Monday, May 20, 2024
More

  โอะกุริโมโนะ นิทรรศการแสดงสุนทรียะ และวัฒนธรรมการมอบของขวัญของชาวญี่ปุ่น

  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (The Japan Foundation, Bangkok) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ออกนิทรรศการสัญจร “โอะกุริโมโนะ : สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ”

  โอะกุริโมโนะ วัฒนธรรมการให้และรับ “ของขวัญ” จากชาวญี่ปุ่น

  ที่นําเสนอภาพกว้าง เกี่ยวกับพิธีการ ธรรมเนียมปฏิบัติของการ “มอบของขวัญ” ของชาวญี่ปุ่น พร้อมแนะนําลักษณะความงาม และความหลากหลายของ ของขวัญ ที่นํามาแลกเปลี่ยน


  ตลอดจนการบอกเล่าความคิดคํานึง และปรัชญาของชาวญี่ปุ่น ผู้อยู่เบื้องหลังของขวัญชิ้นนั้น ๆ ให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วม และเข้าใจลักษณะ “ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” และ “ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างผู้คน” ที่ล้วนเป็นรากฐานของวัฒนธรรมญี่ปุ่น และอยู่ในพิธีกรรม การมอบของขวัญในญี่ปุ่น

  เพราะในประเทศญี่ปุ่น “การมอบของขวัญ” ไม่ใช่เพียงแค่การยื่นสิ่งของให้ แต่เป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อผู้รับ และปรารถนาให้มีความสุข ผ่านลวดลาย รูปทรง สี วัสดุ และกรรมวิธีการสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนสะท้อนถึงความคิด ความรู้สึกที่มีต่อผู้รับ

  จัดแสดงชิ้นงาน “ของขวัญ” ของชาวญี่ปุ่น จำนวน 98 ชิ้น

  ผ่านการนำเสนอ ด้วยการจัดแสดงชิ้นงาน “ของขวัญ” จำนวน 98 ชิ้น เริ่มตั้งแต่จากยุคก่อนศตวรรษที่ 18 เรื่อยมาจนปัจจุบัน ซึ่งคัดเลือกโดย นากาซากิ อิวาโอะ ภัณฑารักษ์ และผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยสตรีเคียวริสึ

  โดยแบ่งเนื้อหา และการจัดแสดงออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

  Chapter 1
  – ของขวัญที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงาน (Various Gifts related to Weddings)

  Chapter 2
  – หัวใจและศิลปะของการห่อของขวัญ ฟุกุสะ และฟุโรชิกิ (The Heart and Art of Gift-wrapping Fukusa and Furoshiki)

  Chapter 3
  – ของขวัญจากพ่อแม่แก่ลูก (Gifts from Parents to Children)

  Chapter 4
  – การมอบของขวัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์ (Exchanging Gifts to Strengthen Bonds)

  นิทรรศการโอะกุริโมโนะ : สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ
  – วันนี้ – 25 เมษายน 2564 (ปิดวันจันทร์)
  – เวลา 10:30 – 19:00 น.
  – ห้องแกลเลอรี ชั้น 1 TCDC กรุงเทพฯ (เข้าชมฟรี)

  และวันที่ 5 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 (ปิดวันจันทร์)
  – เวลา 10:30 – 18:00 น.
  – ห้องแกลเลอรี ชั้น 1 TCDC ขอนแก่น (เข้าชมฟรี)

  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : Thailand Creative & Design Center(TCDC) และ FB : The Japan Foundation, Bangkok