Monday, June 17, 2024
More

  Sunset At Utopia สุขาวดีย่ำค่ำ นิทรรศการนำเสนอภาวะลูกผสม ผ่านความเป็นปัจเจกของ 3 ศิลปิน

  Sunset At Utopia สุขาวดีย่ำค่ำ นิทรรศการที่บ่งบอกถึงช่วงเวลาโพล้เพล้ที่เป็นรอยต่อเชื่อม กับปรากฏการณ์ในวันถัดไป ในดินแดนอุดมคติ เพื่อให้มองเห็น รับรู้ และการใฝ่ฝันถึงสิ่งนั้น…


  และชวนค้นหาว่าจริงหรือ ? ที่เราต้องคอยมองหาดินแดนในอุดมคติ ในเมื่อเรื่องราวที่บิดเบี้ยวในทุกวัน น่าหลงใหลมากกว่า การแยกองค์ประกอบของสภาวะลูกผสม

  ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานกับสำนึกของศิลปิน ด้วยวิธีคิดที่สำรวจความสัมพันธ์ของสิ่งหนึ่ง และบริบทแวดล้อม

  นิทรรศการนี้ จึงไม่เป็นเพียงการตั้งคำถามใหญ่ๆ แต่มุ่งสู่การแสดงถึงเสรีภาพในความคิดของปัจเจก ที่ถ่ายทอดผ่านศิลปินทั้ง 3 คน (ซิ่ว ชิง ไช่ / ปริฉัตร ธนาภิวัฒนกูร / อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ) 

  ที่ต่างค้นหานิยามประธานของความคิดอย่างแตกต่างหลากหลาย แต่ยังคงนำเสนอความเชื่อมโยงที่ไม่เป็นหนึ่งเดียวกันดั่ง “ภาวะลูกผสม”

  นิทรรศการ Sunset At Utopia สุขาวดีย่ำค่ำ

  – วันนี้ – 23 ต.ค. 2564

  – เข้าชมฟรี เวลา 12:00 – 20:00 น. (ปิดวันอาทิตย์)

  – 6060 Arts Space ซ.ประดิพัทธ์ 21 (BTS สะพานควาย)

  – ขอบคุณข้อมูลและรูปประกอบ พร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : Sunset At Utopia สุขาวดีย่ำค่ำ