Thursday, April 25, 2024
More

  แรงงานข้ามเส้น นิทรรศการที่ยืนหยัดเพื่อคนทำงาน จาก 6 ศิลปินหญิงและเควียร์ร่วมสมัย

  “Crossing the Lines: แรงงานข้ามเส้น” นิทรรศการกลุ่มที่ออกแบบและพัฒนาโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ Start! Art Curator รุ่นที่ 2 โครงการส่งเสริมภัณฑารักษ์รุ่นใหม่เรียนรู้การสร้างสรรค์นิทรรศการ 


  ผ่านประสบการณ์ทำงานร่วมกันกับทีมงานมืออาชีพ กับผลงานนิทรรศการชุดแรกที่นำเสนอเรื่องราวหลากหลายแง่มุมของผู้ใช้แรงงาน ที่มักไม่ปรากฏในสื่อกระแสหลัก ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวผ่านการข้ามเส้นแบ่งทั้งทางกายภาพและนามธรรม รวมผลงานหลากหลายรูปแบบจาก 6 ศิลปินหญิงและเควียร์ร่วมสมัย

  มุ่งนำเสนอประเด็นเพศและชนชั้นผ่านนิทรรศการกลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยผลงานศิลปะประเภท New Media โดยศิลปินไทยร่วมสมัยทั้ง 6 ท่าน ที่จะพาผู้ชมข้าม “เส้น” ที่แตกต่างกันไป 

  ทั้งนี้เป็นเพราะ “ภาพจำ” ของแรงงานที่ปรากฏในสื่อกระแสหลักนั้นฉายให้เห็นเพียงภาพของผู้ใช้ “แรงกาย” ที่มาจากชนชั้นรากหญ้าเท่านั้น หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว “พวกเราทุกคนคือแรงงาน” 

  ดังที่ คาร์ล มากซ์ นักปรัชญาชาวเยอรมันได้เคยกล่าวไว้ แม้งานบางอย่างจะยังไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นงาน แต่ก็ล้วนแลกมาด้วยหยาดเหงื่อ แรงกาย แรงใจ และค่าเสียโอกาสของคนทำงานด้วยกันทั้งสิ้น

  นิทรรศการ Crossing the Lines: แรงงานข้ามเส้น 

  – 4 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2565 

  – วันอังคาร – เสาร์ (ปิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

  – เวลา 10:00 – 18.00 น. 

  – อาคารหอศิลป์ ชั้น 2 เอส เอ ซี แกลเลอรี (SAC Gallery) ซ.สุขุมวิท 39 (BTS พร้อมพงษ์ ทางออก 3) 

  – FB : https://www.facebook.com/sacbangkok