลยต้องการให้เด็ก ๆ ได้บันทึกภาพ และบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันอีกครั้ง ด้วยตัวพวกเขาเอง

  “ให้พวกเขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ กับโจทย์ถ่ายภาพสิ่งของรอบตัวง่าย ๆ และภาพที่พวกเขาถ่าย จะเป็นภาพสะท้อนความคิดที่แท้จริง ทั้งคำอธิบายรูปภาพที่จะนำมาใช้ เด็ก ๆ ก็เป็นคนเขียนเองจริง ๆ”

  จุดประสงค์ของการจัดนิทรรศการเด็ก เล่า ใหม่

  นิทรรศการเด็ก เล่า ใหม่ จัดขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อรับบริจาคสมทบทุนการสร้างสนามฟุตบอลให้กับโรงเรียนอิรชาร์ดศาสนวิทยา จ.พัทลุง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ผ่านแพลตฟอร์ม Taejai.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.deklaomai.com และ FB : Dek Lao Mai

  นิทรรศการเด็ก เล่า ใหม่
  – วันที่ 14-17 มกราคม 2564
  – เวลา 09:00 – 21:00 น.
  – Yelo House โซน Gallery ข้างหอศิลป์กรุงเทพฯ
  – เข้าชมฟรี