Saturday, April 13, 2024
More

  เมืองเปลี่ยนแปลง โครงการชวนสำรวจชีวิตพลเมือง ผ่านงานศิลป์-กิจกรรมสร้างสรรค์

  “เมืองเปลี่ยนแปลง” โครงการศิลปะร่วมสมัยที่สำรวจทักษะการปรับตัว เพื่อรับมือวิกฤตต่าง ๆ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพลเมืองอย่างเท่าเทียม

  สร้างส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของพลเมือง จากความร่วมมือหลายภาคส่วน


  ซึ่งชวนมาทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบตัว สู่การสร้างความตระหนักรู้แก่ประชากรในการคิด วิเคราะห์ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

  โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ ศิลปิน นักวิชาการ สถาปนิก นักอนุรักษ์ และนักสร้างสรรค์

  นำเสนอผ่าน 2 นิทรรศการ ที่ถ่ายทอดประเด็นของเมืองในมุมมองที่แตกต่างกัน ได้แก่

  นิทรรศการ “ปรับตัว เปลี่ยนแปลง (CITY ADAPTATION Lab!)” – ชั้น 7

  กล่าวถึงการทำความเข้าใจ ผ่านทักษะการปรับตัวของมนุษย์อย่างสมดุลกับธรรมชาติ และสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ประสบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 

  ผสมกับการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่านมุมมอง “ทัศนคติเชิงบวก”

  สำรวจบริบทการใช้ชีวิต พฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนไป ทั้งยังบุกเบิกการนำเสนอรูปแบบการปรับตัวในการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย 

  ด้วยนวัตกรรม Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) ในการนำเสนอความคิดทางศิลปะ เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึง และสร้างประสบการณ์การรับชมนิทรรศการได้ทุกที่ทุกเวลา

  นิทรรศการ “กรุงเทพเปลี่ยนแปลง (PARADISE LOST)” – ชั้น 8

  ว่าด้วยความสำคัญของธรรมชาติในเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ การเผชิญหน้าสถานการณ์ฉุกเฉินทางธรรมชาติในปัจจุบัน ซึ่งทำให้เห็นผลกระทบจากการพยายามควบคุมธรรมชาติของมนุษย์ 

  นำเสนอผ่านการพลิกมุมมองใหม่ โดยเปลี่ยนภูมิทัศน์ธรรมชาติที่เคยเป็นเพียงฉากหลัง ให้กลายเป็นสาระสำคัญหลัก เพื่อมุ่งหวังที่จะเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้หยุด ได้คิด และได้ตระหนักถึงสิ่งที่เราจะส่งต่อให้คนรุ่นถัดไป

  เริ่มจากการเปิดพื้นที่สำรวจ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน ผ่านการตั้งคำถาม เมื่อทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเมืองและระบบนิเวศ สิ่งที่ทุกคนใช้อุปโภคและบริโภค ล้วนมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

  ทุกคนมีมุมมองอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เมืองที่ยั่งยืนจะปราศจากพื้นฐานทางธรรมชาติได้หรือไม่ และทุกคนเข้าใจธรรมชาติวิทยาเพียงใด 

  ส่วนถัดไปจะพาไปสำรวจกรุงเทพฯ ในนิยามใหม่ ได้แก่ ศักยภาพของพื้นที่ด้านหลังที่ถูกทิ้งไว้ การมองพื้นที่กรุงเทพฯ ในมุมใหม่จากเด็กและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในเมือง และโครงการพื้นที่สาธารณะสีเขียวในกรุงเทพฯ 

  เวิร์กชอปสนุก ๆ จาก คุณเป๋-ธนวัต มณีนาวา

  นอกจากนั้นภายในนิทรรศการยังมีกิจกรรม “MASK MASK ไม่ – ทำ – มะ – ดา” ที่ชวนน้อง ๆ อายุ 6-12 ปี ร่วมสนุกใน Workshop ออกแบบหน้ากากป้องกันไวรัสโคโรน่า ให้สนุกและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของตน 

  กับวิทยากร คุณเป๋-ธนวัต มณีนาวา ศิลปิน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และเจ้าของเพจ TAM:DA “ทำดะ” (แปลตรงตัวว่า เจออะไรก็ทำหมด หรืออาจอ่านได้อีกอย่างว่า ทำ-มะ-ดา) ที่เน้นการนำวัสดุธรรมดา ๆ มาพลิกแพลง สร้างสรรค์ใหม่ ตามแบบฉบับของตน

  เมืองเปลี่ยนแปลง

  – 24 ธันวาคม 2564 – 24 เมษายน 2565

  – ชั้น 7-8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ถ.พระราม 1 (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

  – FB : Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร