Monday, April 22, 2024
More

  “Oblivion” นิทรรศการเดี่ยวของ อริญชย์ รุ่งแจ้ง ณ Nova Contemporary

  “Oblivion” นิทรรศการเดี่ยวของ อริญชย์ รุ่งแจ้ง (Arin Rungjang) ศิลปินไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นตัวแทนประเทศไทยในงาน Venice Biennale ครั้งที่ 55 (2013)


  ที่ในนิทรรศการครั้งนี้ อริญชย์ ได้นำผลงานจัดวางเฉพาะพื้นที่ ประกอบด้วย งานวิดีทัศน์ ศิลปะจัดวาง และจิตรกรรมแสดงการมีอยู่ของภาวะอภิปรัชญาของสิ่งมีชีวิต ภาวะความว่างเปล่าที่สัมพันธ์กับแรงปรารถนาและเสรีภาพ

  เพื่อสร้างพื้นที่ของการกลายไปเป็น (Becoming) สะท้อนลักษณะสากลของอารมณ์มนุษย์ ที่ปราศจากการคำนึงถึงอัตลักษณ์ทางสังคม ผ่านความทรงจำของรัชกาลที่ 6 ลุงทำเหมือง และเรื่องราวของตนเองในสถานการณ์ของพื้นที่ที่ความเท่าเทียมได้เผชิญหน้า

  และใช้ความต่างผัสสะในผลงาน Oblivion เพื่อผสมผสานภาวะไร้วัตถุของความทรงจำ และความจับต้องได้ของวัตถุ ทั้งพระราชสาส์นของรัชกาลที่ 6 เสื้อผ้าของพี่สาว เหล็ก ภาพวาด และเปียโน เกิดความเป็นรูปธรรมในผลงานจัดวางรวมถึงโลหะ และภาพวาดสะท้อนตัวอย่างแรงปรารถนาทางนามธรรมของการเป็นมนุษย์ 

  ภาพวิดิทัศน์ในแบบ Minimal บรรยายลักษณะการค้นหาความจริงของการดำรงอยู่ที่เกิดขึ้นชั่วคราวงดงามราวกับกวีสงบนิ่ง แต่รบกวนความเข้มข้นอันรุนแรงที่แฝงฝังอยู่ในงานชุ่มโชกไปด้วยความทรงจำอันพิศวงของรัชกาลที่ 6 ลุงทำเหมืองและตัวศิลปินเอง ดิน โลหะ ขมขื่น และหวานละมุน

  สร้างวงล้อมของปรากฏการณ์ ซึ่งเป็นการเชื้อเชิญแก่ผู้ชมให้มาตีความของพวกเขาเอง เกิดเป็นปฏิบัติการที่หวังจะปลุกจิตสำนึกร่วม ผ่านการกระตุ้นสัมผัส และจิตใจที่ถูกทำให้คุ้นชินของผู้ชม เป็นการปฏิวัติภายในตัวเองเพื่อโอบกอดความเป็นอื่น

  นิทรรศการ Oblivion

  – วันนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2565 (เข้าชมฟรี)

  – วันอังคาร – เสาร์ (ปิดวันอาทิตย์ – จันทร์)

  – เวลา 11:00 – 19:00 น.

  Nova Contemporary ถ.ราชดำริ (BTS ราชดำริ ทางออก 2)