Sunday, May 26, 2024
More

  ART for AIR นิทรรศการที่ชวนเรามาสร้างลมหายใจที่ยั่งยืนให้เชียงใหม่ ด้วยพลังของศิลปะ

  รุนแรง และเร่งด่วนต่อการแก้ไขไม่แพ้โควิด-19 สำหรับ PM 2.5 โดยเฉพาะในพื้นที่ของจ.เชียงใหม่ ที่ปัญหามลพิษทางอากาศ ถูกซ้อนทับความยุ่งยาก ด้วยปัญหาด้านพลังงาน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม

  นิทรรศการ ART for AIR จึงถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อสร้างความตระหนักถึงวิกฤตมลพิษทางอากาศครั้งนี้ และชวนทุกคนมาร่วมกันหาแนวทางในการฟื้นฟู “ลมหายใจ” ของเชียงใหม่ ให้เกิดความยั่งยืน ด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์


  ART for AIR นิทรรศการที่ชวนมาฟอกลมหายใจบริสุทธิ์ให้กับชาวเชียงใหม่

  ART for AIR นิทรรศการศิลปะที่จัดขึ้นมา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม บรรยากาศการวิพากษ์ และความตระหนักบนความเข้าใจ ต่อปัญหา “มลพิษทางอากาศ” ทั้งฝุ่นควัน PM 2.5 ฯลฯ ด้วยงานศิลปะร่วมสมัยในวงกว้าง จนเกิดเป็นองค์ความรู้ และข้อเสนอที่น่าสนใจ

  ซึ่ง ART for AIR เกิดมาจากความร่วมมือของ สภาลมหายใจ เชียงใหม่, หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (สามกษัตริย์) และสเปซทางศิลปะอิสระ โดยเป็นการรวบรวมนักสร้างสรรค์ และศิลปินกว่า 60 ชีวิต ทั่วประเทศ มาสร้างโครงการศิลปะ ในพื้นที่สาธารณะรอบเมืองเชียงใหม่

  จนเป็นสื่อกลาง ในการประสานความร่วมมือระหว่าง ศิลปิน นักสร้างสรรค์ รวมถึงนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ จากหลายพื้นที่ เกิดปรากฏการณ์นิทรรศการศิลปะเพื่อฝุ่นควัน และสภาวะโลกร้อน เพื่อนำเสนอมุมมองต่อปัญหาอย่างหลากหลาย

  ART for AIR นิทรรศการที่ชวนมองไปยังอนาคตของศิลปะร่วมสมัย และของสภาพอากาศ

  ด้านภาพรวมของนิทรรศการ จะเน้นไปที่การวิพากษ์จากมุมมองของเมืองในป่า เพื่อทำให้เราเห็นภาพปัญหาที่ชัดเจน และได้มุมมองเชิงลึกของปัญหามลพิษทางอากาศ ทั้งด้านพลังงาน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ที่ล้วนเป็นการล่วงเข้าไปในนิยามของป่าทั้งสิ้น

  ทั้งค้นพบว่าในกระแสธารของศิลปะร่วมสมัยปัจจุบัน และอนาคตข้างหน้า ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผูกโยงกับสังคม การเมือง และวัฒนธรรม จะยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้น

  ART for AIR จึงเป็นทั้งการมองไปในอนาคตของศิลปะร่วมสมัย และของสภาพอากาศ ด้วยกระบวนความคิดต่าง ๆ ของศิลปิน ไม่ว่าจะเป็น

  – การนำเสนอแนวคิดของพลังงานทดแทน
  – การวิพากษ์โครงสร้างของการเมือง ที่เป็นผลต่อการเกิดขึ้นของฝุ่นขนาดเล็ก
  – การจัดการไฟเชิงวัฒนธรรม

  และอีกหลากหลายวิธีคิด ที่จะนำไปสู่ทางออก ความเห็น และสมมติฐานมากมาย ซึ่งจะได้รับการแสดงออก ผ่านภาษาของศิลปะร่วมสมัย ที่ทุก ๆ คนจะเห็นพ้องต้องกัน

  ว่าพลังทางศิลปะจะเกิดขึ้น เมื่อได้ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพสังคม ของคนในชุมชน

  ART for AIR จัดวันที่ 14 ก.พ.-30 เม.ย. 64 ตามสถานที่สำคัญทั่วเชียงใหม่

  นิทรรศการ ART for AIR มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และจะจัดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 ตามพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

  – พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
  – หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
  – หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
  – โกดังจริงใจ ของกลุ่มเซ็นทรัล
  – The Meeting Room Art Gallery
  – Gallery Seescape
  – Dream Space
  – MAIIAM

  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.artforair.org และ FB : Chiang Mai ART for AIR