Tuesday, May 28, 2024
More

  ปันความรู้นิทรรศการศิลปะโดยบ้านนอกฯ ชุมชนศิลปะ

  Knowledge Sharing and Art Exhibition by Baan Noorg Art Community ปันความรู้และนิทรรศการศิลปะโดยบ้านนอกฯ ชุมชนศิลปะ   

  ร่วมเปิดประสบการณ์งานศิลป์ เรียนรู้ เพลิดเพลิน ส่งต่อความคิดสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ไปกับ ปันความรู้นิทรรศการศิลปะโดยบ้านนอกฯ ชุมชนศิลปะ นำเสนอผลงานล่าสุดซึ่งประกอบไปด้วย สิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ที่มาจากทรัพยากรต่างๆ ในระบบนิเวศของบ้านนอก ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม บ้านนอกฯ เป็นกลุ่มที่ดำเนินงานโดยศิลปิน ตั้งอยู่ในตำบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.. 2554 โดย jiandyin มุ่งเน้นแนวทางปฏิบัติศิลปะร่วมสมัยและอาศัยความร่วมมือกับชุมชนตั้งแต่นั้นมาบ้านนอกฯ เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศและเครือข่ายระหว่างประเทศ


  เพื่อสนับสนุนศิลปินและองค์กรทางวัฒนธรรม ระบบนิเวศของบ้านนอกประกอบด้วยส่วนต่างๆ มากมาย เกื้อกูลกันเหมือนยุ้งฉางที่ผู้คนสามารถมาหยิบใช้ในสิ่งที่ต้องการ และให้คืนกลับเมื่อเหลือ การเชื่อมต่อ แบ่งปัน และการสร้างพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางปฏิบัติเป็นกิจกรรมหลักของบ้านนอกฯ

  สิ่งเหล่านี้ถูกผสานรวมและเสนอทางเลือกอิสระให้กับระบบสนับสนุนศิลปินและองค์กรทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น NPKD (หนองโพคิดดี) หนึ่งในแผนกของบ้านนอกที่ริเริ่มจัดกิจกรรมกับเยาวชนในชุมชนหนองโพ เมื่อปี พ.. 2554 NPKD ได้เริ่มดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม รูปแบบธุรกิจท้องถิ่นที่มุ่งแก้ปัญหาชุมชน ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมที่มาจากทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น นม ในปี พ.. 2558 สบู่นมสด Wuabi ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์แรก โดยได้รับความร่วมมือกับฟาร์มโคนมขนาดเล็กในหมู่บ้าน นอกจากนี้โครงการ Baan Noorg Artist-In-Residence ยังสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ ด้วยการจัดหาพื้นที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา เชื่อมเครือข่าย และสร้างทัศนวิสัย ดังที่กลุ่ม *foundationClass ได้กล่าวไว้ว่าต้องใช้ชุมชนเกื้อกูลศิลปิน

  การจัดแสดงระบบนิเวศของบ้านนอกฯ เป็นความตั้งใจในการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนเพื่อนักสร้างสรรค์รุ่นเยาว์คือสสารของเวลานำเสนอผลงานของวิศรุตธาตุทองซึ่งได้รับการพัฒนาในระหว่างและหลังการพำนักในโครงการสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ณบ้านนอกความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมวิศรุตพัฒนาผลงานชุดนี้ผ่านการสังเกตแสงจากแหล่งกำเนิดต่างๆ และเงาตกกระทบที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาในแต่ละช่วงเวลานำมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นประติมากรรมและภาพพิมพ์

  นิทรรศการที่ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์ เป็นนิทรรศการต่อเนื่องจาก เวลา : เปลี่ยนผ่านซึ่งจัดขึ้นที่บ้านนอกอาร์ทแพทฟอร์ม ตำบลหนองโพ ระหว่างวันที่ 18-26 มีนาคม พ.. 2566 ในนิทรรศการครั้งที่สองนี้ วิศรุตสำรวจวัสดุตั้งต้นจากผลงานครั้งก่อน เขาเริ่มต้นด้วยการทดลองกับพื้นที่ว่างรอบวัตถุบนภาพพิมพ์แกะไม้ และกระดาษที่ถูกตัดออกไป นำมาประกอบสร้างเป็นภาพร่างใหม่สำหรับผลงานสองและสามมิติ ตามแนวทางการทำงานที่ไม่เป็นเส้นตรง วิศรุตเริ่มจากการแกะสลักไม้ ประติมากรรมปูนปั้น พัฒนาไปสู่ภาพพิมพ์แกะไม้ และย้อนกลับไปมาระหว่างเทคนิคเหล่านี้ จึงทำให้งานประติมากรรมและงานภาพพิมพ์ของเขา ส่งและรับอิทธิพลกันไปมา

  ปันความรู้และนิทรรศการศิลปะโดยบ้านนอกฯ ชุมชนศิลปะ It’s a matter of time / คือสสารของเวลา โดย
  วิศรุต ธาตุทอง x บ้านนอก ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงที่ ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์ เปิดให้เข้าชมถึงวันที่ 17 กันยายน 2566 (อังคารอาทิตย์ 9:30 – 17:00 . (ปิดวันจันทร์)), โทร. 02-233-1731 หรือ neilsonhayslibrary.org หรือ FB: NeilsonHaysLibrary