Sunday, July 14, 2024
More

  Vessel of Desires นิทรรศการผลงานสื่อผสมกว่า 50 ชิ้น ผสานงานฝีมือและประเพณีพื้นถิ่นไว้ด้วยกัน

  Vessel of Desires นิทรรศการเดี่ยวของศิลปิน เทรเวอร์ ฟอสเตอร์ (Travor Foster) ที่เปลี่ยนให้พื้นที่จัดแสดงกลายเป็นห้องมหัศจรรย์ ซึ่งคัดสรร และรวมเอาผลงานสื่อผสมกว่า 50 ชิ้น


  เทรเวอร์ ฟอสเตอร์ (Travor Foster)

  ที่สะท้อนความสนใจอันหลากหลาย ผ่านกระบวนการทำงาน และการเรียนรู้ของศิลปิน ด้วยวัสดุ และความหลากหลายของลวดลาย และรูปลักษณ์ 

  ผลงานเหล่านี้บรรจุแน่นไปด้วยเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปะหลากหลายยุคสมัย ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 16 ไปจนถึงคริสตศตวรรษที่ 18 แต่ยังคงจุดเด่นที่มีร่วมกันในงานแต่ละชิ้น คือความเป็นงานฝีมือที่สะท้อนคุณค่า และประเพณีในแต่ละพื้นถิ่นเอาไว้   

  สร้างความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรับชมสิ่งผสานความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งรวมเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว 

  อาทิ หัวกะโหลกเซรามิกที่ดูวิจิตรด้วยลวดลายเบญจรงค์ เสา Obelisk จากไม้สักเก่าที่ประดับด้วยแผ่นกระเบื้อง Azulejo ฉากกั้นญี่ปุ่นจากสมัยเมจิ หรือกรอบหน้าต่างไม้อายุกว่าร้อยปีจากแคว้นปัญจาบ ประเทศอินเดีย 

  ศิลปินพบว่าความแตกต่างนี้เองคือความโดดเด่น ที่จะช่วยดึงความสนใจย้อนกลับไปหางานฝีมือพื้นถิ่นต่างๆ ซึ่งถูกมองข้ามและกำลังจะตายไปจากจิตใจของผู้คนได้อย่างง่ายดาย

  โดยศิลปินได้สัมผัสถึงคุณภาพ และมากไปกว่านั้นคือร่องรอย ที่เป็นมากกว่าคราบเก่าขึ้นสนิม แต่เป็นผัสสะของกาลเวลา ทำให้ศิลปินเลือกที่จะเปลี่ยนให้ร่องรอยเหล่านั้น ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน มากกว่าจะซ่อมแซม

  หรือฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมของวัตถุ คล้ายจะหลบเลี่ยงจุดเชื่อมโยงที่ระบุถึงช่วงเวลาที่แน่ชัดของศิลปะวัตถุต้นทาง และในขณะเดียวกัน ก็ยังหลีกไม่พ้นจากประวัติศาสตร์อันลุ่มรวย ที่บรรจุแน่นอยู่ภายในผลงาน ทั้งยังคงสื่อสารไปถึงความร่วมสมัย ภายในแบบฉบับของงานแต่ละชิ้น

  นิทรรศการ Vessel of Desires

  – วันนี้-15 มี.ค.2566

  – วันอังคาร – เสาร์ (ปิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

  – เวลา 10:00 – 18.00 น. 

  – อาคารหอศิลป์ ชั้น 2 เอส เอ ซี แกลเลอรี (SAC Gallery) ซ.สุขุมวิท 39 (BTS พร้อมพงษ์ ทางออก 3) 

  – FB : https://www.facebook.com/sacbangkok